Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let

Datum vydání: 16. března 2016
Název emise: Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let
Nominální hodnota: 27 Kč
Katalogové číslo: 880
Výtvarný návrh: Zdeněk Ziegler
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 30 x 23
Druh tisku: plnobarevný ofset

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let

Námět známky:

Feynmanův diagram bezneutrinového dvojného rozpadu beta.

Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV, rusky: Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) v Dubně u Moskvy je mezinárodní výzkumné centrum zabývající se jadernou fyzikou a jinými fyzikálními obory. Ústav zaměstnává dohromady 5500 lidí, vědců zde pracuje 1200 odborníků. Asi tisícovka z tohoto počtu jsou doktorandi z 19 členských států. Těmito členskými státy jsou: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Gruzie, Kazachstán, Kuba, Moldávie, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Severní Korea, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistán a Vietnam. Rovněž zde působí významní vědci z organizací jako je UNESCO, CERN, CLAF a vědci ze států západní Evropy a USA. Ústav je rozdělen na osm specializovaných laboratoří: Bogoljubova laboratoř teoretické fyziky, Vekslerova a Baldinova laboratoř fyziky vysokých energií, Laboratoř částicové fyziky, Dželepovova laboratoř jaderných problémů, Fljorovova laboratoř jaderných reakcí, Frankova laboratoř neutronové fyziky, Laboratoř informačních technologií, Laboratoř radiační biologie.

Dále je součástí institutu univerzitní centrum. V těchto laboratořích probíhá výzkum v oborech: teoretická fyzika, fyzika elementárních částic, relativistická jaderná fyzika, fyzika těžkých iontů, fyzika nízkých a středních energií, neutronová fyzika, fyzika kondenzovaných hmot, radiační biologie, počítačové sítě a vzdělávací programy výpočetní fyziky.

Institut je vybaven částicovým urychlovačem o energii 7 GeV, třemi izochronními cyklotrony o energiích 120, 145 a 650 MeV, fázotronem (680 MeV) a synchrofázotronem (4 MeV). V neutronové laboratoři pak pracuje neutronový pulsní reaktor a 19 přidružených zařízení využívajících neutronové paprsky z tohoto reaktoru.

Dohoda o založení ústavu byla podepsána 26. května 1946 v Moskvě, u jeho vzniku stáli slavní vědci, například Wang Kan-čchang, významný čínský fyzik, nebo Vladimir Veksler. Ústav vznikl ze dvou institutů sovětské akademie věd – Institutu pro jaderný výzkum a Elektrofyzikální laboratoře.  Přestože první výzkumné zařízení bylo vybudováno v Dubně již v roce 1947, teprve se vznikem CERNu v roce 1954 nabyl ústav značného významu, právě jako „východní protipól CERNu“.

V institutu bylo učiněno více než 40 významných objevů, například: 1959 – nezářivé přechody v mezoatomech, 1960 – antisigma-minus hyperon, 1963 – prvek 102, 1972 – regenerace buněk po zásahu radiací, 1973 – zákon zachování počtu kvarků, 1975 – jev uvěznění pomalých neutronů, 1988 – pravidelnost v rezonantních formacích muonických molekul v deuteriu, 1999 – 2005 – těžké prvky 114, 116, 118, 115 a 113, 2006 – chemická identifikace prvku 112, 2010 – prvek 117.

Od roku 1961 se uděluje cena SÚJV za mimořádné objevy v oblasti jaderné fyziky. Prvními držiteli byli profesor Wang Kan-čchang a Vladimir Vekseler, kteří objevili antisigma-minus hyperon, v té době ještě považovaný za elementární částici
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně - 60 let

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu - Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně – 60 let

Autor: Zdeněk Jindra | 16. 3. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223