Specializovaný katalog poštovních známek a celin Slovensko 1993 - 2003

Název: Specializovaný katalog poštovních známek a celin Slovensko 1993 - 2003
Vydavatel: Beskydská filatelie Frýdek - Místek, http://sweb.cz/bf.fm
Forma: CD-ROM
Doporučená cena: 190 Kč

Ediční počin firmy Beskydská filatelie vhodně doplňuje katalogy, které již jsou na našem trhu v elektronické podobě k dispozici. Zahrnuje všechny dosud vydané filatelistické materiály Slovenské pošty od jejího vzniku; jako konečná hranice je konec dubna 2003. Pro informaci o dalších známkách do konce roku 2003 je rovněž připojen emisní plán známek, díky neustálým změnám ze strany Slovenské pošty však již jeho podoba neodpovídá skutečnosti. Katalog je zpracován ve formátu *.pdf, což umožňuje jeho snadné listování. V úvodu jsou odkazy na jednotlivé kapitoly vytvořené podle jednotlivých druhů materiálu, po kliknutí se dostanete přímo do dané kapitoly. Číslování známek je provedeno podle číslování POFISu Bratislava, které je na Slovensku všeobecně používáno; převod na čísla dle katalogu MICHEL bohužel chybí.

K dispozici jsem měl pracovní verzi katalogu, který se v těchto dnech dokončuje. Jako každá věc, která vzniká poprvé, nevyhnul se bohužel ani tento katalog několika chybám, které však autor zcela jistě před vydáním odstraní. Text pravděpodobně neprošel jazykovými korekturami, což se projevilo výskytem pravopisných chyb. Co lze tomuto katalogu dále vytknout, je zejména:

- nejednotné názvosloví u aršíků a přepážkových listů (např. aršík Houby (128-30) je zde uveden jako PL, naopak PL Svatopluk (37) je označen jako aršík)

- nejednotnost v ocenění aršíků - u některých aršíků se oceňuje i známka z aršíku, u jiných nikoliv

- nejednotnost uváděných nákladových čísel u PL - někdy jde o počet známek, jindy o počet PL

- vyobrazení celých PL je možná nadbytečné

- specializace se týká především známek, v malé míře též celinových obálek, zcela chybí u dopisnic, což by se u katalogu, který nese přívlastek specializovaný, nemělo stát

- chybné údaje o prodejních cenách u novějších celin

- u CM jsou všechny obrázky orientovány na šířku

- mezi nálepní listy a zvláštní nálepní listy jsou zařazeny jak vydání pošty, tak i soukromých subjektů

- u černotisků nejsou uvedeny všechny varianty


Z jednotlivých chybiček jsou patrné zejména:

- chybné obrázky (PL 65, NL 084)

- chybějící obrázek (zn. 192)

- u známky a PL 271 chybí varianta s personalizovaným kupónem včetně ocenění

- chybné údaje (zn. 207, 226, PL 208)

- pamětní list se známkou 284 je zařazen mezi nálepní listy

- černotisk A. Rudnay má chybné katalogové číslo

- u obrazových dopisnic chybí údaj o existenci celých tiskových archů a o potisku zadní strany dopisnic


Samostatnou kapitolou je ocenění jednotlivých položek. Vydavatel má samozřejmě právo na stanovení vlastní cenové politiky, ne vždy však odráží skutečnou situaci na trhu. Zamyslet se lze především na:

- cenami poštovně použitých (razítkovaných) materiálů; dle mého názoru jsou podhodnoceny

- určení ceny FDC, která je u některých starších položek neúměrně vysoká, naopak u novějších někdy neodráží ani skutečnou prodejní cenu

- ocenění známek s kupóny - nemohu souhlasit zejména se zavedením shodného cenového údaje pro kombinace /známka-kupón-známka/ a /kupón-známka-kupón/ - proč by 1 známka (byť se dvěma kupóny) měla stát stejně jako 2 stejné známky

- u známky 118 je uvedena shodná cena pro horní a dolní kupón; ve skutečnosti je však dolních kupónů daleko méně (z vyobrazení PL je patrné, že na 2 horní kupóny připadá 1 dolní, navíc pouze z dolní části lze vytvořit kombinaci /známka-kupón-známka/, což počet dolních kupónů dále snižuje

- zcela chybí ocenění kupónů u PL 80

- u zn. 65 je velký cenový rozdíl mezi známkou I. a II. typu; toto však již není respektováno u FDC, která se vyskytují převážně se známkou I. typu

- cenové údaje u známky 149 jsou rovněž velmi zajímavé včetně skutečnosti, že součet cen jednotlivých známek je vyšší než cena celého PL


Pokud se podaří všechny zmíněné nedostatky odstranit, bude tento katalog výbornou pomůckou, kterou jistě každý filatelista pracující s PC ocení. Vydání tohoto katalogu je třeba nanejvýš kvitovat a poděkovat vydavateli za tento jeho ediční počin.

Autor: David Schiller | 25. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223