Spravodajca ZSF 1/2004: Viete, že?

Rada FIP sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach o ktorých informuje prostredníctvom časopisu Flash. Diskutovala o problémoch, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch.

1. FIP financie. FIP sa nachádza v nedobrej finančnej situácii. Bol urobená analýza činnosti a výdajov za posledné dva roky a boli urobené nevyhnutné kroky na výrazné šetrenie. Budú obmedzené náklady na WEB stránku, spoluprácu v WADP a Olymphilexove aktivity.

2. WADP. FIP pokačuje v aktivnej spolupráci vo WADP vedenou UPU a verí, že sa uskutočnia úspešné kroky na podporu a rozvoj filatelie ako hobby. FIP bude striktne sledovať náklady a účelnosť vynaložených financií. Účast WADP by mala byť zviditeľnená na FIP výstavách a všetci partneri by mali tam predstaviť svoju úlohu v tejto organizácii. FIP bude hrať v nej pozitívnu rolu. Má záujem, aby WNS systém bol úspešný a mal pozitívny dopad na činnosť organizácie. FIP upozornila na svoje delikátne finančné postavenie UPU a požiadala ju o refundovanie nákladov so zavedením WNS systému. WNS systém by mal zabrániť prenikaniu nelegálnych vydaní do filatelistického predaja. Nedávno sa do WADP zapojila aj Medzinárodná asociácia tlačiarov známok INTERGRAF.

3. Olymphilex 2004. Boli diskutované problémy spolupráce FIP a FIPO vo vzťahu k organizovaniu výstavy Olymphilex 2004, ktorá sa definitívne uskutoční v Aténach. Finančné zabezpečenie poskytne Grécka pošta a spoločnosť ELTA bola poverená manažovaním výstavy.

4. Jednorámové exponáty. Rada FIP schválila návrh pravidiel hodnotenia a tento bol predstavený vo Flash a otestovaný na Svetovej výstave Bankok 2003. Espaňa 2004 a Majstrovstvá sveta v Singapúra v roku 2004 budú mať jednorámové exponáty ako experimentálnu triedu. Rada FIP rozhodla, že tri jednorámové exponáty sa budú komisárom započítavať ako jeden päť rámový exponát.


Autor: ZSF | 26. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář