Slovensko 2008 - Květen - červen

EUROPA 2008 – Písanie listov

Slovensko 2008  - Květen - červen


Číslo emisie: 422
Deň vydania: 05. 05. 2008
Nominálna hodnota: 21 Sk
Rozmery známky: 27 mm x 44 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Polakovič
Grafická úprava: Ľubomír Krátky
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,2 mil.
Fenomén písania listov je spoločnou témou európskych vydavateľov poštových známok v roku 2008, ktorú tradične stanovuje PostEurop. Písanie listov v ich najrôznejších podobách má dlhú históriu, ktorá sa odvíja od nástupu písma a písaného slova súbežne s vývojom technickej, ale aj spoločenskej infraštruktúry príslušnej doby. List od čias hieroglyfov a papyrusov, gréckeho a latinského písomníctva, cez európsky stredovek až po vývojové dimenzie novoveku má v rovine medziľudského kontaktu svoje nezastupiteľné miesto. Až donedávna bol synonymom korešpondencie ako najrozšírenejšej formy ľudskej komunikácie v polohe písaného slova a pojmy ako pošta, obálka a známka sa stali jeho ustálenými vonkajšími atribútmi.
V súčasnosti list a jeho klasická podoba postupne stráca svoje výlučné postavenie ako jedinečná a pritom najrozšírenejšia forma písomnej medziľudskej komunikácie. Mení sa nielen spôsob výpovede, ale rovnako technológia prenosu písaného slova. Fenomény, ako mobil, internet a mail spôsobili, že štandardná pošta, obálka a známka už nie sú jeho jedinými, zaužívanými symbolmi. Časová bezprostrednosť a informačná vecnosť novodobých elektronických správ ochudobňujú pôvodnosť listu aj o jeho ľudskú intimitu a literárnosť.
Očakávame dnes v našej poštovej schránke vôbec ešte klasický list, alebo už len reklamné letáky, účty, či úradné oznamy? Napriek všetkému, optimizmus v prospech existencie listu je na mieste. Prejavy čipovej civilizácie sú síce neodvratne každodenné, ale žijeme v prostredí európskej kultúrnej humanity, ktorá je naším základom aj piedestálom. List, jeho posolstvo, vnútorný a hlboko ľudský význam sem patrí a písanie listov bude určite aj v Európe roku 2008 patriť k duchovným potrebám kultúrneho človeka.

Známka deťom, Pavol Dobšinský

Slovensko 2008  - Květen - červen


Číslo emisie: 423
Deň vydania: 29. 05. 2008
Nominálna hodnota: T2 50 g
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Rytec známky: Vieroslav Ondrejička
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok: 10 mil.
Rozprávky tu boli a sú, zrejme odvtedy, ako sa ľudia naučili rozprávať. Možno sú to premenené mýty, možno sa kedysi rozprávali o božských bytostiach, ktoré sa časom premenili na pozemských kráľov, princov a princezné, ale aj čarodejnice, černokňažníkov, viachlavých drakov, obrov a hrdinov získavajúcich zázračné predmety. Možno tu však boli vždy, popri príbehoch určených pre vyššie vrstvy – spoločenské elity. Rozprávky ako rozprávanie pre „obyčajných“ ľudí, na pobavenie i poučenie a na prenos noriem v istej spoločenskej vrstve. Pôvodne nemali autora, ale sa menili z rozprávania na rozprávanie. Rozprávač ich šikovne prispôsoboval dobe a publiku. Takto prežili stáročia, prenášané z rodičov na deti a „detné deti“ až kým ich nezapísali. Na Slovensku existuje niekoľko takýchto zbierok „slovenských rozprávok“. Medzi najznámejších zberateľov – rozprávkarov patril Pavol Dobšinský. V jeho zbierkach rozprávok sa často objavuje viachlavý drak, pričom sa tu stretávame s násobkami čísla tri – teda draci sú trojhlaví, šesťhlaví, deväťhlaví a výnimočne aj dvanásťhlaví. Samotný motív draka je veľmi starý – pochádza zrejme zo slovanskej mytológie, kde s najväčšou pravdepodobnosťou predstavoval boha nebeského ohňa a jasu Svaroga a symbolizoval dobro. V neskoršom období pravdepodobne tento symbol prešiel premenou a stal sa symbolom „zla“, ktoré musí byť porazené. Rozprávkový hrdina porážajúci draka potom stelesňuje základný princíp rozprávky, kde „dobro víťazí nad zlom“. Ide väčšinou o obyčajného človeka z ľudu, ktorí víťazí svojou múdrosťou, šikovnosťou a dobrým srdcom. Svojimi dobrými skutkami získava náklonnosť zázračných pomocníkov ako sú trpaslík, víla, sudička, starenka... (ale napríklad aj „dlhý“, „široký“ a „bystrozraký“); pomocníci sú často z ríše zvierat (orol, kačka, ryba, mravec...) alebo stelesňujú nebeské telesá a prírodné živly (slnko, mesiac, vietor...). Princíp rozprávky je platný dodnes, a pri troške snahy ho odhalíme vo všetkých úspešných moderných rozprávkach, ktoré potešia nielen deti ale i dospelých.

Olympijské hry Peking 2008

Slovensko 2008  - Květen - červen


Číslo emisie: 424
Deň vydania: 04. 06. 2008
Nominálna hodnota: 25 Sk
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,5 mil.
Pod sloganom „Jeden svet jeden sen“ sa budú v dňoch 8. – 24. augusta 2008 konať v Pekingu Hry XXIX. olympiády. Dejiskom futbalového turnaja budú aj Šanghaj, Tianjin a Qiunhuangdao, jachtárske súťaže budú v Qingdao a jazdecké v Hong Kongu. Približne 10.500 športovkýň a športovcov bude súťažiť v 302 disciplínach (165 mužských, 127 ženských a 10 zmiešaných) 28 športov. Na 112. zasadnutí MOV v Moskve v r. 2001 získal Peking právo usporiadať OH v súboji s Torontom, Parížom, Istanbulom a Osakou. „Tancujúci Peking“ ako emblém hier, ktorým Čína pozýva svet spoznať jej kultúru, moderná architektúra športovísk i veľkolepá kvetinová dekorácia na námestí Tchien-an-men, ktoré si svet pamätá i v iných súvislostiach, má dokázať, že ďalší zo svojich veľkých skokov, skok do 21. storočia, krajina tisícročných tradícií zvládne. Kontroverzné témy, akými sú dodržiavanie ľudských práv, situácia v Tibete, Myanmarsku či v sudánskom Darfúre neohrozia priebeh pekinských hier bojkotom, ktorý poznačil OH v Moskve 1980 či v Los Angeles 1984, no nepostihol napríklad berlínske hry v roku 1936. V úspech hier veria J. Rogge a J. A. Samaranch, predseda a čestný predseda MOV i veľkí sponzori – Adidas, Volkswagen, Coca-Cola, McDonald’s, General Electric. Okolo 50 slovenských športovcov čakajú neľahké klimatické podmienky a svetová konkurencia. Organizátori plánujú výstup štafety olympijského ohňa na Mount Everest. Naša olympijská rodina, ktorá si nedávno pripomenula 15. výročie vzniku Slovenského olympijského výboru (19. 12. 1992), si želá, aby na svoj vlastný Everest vystúpil každý z našich reprezentantov a aby k doteraz získaným 15 olympijským medailám pridali ďalšie.

Paralympijské hry Peking 2008

Slovensko 2008  - Květen - červen


Číslo emisie: 425
Deň vydania: 06. 06. 2008
Nominálna hodnota: 30 Sk
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,5 mil.
Dejiskom súťaží v 18 športoch XIII. paralympijských hier bude v dňoch 6. – 17. septembra 2008 Peking, jachtárske súťaže budú v Qingdao a jazdecké v Hong Kongu. Okrem rekordného počtu súťažných športov sa očakáva aj rekordná účasť viac než 4.000 športovcov a 2.500 trénerov a členov realizačných tímov z približne 150 krajín, na ktorých čaká 471 zlatých medailí. O ich priebehu bude informovať okolo 4.000 zástupcov médií. O hladký priebeh hier sa má starať aj 30.000 dobrovoľníkov z celého sveta. Športové zápolenia sa budú odohrávať na olympijských športoviskách v duchu paralympijského motta „Duch v pohybe“. Dielo vynikajúceho lekára sira Ludwiga Guttmana (1899 – 1980), otca myšlienky športu ako liečby telesne postihnutých, zakladateľa Britskej športovej asociácie telesne postihnutých i letných (1960) a zimných (1976) paralympijských hier, veliteľa Radu Britského impéria (CBE) a laureáta Fearnley Cupu (1956), udeľovaného za šírenie idey olympizmu, našlo nadšených dedičov. Rozmach paralympijského hnutia je zrejmý z faktu, že na I. PH, ktorých dejiskom bol v r. 1960 olympijský Rím, súťažilo 400 športovcov z 23 krajín, na V. PH v Toronte v roku 1976 už 1600 zo 42 krajín a na X. PH v roku 1996 v Atlante 3.195 zo 103 krajín. Na tých sa po prvý raz zúčastnili naši reprezentanti Slovenska a získali 11 medailí. Slovenský paralympijský výbor vznikol 31. januára 1995 a združil telesne, zmyslovo (zrakovo i sluchovo) a mentálne postihnutých športovcov a stal sa členom Medzinárodného paralympijského výboru, združujúceho 161 štátov. Doterajší zisk 10 zlatých, 7 strieborných a 14 bronzových paralympijských medailí z Atlanty, Sydney a Atén, získaných v atletike, cyklistike, lukostreľbe, plávaní, stolnom tenise a volejbale nech je pre týchto obdivuhodných športovcov povzbudením pred neľahkým zápasom o olympijské vavríny.

Nálezy z Bojnej – Nitrafila 2008

Slovensko 2008  - Květen - červen


Číslo emisie: 426
Deň vydania: 30. 06. 2008
Nominálna hodnota: 33 Sk
Rozmery známky: 26,5 mm x 44 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Igor Benca
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 0,1 mil
Medené, pozlátené plakety s priemerom od 13 do 15 cm objavené na hradisku Bojná I. - Valy patria medzi najvýznamnejšie objavy veľkomoravského umenia 9. storočia. Všetkých 6 plakiet je zdobených figurálnou výzdobou a na dvoch z nich sa nachádzajú unikátne nápisy v gréckej či latinskej majuskule. Na známke je zobrazená plaketa č. 1 s okrídleným Kristom „Anjelom veľkej rady“, ktorý je zriedkavým ikonografickým typom. Jeho najstaršie známe zobrazenie pochádza z iluminovaného rukopisu Homílie Gregora Naziánzskeho (Bibliothèque nationale Paris, Gr. 510), ktorú nechal vyhotoviť konštantinopolský patriarcha Fótios pre byzantského cisára Basilea I. v rokoch 880 - 886. Na kupónoch sú prezentované ostatné plakety z pokladu: plaketa č. 2 zobrazuje archanjela s labarom v ruke, ktorý je analogický figúre oranta na veľkomoravskom nákončí z hrobu č. 240 objavenom pri trojloďovej bazilike č. 3 v Mikulčiciach; na plaketách č. 3 a 4 sú zobrazení anjeli; na plakete č. 5 je stvárnený „horiaci anjel“ Serafín a na plakete č. 6 tetramorfný anjel Cherubín.
Anjeli na plaketách predstavujú rôzne anjelske rády, ktoré usporiadal byzantský teológ Pseudo - Dionýzios Areopagita na prelome 5. - 6. storočia v diele o Nebeskej hierarchii (De caelesti Hierarchia, kap. 4). Tento spis poznal sv. Konštantín-Cyril spamäti, a keďže Gregor Naziánzsky bol jeho literárnym vzorom, je zrejmé, že plakety súvisia s teologickou kultúrou pestovanou na byzantskom cisárskom dvore, ktorú tento učenec priniesol na Veľkú Moravu. Súbor plakiet s ikonografiou anjelov tvoril zrejme súčasť relikviára, ktorý bol v Byzancii zdobený práve symbolikou anjelov, ako napr. Staurothéka z Limburgu na relikviu sv. Kríža z 10. storočia. Na rytine FDC je použitý reverz byzantského solidu s portrétom cisára Michaela III. držiaceho v ruke labarum. Minca sa našla v hrobe č. 480 pri trojloďovej bazilike v Mikulčiciach a na jej averze, použitom na FDC pečiatke, je zobrazený Kristus s krížovým nimbom.


Autor: Slovenská pošta | 13. 8. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223