Společné vydání s Rakouskem

SPOLEČNÉ VYDÁNÍ S RAKOUSKEM
Společné vydání s Rakouskem


Katalogové číslo: A0574
Datum vydání: 12.09.2008
Nominále: 35.00 Kč
Tiskové listy: A1, 120 x 80 mm
Rozměr obrázku známky: 44,4 x 30,7 mm
Výtvarný návrh: ??
Rytina: Václav Fajt
Způsob tisku: ocelotisk z plochy v barvě černé kombinovaný barevným ofsetem
Náklad: 200 000

Společné česko-rakouské vydání připomíná dvě významné filatelistické události – Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008, která se koná 12.-14. září 2008 v Praze pod záštitou Mezinárodní filatelistické federace FIP a na ni časově navazující Mezinárodní výstavu poštovních známek WIPA 2008 konanou 18.-21. září 2008 ve Vídni. Námětem společné emise je spěšná pošta Vídeň – Brno z roku 1750. V roce 1750 jezdily vozy řádné pošty – diligence – mezi Vídní a Brnem podle pravidelných jízdních řádů. První zkušební jízdu na této trati provedl autor jejich projektu baron Lillien v r. 1749. Podle potřeby si mohl cestující zaplatit i mimořádnou spěšnou jízdu poštovního vozu podle vlastních požadavků. Cena za jízdu byla stanovena podle vzdálenosti, počtu koní, přepřahacích stanic apod., a byla proto velmi drahá a používaná jen výjimečně bohatými lidmi. Tyto vozy byly většinou taženy čtyřspřežím, ale podle potřeby i šesti- až osmispřežím. Součástí předepsané uniformy postiliona byl červený kabátec s modrými výložkami, poštovní trubka a vysoké jezdecké boty. Na aršíku je volně použita obrazová dopisnice, která vyšla nákladem spolku poštovních úředníků ve Vídni poč. 20. stol. a byla použita a zaslána z Vídně do Prahy 23. 12. 1914. Nyní je ve sbírkách Poštovního muzea v Praze. Je na ní reprodukce obrazu signovaného K. Schnorpfeil a zobrazuje vůz spěšné pošty tažené čtyřspřežím. Text v horní části aršíku SPOLEČNÉ ČESKO-RAKOUSKÉ VYDÁNÍ doprovázejí loga obou výše zmíněných filatelistických výstav, v dolní části aršíku jsou texty SPĚŠNÁ POŠTA VÍDEŇ – BRNO, 1750 a POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA.

SPOLEČNÉ VYDÁNÍ SE SLOVENSKEM: KAREL PLICKA (1894 - 1987)
Společné vydání s Rakouskem


Katalogové číslo: A0575
Datum vydání: 12.09.2008
Nominále: 35.00 Kč
Tiskové listy: A1, 109 x 81 mm
Rozměr obrázku známky: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Dušan Kállay
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku: ocelotisk z plochy v barvě černohnědé kombinovaný barevným ofsetem
Náklad: 120 000

Karel Plicka (1894-1987) je součástí kultury dvou národů – Čechů a Slováků. Vynikl ve fotografii a filmu, věnoval se hudbě a zpěvu. V oboru etnografie mu jeho široký umělecký záběr umožnil spolu s výtvarným a hudebním citem notově zaznamenat a fotografií i filmem zachytit mizející svět lidových tradic, slovesnosti, písní a způsobu života. K. Plicka vystudoval v r. 1913 učitelský ústav v Hradci Králové, v r. 1928 absolvoval studium hudební vědy, národopisu a dějin umění Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1924-38 působil v národopisném oddělení Matice slovenské v Martině, pro niž sbíral slovenské lidové písně a dokumentoval lidovou kulturu. Zapsal asi 40 000 písní ze Slovenska, Čech a Moravy, které byly vydány v r. 1961 ve sbírkách Český zpěvník a Slovenský spevnik. Zde také založil archiv dokumentárních a národopisných fotografií. Vedle své proslulosti fotografa byl vysoce oceňován domácí i mezinárodní veřejností za filmovou dokumentární tvorbu (hudební poema Zem spieva mu v r. 1934 vynesla pohár města Benátek). Významná byla i jeho činnost pedagogická. Působil nejprve jako profesor na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě a později jako profesor a první děkan nově založené Filmové akademie muzických umění v Praze. Od 50. let se K. Plicka věnoval výhradně fotografii a své dílo prezentoval v obrazových publikacích Pražský hrad, Vltava, Československo, Procházky Prahou, Vlast líbezná, Levoča a další. Na známce je portrét K. Plicky s fotoaparátem a text KAREL PLICKA 1894-1987. Na levém kuponu je kresba na základě jeho fotografie Sochy na Karlově mostě, na pravém kuponu Svatební kroj z Očové. Aršík doplňuje text SPOLEČNÉ ČESKO – SLOVENSKÉ VYDÁNÍ a faksimile podpisu Karla Plicky.


Autor: Česká pošta | 27. 9. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223