Slovensko 2009 - červen/září

Žofia Bosniaková, prezident SR, Bienále ilustrácií Bratislava 2009, Spoločné vydanie s Rakúskom

Váš komentář