Spravodajca ZSF 1/2004: Ladislav Chalupa - osemdesiatnik, nový držiteľ zlatého čestného odznaku ZSF

V januári 2004 oslávil svoje osemdesiatiny dlhoročný člen, funkcionár Zväzu slovenských filatelistov a čerstvý držiteľ Zlatého čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov pán LADISLAV CHALUPA - predseda Klubu filatelistov 52-40 v Partizánskom.

Menovaný je členom ZSF viac ako 40 rokov, predsedu KF 52-40 vykonáva nepretržite od roku 1973. Viac rokov pôsobil ako člen výboru regionálneho Slovenska. Zúčastnil sa výstav Ekofila Nitra a Propagfila Partizánske ako vystavovateľ a tiež ako organizačný pracovník. Publikoval články vo Filatelii a tiež v miestnych týždenníkoch Úderník a Tempo v Partizánskom.

Známky, celiny a celistvosti sú jeho celoživotním koníčkom. Svedčia o tom jeho pekné a hodnotné zbierky Maďarska, Sovietskeho zväzu, Mongolska, Kuby a samozrejme všetkých štátnych útvarov z územia Československa.

Pán Ladislav Chalupa obdržal Zlatý Čestný odznak pri príležitosti svojho životného jubilea a tiež pri príležitosti 60 ročného výročia založenia prvého filatelistického Klubu v Partizánskom (Baťovany 1944) za ceľoživotný podiel na rozvoji filatelie v regióne.

Ocenenému jubilantovi v mene členov KF 52-40 Partizánske i v mene Zväzu slovenských filatelistov srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia, štastia, životného optimizmu a ešte veľa činorodej filatelistickej práce pre prospech klubu i pre celú slovensku filateliu.

Ing. Igor Števove
tajomník KF 52-40

Autor: ZSF | 4. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223