Slovensko 2008 - říjen-listopad

Ochrana prírody - Orchidey: Črievičník papučkový

Slovensko 2008 - říjen-listopad

Číslo emisie: 431
Deň vydania: 23.10. 2008
Nominálna hodnota: T2 100g
Rozmery známky: 44,4 mm x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Vladimír Machaj
Rytec známky: Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Náklad známok: 1,2 mil
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladimír Machaj
Rytec FDC: Martin Činovský
Návrh na pečiatku: Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 3200 ks

Tento rod je na území Slovenska zastúpený len jedným druhom, ktorý zároveň predstavuje v slovenskej flóre aj jediného zástupcu z podčeľade Cypripedioidae. Ťažisko rozšírenia má tento rod najmä v Ázii a Severnej Amerike kde sa vyskytuje okolo 20 druhov. C. calceolus je do 60 cm vysoká rastlina s plazivým podzemkom. Z podzemku vyrastá stonka s 3-5 striedavými, 4-7 cm širokými, kopijovitými listami, na ktorej sa vytvára od mája do júna väčšinou len jeden kvet (zriedkavo môžu byť dva, alebo tri). Výnimočná pestrosť a tvarová rozmanitosť kvetov sa stala i námetom pre vydávanú známku. Tvarom kvetu sa radí medzi naše najbizarnejšie divorastúce rastliny. Kvety sú v pukoch uložené pyskom (papučkou) hore a až pri otvorení sa kvet preklopí do normálnej polohy. Rovnako ako tvar kvetu je veľmi zaujímavé aj opelenie. Hmyz je lákaný do kvetu predovšetkým žltou farbou pysku. Pri návšteve kvetu spadne dovnútra papučky a keďže okolité steny sú klzké a okraj je zahnutý smerom dnu zostáva v kvete uväznený. Jediná cesta von vedie otvorom v zadnej časti papučky pričom sa na telo hmyzu nalepí peľ. Pri návšteve druhého kvetu sa hmyz musí znova dostať von tým istým spôsobom pričom otiera peľ nalepený na tele o bliznu. Keďže kvet neponúka hmyzu žiaden nektár a hmyz nemá z neho žiaden úžitok ide o klamlivý typ kvetu. S touto rastlinou sa najčastejšie môžeme stretnúť v podhorských a horských oblastiach severného Slovenska. Rastie na vápencoch prevažne v listnatých dubových a bukových, zriedkavo aj v ihličnatých lesoch, ako aj na ich okrajoch a krovinatých stráňach. Keďže je tento druh veľmi nápadný je ohrozený najmä trhaním a vykopávaním návštevníkmi prírody do záhrad, ako aj likvidovaním biotopov a zmenou drevitej skladby lesa. Tieto faktory spôsobili i to, že v niektorých oblastiach je tento druh už vyhynutý. Kvôli tomuto ohrozeniu je druh zákonom chránený, je zaradený do Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska. Druh je okrem uvedeného chránený i medzinárodnou zmluvou CITES.
Ochrana prírody - Orchidey: Hmyzovník včelovitý

Slovensko 2008 - říjen-listopad

Číslo emisie: 432
Deň vydania: 23.10. 2008
Nominálna hodnota: T2 500g
Rozmery známky: 44,4 mm x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Vladimír Machaj
Rytec známky: Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Náklad známok: 2 mil
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladimír Machaj
Rytec FDC: Martin Činovský
Návrh na pečiatku: Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 3200 ks

Rod Ophrys zahŕňa okolo 70 druhov, ktoré sú rozšírené prevažne v oblasti Stredomoria, odkiaľ zasahujú aj do juhozápadnej Ázie. Na území Slovenska je tento rod zastúpený 5 druhmi, ktoré patria medzi najvzácnejšie druhy orchidejí. Rastlina má guľovité hľuzy z ktorých vyrastá prezimujúca prízemná ružica sivozelených kopijovitých listov. V júni až v júli sa začnú vo vrcholovej časti stonky objavovať nápadné kvety, ktorých môže byť 3 až 10. Kvitnúca rastlina sa stala aj námetom pre emisiu známky. Zaujímavé je, že kvety v pukoch sú uložené pyskom hore a až pri otvorení sa kvet preklopí do normálnej polohy. Vonkajšie okvetné lístky sú biele, ružové až ružovofialové, v strede so zelenou žilkou. Vnútorné okvetné lístky sú kratšie, čiarkovité, rovnakej farby ako vonkajšie ale môžu byť aj žltozelené. Pysk je nápadný a u rôznych druhov môže mať rozmanité tvary a zafarbenie. Jeho variabilita je charakteristickým znakom pre celý rod. Podľa tvaru a sfarbenia pysku, ktorý pripomína hmyz dostali mnohé druhy i vedecké mená. Rozmanitosť pyskov imituje samičky a slúži na prilákanie samčekov rôzneho hmyzu. Oklamaným samčekom sa pri kopulačných pokusoch na hlavu alebo zadoček nalepí peľ. Pri prelete na druhý kvet tak zabezpečujú opeľovanie. U Ophrys apifera je však zaujímavosťou, že ako jediný zástupca rodu je schopný aj samoopelenia, čiže nepotrebuje lákať hmyz a spoliehať sa tak na opeľovačov. Tento veľmi okrasný druh dosahuje na území Slovenska severnú hranicu svojho rozšírenia. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo v teplejších oblastiach západného Slovenska. Tu rastie na trávnatých a krovinatých svahoch, v riedkych lesoch, na vápenatých pôdach od nížin do pahorkatinového stupňa. Na mnohých miestach tento druh už vyhynul vplyvom likvidácie biotopov a zarastaním lokalít. Okrem územnej ochrany lokalít výskytu je druh chránený i zákonom a je zaradený do Červenej knihy ohrozených a vzácnych rastlín Slovenska ako aj do Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska. Okrem uvedeného je chránený aj medzinárodnou zmluvou CITES.
Vianoce 2008

Slovensko 2008 - říjen-listopad

Číslo emisie:
Deň vydania: 13.11. 2008
Nominálna hodnota: T2 50g
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Grafická úprava: Radka Hanečková
Technika tlače: ofset
Náklad známok: ??
Návrh na pečiatku: Radka Hanečková
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Bez dalších podrobností.

Autor: Slovenská pošta | 24. 10. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223