Spolupráce PRAGA - WIPA započala

Bezprostředně po světové výstavě PRAGA 2008 následuje filatelistická výstava WIPA 2008 ve Vídni. Ta je od Prahy mezinárodním expresem vzdálena pouhé 4 hodiny. A to je nečekaná výhoda, kterou obě historické středoevropské metropole nabízejí nejen evropským, ale i zámořským návštěvníkům. Vtipně to napsal na webových stránkách naší výstavy tajemník organizačního výboru Vladimír Münzberger: „PRAGA 2008 předává filatelistickou štafetu vídeňské výstavě WIPA 2008“.

Proto je v zájmu obou zemí, obou hlavních měst i obou pořadatelů – pošt a filatelistických svazů, aby urychleně došlo k vzájemné a promyšlené spolupráci. Ta by měla zahrnovat jak propagaci obou výstav a filatelie jako takové, tak i společnou emisi poštovních známek.

První vzájemné osobní kontakty navázali čeští pořadatelé již v listopadu 2006 během světové výstavy BELGICA 2006 v Bruselu. A neuplynuly ani tři měsíce a Prahu navštívila reprezentativní rakouská delegace. Vedl ji ředitel Erich Haas se spolupracovnicí Silvií Klampferer. Oba zastupovali rakouskou poštu - Ősterreichische Post AG. Dalšími členy delegace byli představitel rakouského filatelistického svazu VŐPh a generální komisař výstavy WIPA 2008 Horst E. Horin a nově jmenovaný generální tajemník výstavy WIPA 2008 Werner Schindler. Ten nahradil ve funkci Claudii Riedmannovou, která nedávno z funkce odstoupila ze zdravotních důvodů.

Již v úterý 27. února 2007 byla celá rakouská delegace v sekretariátu Svazu českých filatelistů přivítána předsedou SČF, tajemníkem SČF, předsedou organizačního výboru PRAGA 2008, generálním komisařem výstavy a jejím tajemníkem, jakož i tlumočníkem a spoluorganizátorem výstav OSTROPA Karlem Pechem. Byla projednána spolupráce obou organizačních výborů, společná propagace, obsah výstav a jejich společenská a kulturní náplň. Rakouští přátelé byli seznámeni i s připravovanou Dětskou poštou, která zazářila na výstavě PRAGA 1998, s českým Salónem mládeže i s originálním projektem EXPONET, který v místnosti sekretariátu PRAGA 2008 představil názorně všem přítomným tajemník Münzberger.

Následujícího dne, ve středu 28. února, se v budově pražského Poštovního muzea uskutečnilo za účasti tlumočnice České pošty, s. p. společné pracovní jednání rakouské delegace s náměstkem generálního ředitele České pošty, s. p., Miroslavem Špačkem, vedoucí oddělení přípravy známkové tvorby GŘ ČP Vítězslavou Franckovou, zástupcem ředitele Poštovního muzea Janem Galuškou a předsedou SČF. I tady byl program pracovního jednání bohatý. Těžištěm bylo projednání společné emise známek PRAGA 2008 – WIPA 2008. Bylo velmi zajímavé, že rakouská delegace v čele s ředitelem Haasem, nadšena z dopolední návštěvy Poštovní tiskárny cenin z předchozího dne, přizpůsobila své náměty tiskovým technikám, jmenovitě vícebarevnému tisku, naší PTC. Byl dohodnut společný postup rakouské a české pošty i časové termíny při zpracování konečné podoby společné známkové emise PRAGA 2008 – WIPA 2008. Mluvilo se i o možných námětech příležitostných poštovních dopisnic k výstavě PRAGA 2008. Již teď bych rád naše sběratele ubezpečil, že půjde o atraktivní motivy.

To obzvláště důležité, co bylo oběma stranami dohodnuto, jsou další společná jednání, která by se měla v budoucnu uskutečnit. A možná se uskuteční i celodenní pracovní seminář, který by se zabýval dalšími problémy sbírání známek a jeho podporou, vzájemnou informovaností a uveřejňováním odborných i námětově zajímavých článků.

Rakouská delegace také vysoce ocenila i informativní návštěvu kostela sv. Gabriela v areálu bývalého kláštera, jehož výtvarná výzdoba byla připomenuta v roce 1999 krásným aršíkem s názvem Beuronská umělecká škola, jakož i prohlídku malebného Poštovního muzea s bohatými knižními fondy a filatelistickými sbírkami. Poštovní muzeum, vyzdobené Navrátilovými freskami z 19. století, hosty rovněž upoutalo svým programem pravidelných výstav známých rytců, grafiků a navrhovatelů poštovních známek, i možnostmi studijního bádání. Protože ve Vídni takové muzeum nemají, Rakušané Dr. Galuškovi i České poště k tomuto objektu, zřízenému u příležitosti světové výstavy PRAGA 1978, upřímně blahopřáli.

Zdá se, že účinná a navíc přátelská spolupráce obou pořádajících měst a členských zemí Evropské unie byla v Praze v únoru roku 2007 zdárně započata.

Lumír Brendl
předseda SČF

Poznámka: informace zveřejněny se souhlasem OV PRAGA 2008 ze stránek http://www.praga2008.cz/.


Autor: Lumír Brendl | 22. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář