Španělské známky válečné daně

Ve Španělsku zuřila v létech 1872 – 1876 takzvaná třetí karlistická válka, v níž spolu bojovali stoupenci královny Isabely II. (obr. 1a – emise z roku 1852) a krále Amadea I. Savojského (obr. 1b – emise z roku 1873) se zastánci opozice vedené Carlosem Mariou de los Doloros (Don Carlos). Královna tehdy pobývala v exilu, na konci její vlády spravovavala zemi Provizorní vláda (v létech 1868 – 1872; obr. 2). Mimochodem, královna Isabella II. byla prvním španělským panovníkem vyobrazeným na poštovní známce, její portrét zdobil první španělskou emisi z roku 1850.

Nový král Amadeo I. byl sice korunován v roce 1870, fakticky však vládl až od roku 1872. Jelikož byl velmi nepopulární, jeho vláda skončila již roku 1873. Výsledkem vzniklé občanské války bylo vyhlášení první španělské republiky, která existovala v létech 1873-1874 (obr. 3).

Španělské známky válečné daně
Obr. 1 – 3

Vůdce opozice Don Carlos přislíbil obyvatelům Katalánie, Valencie a Aragónie více autonomie, pokud prosadí na tehdy velmi vratký španělský trůn právě jeho. Jednou z oblastí této autonomie bylo i poštovnictví, v létech 1873-1875 působila v Baskicku, Navarře, Katalánsku a Valencii tzv. Karlistická pošta, která vydala postupně 6 známek s portérem Dona Carlose. První známka Karlistické pošty byla vydána 1873 s platností pro celé území pod jeho vládou; existovaly i vydání platné pouze v Katalánii a Valencii. Obr. 4a ukazuje lokální známku pro Katalánsko z roku 1874 a obr. 4b pak známku platnou pro všechna území z roku 1875.

Následně převzali iniciativu stoupenci původní monarchie, kteří v létech 1874 – 1876 dostali situaci pod kontrolu a donutili Dona Carlose roku 1874 uprchnout do Francie. Ve stejný den, kdy nešťastný don překročil francouzské hranice, byl ustaven španělským králem Alfonso XII z rodu Bourbonů (obr. 5). Ze stejného panovnického rodu pocházela i Isabella II. či současný král Juan Carlos I.

Španělské známky válečné daně
Obr. 4 – 5

Konzervativní monarchisté, kteří od roku 1874 ovládali státní úřady ve Španělsku, zavedli tzv. válečnou daň (Impuesto de Guerra) na veškeré poštovní zásilky v zemi a pro tento účel vydali zřejmě první takovéto poštovní známky na světě. Ty musely být lepeny mimo normální poštovné na každou zásilku odeslanou během určeného časového období.

První emise vydané v létech 1874 a 1875 nesly vyobrazení státního znaku (obr. 6a), naopak na vydáních z let 1876 a 1877 byl vyobrazen král Alfonso XII. (obr. 6b). Ještě v roce 1879 byla připravena sedmiznámková emise těchto známek, ale v tomto roce přestaly být známky válečné daně být ve Španělsku užívány a tak již nebyla uvedena do oběhu.

Španělské známky válečné daně
Obr. 6Španělské známky válečné daně
Obr. 8

Znovu byly známky válečné daně zavedeny až v roce 1897 během americko-španělské války o zámořské osady Španělska (Kuba, Portoriko, Guam a Filipíny). USA válku poměrně rychle vyhrály a zmocnily se těchto španělských kolonií, takže válečná daň platila tehdy ve Španělsku pouze v létech 1897-1898. Pro výběr válečné daně byly vydány v roce 1897 a 1898 známky s číselným motivem (obr. 8a) a v roce 1898 jediná známka s portrétem mladého Alfonse XIII (obr. 8b).

Španělské známky válečné daně
Obr. 7 – žertovná americká obálka vztahující se je Španělsko-americké válce

Pokus o renesanci známek válečné daně ve Španělsku přinesla občanská válka v létech 1936-1939. Dodnes nikdo přesně neví (stejně jako u našich revolučních vydání z roku 1945), jaké známky měly skutečnou poštovní potřebu a které sloužily pouze jako zdroj peněz pro „vydavatele“. Michel uvádí jednu emisi z roku 1938 pod katalogovými čísly 31-36, existuje však řada dalších známek, z nichž některé eviduje katalog Zumstein jako známky válečné daně (obr. 9), katalog Michel je však považuje za povinně příplatkové známky a registruje je odděleně.

Španělské známky válečné daně
Obr. 9 – republikánské vydání z La Coruňa platné v létech 1936/37

Španělské známky se staly vzory pro britské emise válečné daně z doby první světové války (viz můj článek v TERRA č. 27/ 2005) a jsou prvními známkami válečné daně na světě.

Tyto známky nám také mohou posloužit jako ukázka, jak může Internet pomoci sběratelům. Jeden francouzský sběratel španělských známek vytvořil jejich elektronický katalog dostupný na Internetu, najdete ho na adrese http://klaseboe.club.fr/spainwar.htm .

Španělské známky válečné daně


Psáno pro server Infofila.cz (www.infofila.cz) a pro zpravodaj TERRA vydávaný sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie ( http://philately.webpark.cz/stfscf.htm )

Autor: Lubor Kunc | 19. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223