Spravodajca ZSF 1/2004: MVDr. Alexandr Bárd, Csc. 75-ročný

Životné jubileum - 75 rokov - oslavil 21. februára 2004 významný filatelistický funkcionár MVDr. Alexandr Bárd, CSc., dlhodobý predseda Klubu filatelistov 54-01 Košice, vedúci dvoch krúžkov mladých filatelistov, držiteľ vysokých filatelistických vyznamenaní a uznaní slovenských aj maďarských. Napriek svojmu veku je stále mimoriadne aktívnym organizátorom a dušou košického organizovaného filatelistického života.

Úprimne mu prajeme do ďalšieho života pevné zdravie, spokojenosť a radosť vo filatelii i v osobnom živote.

Výbor KF 54-01, Košice

Autor: ZSF | 31. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář