Smútime za doc. Ing. Jozefom Tekeľom, DrSc.

Smútime za doc. Ing. Jozefom Tekeľom, DrSc.


Každého z nás hlboko zasiahla správa, že náš priateľ a kolega, univerzitný docent Jozef Tekeľ, doktor vied a vynikajúci filatelista nie je viac medzi nami. Ťažko sa mi hovorilo pri poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu, lebo mi odišiel priateľ a najbližší spolupracovník v Zväze slovenských filatelistov. Zišli sme sa tam, aby sme vzdali hold človeku, ktorého sme mali radi, ktorého sme si vážili pre poznanie, ktoré nám sprostredkoval, pre činy ktorými obohatil náš život. Hovoril som o ňom v svojom mene a v mene spoločenstva filatelistov, ktorého bol členom niekoľko desaťročí.

Bol výnimočným zjavom vo filatelii. Venoval sa jej celý život, bol vynikajúci filatelistický publicista, vystavovateľ a organizátor zväzového života. Mal hlboké a široké vedomosti, ktoré boli využité v známkovej tvorbe Slovenskej republiky. Napísal mnoho výborných článkov najmä z poštovej histórie Slovenska, bol spoluautorom dvoch monografií o pečiatkach a poštovniach na historickom území Slovenska, vytvoril exponáty o vlakovej pošte a poľných poštách. Jeho meno bolo známe nielen zberateľom slovenských a česko-slovenských známok, ďaleko presiahlo hranice nášho štátu. Bol členom komisie pre boj s falšovateľmi a podvrhmi v svetovej organizácii filatelie FIP, členom európskej rozhodcovskej komisie FEPA pre hodnotenie výstavných exponátov, predsedom rozhodcovskej komisie ZSF, členom komisie znalcov ZSF, členom maďarskej filatelistickej akadémie MAFFIT. Združenie bratislavských filatelistických klubov si ho zvolilo za predsedu a slovenskí filatelisti za podpredsedu celoštátnej organizácie. Vymenoval som len tie najvýraznejšie aktivity, áno, to všetko stihol za svoj plodný život.

Odišiel priateľ, vynikajúci odborník vo filatelii a z toho čo sme tu počuli od iných rečníkov i výborný manžel, otec, spolupracovník. Dosiahol v živote toľko, na čo by iní potrebovali niekoľko životov. Obdarovával nás plnými priehrštiami a my mu teraz chceme poďakovať a povedať

Jozef budeš nám veľmi chýbať. Uchováme si Ťa v svojej pamäti i v našich srdciach. Česť Tvojej pamiatke.

Ľubomír Floch
predseda Zväzu slovenských filatelistov


Autor: Ľubomír Floch | 14. 9. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223