Špaňodolinský banský vodovod

Na známke je pohľad na masív Prašivej, kde vodovod začínal a dobová rytina šachty Maximilián na Španej Doline s prívodom vodovodu.

Váš komentář