Soukromé přítisky na celinách ČR

Vedení Společnosti sběratelů celin (SSC) vydalo v Informacích SČF č. 2 z dubna 2003 stanovisko k přítiskům na dopisnicích.
Z bodu 3) týkajícího se soukromých vydání cituji:
Tyto materiály Společnost sběratelů celin nedoporučuje ani sbírat, ani vystavovat i uvádět v katalozích. Tyto celiny nejsou vydávány pro poštovní provoz, ale pouze jsou zaměřeny na jejich sběratele. Jejich zakoupení může být motivováno atraktivitou přítisku, nikoliv filatelistickým zájmem o poštovní ceniny. Pokud je přítisk motivován k finanční podpoře filatelistické výstavy, nebo klubů mladých filatelistů, podpoří kupující celiny se soukromým přítiskem tuto činnost. Zároveň si ale musí uvědomit, že si zakoupil suvenýr s filatelistickou hodnotou pohlednice s nalepenou známkou. Důvodem k tomuto příkrému stanovisku je skutečnost, že přítisk objednává, náklad určuje a výrobky prodává soukromník.

Toto stanovisko vyvolalo bouřlivou reakci sběratelů těchto přítisků. Ve zpravodaji CELINY 3/2003 je zveřejněn Otevřený dopis vedení Společnosti sběratelů celin od Karla Macháčka a Stanovisko ke stanovisku aneb co vy na to, sběratelé přítisků ? od Doc. Ing. Jaroslava Špačka, CSc. Následně došlo k výměně názorů na XXXVI. setkání členů SSC.

Soukromé přítisky na celinách ČR


Obr. 1: Celina se soukromým přítiskem parní vlak OSTROPA 2003 (chybné datum akce, správně 25. - 26. IV. 2003)

Sbírat tedy soukromé přítisky na celinách nebo ne?
Dle současných řádů FIP se zařazení těchto materiálů do filatelistických sbírek a zejména exponátů nedoporučuje (obdobně nejsou doporučeny i jiné suvenýrové celistvosti , vyrobené pro potěšení filatelistů např. FDC - i když vydané poštovní správou).

Ve sbírce máme většinou i různé materiály, které nelze použít ve filatelistickém exponátu. Je věcí každého sběratele jaké materiály do své sbírky zařadí. Je také otázka kolik filatelistů vytvoří výstavní exponát a bude vystavovat.

Existují však i filatelistické obory jako Maximafilie, Aerofilatelie nebo Fiskální filatelie, ve kterých jsou vystavovány materiály v jiných třídách považované za nevhodné. Třeba jednou, díky aktivitě sběratelů, vznikne i třída Soukromých přítisků na celinách.

Nyní o zajímavosti soukromých přítisků na celinách ČR pro sběratele dle výstavních tříd:
Poštovní celiny:
Stačí ukázka jednoho přítisku na každém vydání celiny k tomu určené.
Poštovní historie:
V regionálních sbírkách mohou být považovány pouze za součást celistvosti např. při popsání specifických poštovních tras.
Tematické exponáty:
Soukromé přítisky nemají být využívány k rozvíjení tématu. Ve výjimečných případech mohou být považovány pouze za součást celistvosti, pokud představují významnou tematickou asociaci.

Já sám jsem sběratelem námětu železnice a mám ve své sbírce i celiny se soukromými přítisky. Tyto přítisky považuji za estetické doplnění celiny s příležitostným poštovním razítkem nebo nálepkou (RN, APOST).

Soukromé přítisky na celinách ČR


Obr. 2: Celina s příležitostným razítkem (působí i při napsání adresy poněkud nevyváženě)

Soukromé přítisky na celinách ČR


Obr. 3: Tatáž celina s příležitostným razítkem a soukromým přítiskem

Soukromé přítisky však mohou být i na obyčejných obálkách na které se může vylepit známka a nechat otisknou příležitostné razítko. Musím přiznat, že v takovém případě dám přednost celině, protože otisk razítka je na ní kvalitnější.

Soukromé přítisky na celinách ČR


Obr. 4: Obálka se soukromým přítiskem a příležitostnými razítky

Soukromé přítisky na celinách ČR


Obr. 5: Celina se soukromým přítiskem a příležitostným razítkem

Stanovisko SSC nemůže výrazně ovlivnit sbírání soukromých přítisků na celinách. Stanovisko vychází z Oborových řádů a Směrnic FIP a ti co se o to zajímají je dávno znají. Daleko nepříznivější dopad na sbírání soukromých přítisků na celinách může mít nenasytnost některých vydavatelů, kteří množstvím vydávaných přítisků a jejich cenou zájemce v ČR odradí. Sběratelé v ČR ovšem nejsou, u některých atraktivních přítisků, hlavní zájmovou skupinou vydavatele.


Autor: Adolf Kuchyňka | 5. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář