Společnost pro odbornou literaturu SČF

20. 11. 2004 bylo schváleno předsednictvem SČF založení nové odborné společnosti - Společnosti pro odbornou literaturu SČF.

Tato společnost by měla sdružovat všechny členy SČF, kteří se pohybují v oblasti filatelistické literatury nebo se o tuto oblast zajímají. Měli by se v ní soustředit vydavatelé knih, příruček, monografií, sborníků, časopisů, odborných zpravodajů a i internetové projekty včetně elektronických publikací. Úkolem Společnosti (SOL) je pomoci začínajícím vydavatelům a autorům, vyhledávání kontaktů mezi autory a vydavateli, evidence rukopisů autorských i vydavatelských záměrů.

Jelikož se cítíme být s našimi projekty Infofila.cz, Mladý sběratel, Český sběratel a Filatelistické noviny začínajícími vydavateli, usilujeme tedy o členství v této Společnosti. My i naši čtenáři budeme vděčni za jakoukoliv pomoc. Určitě to bude Společnost velice užitečná pro vydavatele všech periodických časopisů. Cílem Společnosti by měla být neutralita ke všem vydavatelům a poskytování všem dostatečné informace o dění v SČF.

Autor: Zdeněk Jindra | 4. 2. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223