Smutná fakta - již sedmý žilkovaný padělek od roku 1998 prodaný na našem trhu

Ano je tomu opravdu tak. Touto prací odhalujeme již v pořadí sedmý padělek skupiny K ohledně našich žilkovaných rarit PČ 1919 (nemluvě o dalších unikátech a raritách nedávno odhalených). Tyto nebezpečné padělky napáchaly sběratelům miliónové škody a poškodily Československou filatelii v neuvěřitelném rozsahu. Do začátku připomínáme následující fakta:

Již odhalené padělky:
- 4 K a 10 K žilkované ze sbírky Fischmeistera (v lednu 2011 na Infofile prohlášeny za jednoznačné padělky a následně potvrzeny přiznáním ve F 2/2011)
- 4 K a 10 K žilkované z aukce PROFIL před PRAGA 98 (vše mělo podezřelé parametry, které jak jsme prokázali vedou k jednoznačným padělkům)
- 4 K a 10 K žilkované z aukce Klim (4 K prohlášena za padělek F. Benešem - u 10 K dle původu padlo podezření, ale tu doporučujeme pro jistotu ověřit)

- 4 K žilkovaná ze sbírky L. Krejčíře o které píšeme v dnešním pokračování níže a kterou do této skupiny také zařazujeme (setkali jsme se s názorem, že může být pravá a proto tento názor jednoznačně vyvracíme).

Toto jsou doposud odhalené a publikované padělky našich předních žilkovaných rarit. Bude číslo 7 konečným číslem, nebo je těchto padělků na trhu mnohem více a stále se zdokonalují? Na to se nyní nedá tak jednoznačně odpovědět. Smutné je, že nikdo z komise znalců SČF nikdy nepodal trestní oznámení na neznámého či známého padělatele (který je notoricky znám – slova F. Beneše, když odhaloval padělky z aukce Klim) a distributory či majitelé známek.

Smutná fakta - již sedmý žilkovaný padělek od roku 1998 prodaný na našem trhu

Vraťme se, ale k tématu dnešního článku. Je jím 4 Kr žilkovaná PČ 1919 ze sbírky Lamberta Krejčíře, kterou tento sběratel či spíše investor zakoupil v roce 1999 na jedné pražské aukci za 2 620 000,- Kč. Objevila se nedávno na našem diskusním fóru Sberatel.com jako obrázek s otázkou zda někdo ze čtenářů dokáže určit její pravost. Sešlo se několik různých názorů, že dle obrázků to možné v žádném případě není a že je diskuse zbytečná.
Je tomu opravdu tak?
K tomuto tématu zveřejňujeme výňatek z textu Spolehlivé zkoušení - páteř filatelie - Tribuna filatelistů - číslo 11 - ročník 1941 strana 162 – autor J. Franěk:
Vysloviti posudek o pravosti známky či přetisku jen podle fotografie je ve většině případů úkol velmi nesnadný a žádný svědomitý filatelista by jej na tak vratkém podkladě nemohl podati. V ojedinělých případech se však fotografie může změniti z pouhé pomůcky v předmět rovnocenného pozorování. Stává se to zejména tehdy, kdy pro zjištění pravosti stačí pouhé porovnání rozměrů, polohy a tvaru písmen přetisku známky zkoumané s přetiskem známky pravé. Je to ovšem nezbytné porovnávati přetisky stejného typu, často i stejného podtypu, ale to jsou již technické podrobnosti, jimiž nehodlám čtenáře unavovati. Spolehlivý posudek lze vysloviti však jen tehdy, dospěje-li se k výsledku negativnímu, t. j. ukáže-li porovnání zásadní rozdíly. Je tedy zásadní rozdíl přetisku zkoušené a pravé známky důkazem falsa, shodnost přetisku, zjištěná dle fotografie, však nemusí býti vždy důkazem pravosti.

V dnešní době počítačů a i po 70 letech platí tyto věty J. Fraňka stále a dá se říci, že i několikanásobně. Pravdou opravdu je, že padělek se z obrázků dá v několika případech rozeznat - například pomocí grafického editoru či shodných znaků s již popsanými padělky nebo z velkých odlišností od originálu.
Naopak zaručený originál z pouhého obrázku není možné poznat nikdy. I když bude přetisk shodný a vše bude vypadat velmi důvěryhodně není možné se 100% jistotou z pouhých obrázků určit pravost (proto je nutné známku mít k prozkoumání osobně).
Jak jsme si, ale ukázali již několikrát na Infofile, tak padělky se z obrázků určit dají a tak to i hodláme dále dělat.

Podívejme se tedy jaký posun má 4 Kr žilkovaná ze sbírky Lamberta Krejčíře, kterou dnes prohlašujeme za jasný padělek skupiny K ke škodě sběratelů.

Smutná fakta - již sedmý žilkovaný padělek od roku 1998 prodaný na našem trhu

Čtenáři se nás stále ptají jakým způsobem řeší SČF aféru kolem narušení důvěryhodnosti komise znalců SČF (spíše ztráta důvěry ve F. Beneše). Nahlédněme do právě vydaných Informacích SČF 1/2011, kde se dozvíme následující:
Předsednictvo SČF schválilo – zachování znaleckého ústavu SČF a uložilo JUDr. Matouškovi vyhodnotit statut komise znalců.

Za redakci Infofila.cz - Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík

Autor: Redakce | 5. 5. 2011

Komentáře

znalecký ústav SČF x komise znalců

10 Kr - žilkovaná z aukce Klim

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223