Slovensko 2009 - Leden II.

Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 444
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 27 x 22 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: Arnold Feke
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule reprezentuje na poštovej známke vzácna pamiatka románskeho kameňosochárstva – plastika leva. Pôvodne bola plastika súčasťou architektúry kostola. Je vytesaná z travertínu a svetlej farbe tohto kameňa vďačí za svoje meno – leo albus, biely lev. Z pôvodnej kameňsochárskej výzdoby kostola sa zachovali tiež početné bobuľové hlavice na portáloch a v interiéri. Trojloďová bazilika, postavená v 1. polovici 13. storočia, je jednou z najvýznamnejších románskych stavieb na území Slovenska. Exteriér kostola s dvojvežovým západným priečelím, zdobeným oblúčkovým vlysom, bude zobrazený na obálke prvého dňa vydania (FDC).

Kostol sv. Egídia v Iliji

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 445
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,66 €
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofset
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200
Kostol je známy najmä vďaka reprezentatívnemu vstupnému portálu, nachádzajúcemu sa v priestore pod vežou. Ústupkový portál sa vyznačuje členitou štruktúrou a bohatou výzdobou, ktoré kontrastujú s celkovou architektonickou strohosťou stavby. Na poštovej známke je zobrazená výzdoba na hlaviciach ľavého ostenia portálu. Okrem rastlinných úponiek pozostáva z motívu dvoch vtákov so spoločnou hlavou, vytvárajúcou nárožnú volútu hlavice. Na obálke prvého dňa vydania (FDC) bude zobrazený pohľad na exteriér kostola z juhovýchodu. Jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou a západnou predstavenou vežou postavili okolo polovice 13. storočia.

Kostol sv. Štefana kráľa Žiline-Závodí

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 446
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 0,83 €
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Brun
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofset
Autor výtvarného návrhu FDC: Róbert Brun
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na pečiatku: Róbert Brun
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200
Motív poštovej známky tvorí časť maliarskej výzdoby kostola, postaveného pravdepodobne v 50. rokoch 13. storočia. Traja apoštoli stojaci pod arkádami sú namaľovaní na severnej stene v presbytériu kostola. Sú súčasťou radu ôsmich apoštolov, ktorých na južnej stene presbytéria dopĺňajú ďalší štyria Kristovi učeníci. Ústredný motív celej maliarskej výzdoby sa nachádza na valenej klenbe chóru, kde je zobrazený Kristus v mandorle. Nástenné maľby vznikli koncom 13. storočia. Dvoria druhú vrstvu maliarskej výzdoby. Predchádzala im ešte staršia vrstva z čias výstavby kostola, ktorej stopy sa najlepšie zachovali vo východnej polkruhovej apside. Námetom obálky prvého dňa vydania (FDC) bude architektonický rez kostola, kompozične doplnený o artefakty stredovekého umeleckého remesla, ktoré boli objavené pri archeologickom výskume.

Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 447
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 1 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Poštová známka zobrazuje detail reliéfnej výzdoby portálu kostola v Bíni, postaveného pred rokom 1217 pre mníšsky rád premonštrátov. Postava atlanta alebo oranta s rukami zdvihnutými v adoračnom geste sa nachádza na vnútornej strane ústupkového portálu, vedúceho z predsiene do lode kostola. Niekdajší kláštorný kostol sa vyznačuje pozoruhodným súborom architektonických detailov s kvalitnou kameňosochárskou výzdobou. Sústreďuje sa v interiéri na hlaviciach klenbových podpôr, zdobených prevažne rastlinnými, ale aj figurálnymi motívmi. Na obálke prvého dňa vydania (FDC) bude zobrazený exteriér kostola, ktorý predstavuje typ jednoloďovej stavby s trojicou východných apsíd a dvojvežovým západným priečelím a rozmernou západnou emporou.

Kostol sv. Kríža v Hamuliakove

Slovensko 2009  - Leden II.

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 448
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 1,33 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky a hárčeka: Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ocelotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Rytec FDC: Ľubomír Žalec
Návrh na pečiatku: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200
Poštová známka v hárčekovom vydaní spolu s kupónmi zobrazuje románsku vežu kostola s troma radmi združených okien nad sebou. Hárčekovú úpravu tvorí motív veže rozvinutý o detaily nástenných malieb nachádzajúcich sa v presbytériu kostola. Veža na známke, rámovaná mandorlou, nahrádza v tomto prípade ústredný motív Krista. V dolnej časti mandorly sú zobrazené zvieracie symboly štyroch evanjelistov – Jána (orol), Matúša (človek), Lukáša (býk) a Mareka (lev). Hornú časť hárčeka tvoria polpostavy starozákonných prorokov namaľovaných na vnútornej špalete triumfálneho oblúka. Námet pre obálku prvého dňa vydania (FDC) bude tvoriť postava sv. Kataríny so svojím atribútom, kolesom. Kostol sv. Kríža je jednoloďovým kostolom, s polygonálnou apsidou zdobenou zuborezom a oblúčkovým vlysom, postaveným okolo polovice 13. storočia.

Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach

Slovensko 2009  - Leden II.
Číslo emisie: 449
Deň vydania: 02. 01. 2009
Nominálna hodnota: 2 €
Rozmery známky: 22 x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200
Jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, zdobenou tehlovým strieškovým vlysom, reprezentuje najstaršiu vrstvu vidieckych sakrálnych stavieb na území Slovenska. Malá stavba je výsledkom niekoľkých stavebných etáp z 11. až 13. storočia. Vznikla na mieste staršieho kostola vybudovaného najneskôr v polovici 11. storočia. Nový kostol, postavený v krátkom časovom odstupe od zániku starého, tvorí z veľkej časti dodnes obvodové murivo zachovanej stavby. V 13. storočí pribudla v interiéri kostola západná empora. Dva pohľady na exteriér kostola sú námetom známky aj obálky prvého dňa vydania (FDC).


Autor: Slovenská pošta | 28. 12. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223