Společně do Evropské unie - moto 3. Československého salonu – Sindelfingen 2004

Filatelisté, sběratelé, zástupci poštovních správ a obchodníci nejen z Evropy se letos sešli již tradičně v říjnu na 22. Mezinárodní burze poštovních známek v německém Sindelfingenu. Stalo se tak od pátku 29. do neděle 31. října. V rámci konání této burzy se mimo jiné uskutečnil v pořadí již 3. Československý salon, který pořádala naše partnerská organizace ArGe Tschechoslowakei. Tohoto salonu se zúčastnili vystavovatelé nejen z Německa a České republiky, ale také ostatní sběratelé – vystavovatelé československých známek z Holandska, Rakouska, Velké Británie a Irska. Celkem 45 exponátů na 105 výstavních rámech zaměřených na československý filatelistický materiál prezentovalo 40 vystavovatelů. Českou republiku reprezentovali: Petr Svatopluk z Ostravy, Jiří Sedlák z Kladna, Pavel Aksamit z Prahy, Miloš Hauptman z Prahy, Miroslav Langhammer z Prahy, Karel Pech z Plzně, Karel Špaček z Pobošovic a Pavel Hauzner z Plzně (seřazeno podle čísel exponátů, kurzívou jsou zvýrazněni členové Společnosti sběratelů československých známek SČF).

3. Československý salon zahájil předseda ArGe Tschechoslowakei, pan Hartmut Liebermann za přítomnosti zástupců ostatních partnerských společností a účastníků Mezinárodní burzy z České republiky – předsedy SČF Lumíra Brendla a vedoucí Postfily Aleny Ryškové.

Společně do Evropské unie -  moto 3. Československého salonu – Sindelfingen 2004


Zleva: Lumír Brendl – předseda SČF, Lindy Bosworth – předsedkyně Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain, Hans van Dooremalen – předseda Verening voor Tsjechoslowakije Filatelie, Jiří Sedlák – předseda SSČSZ SČF, Hartmut Liebermann – předseda ArGe Tschecho-slowakei e.V. im BdPh e.V.


22. Mezinárodní burzu poštovních známek provázela celá řada doprovodných akcí, setkání, přednášek a výstav. Tou zásadní byla svazová výstava jednorámových exponátů THEMABA 04, jejíž jury hodnotila celkem 126 přihlášených exponátů. Další informace se dozvíte z Informací SČF a Zpravodaje Společnosti SČSZ SČF.

Autor: Josef Fronc | 3. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223