Slovensko 2/2005

EUROPA 2005 - GastronómiaČíslo emisie: 353
Deň vydania: 22. 04. 2005
Nominálna hodnota: 19,- Sk
Rozmery známky: 44mm x 27mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Prudil
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,5 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Prudil
Rytec FDC: Jana Viktorová
Návrh na pečiatku: Karol Prudil
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

V závislosti od prírodného prostredia Slovenska tvorili v minulosti prevažnú časť stravy jeho obyvateľov rastlinné a mliečne produkty. Mäso v nej pôvodne nehralo významnejšiu úlohu. Pre slovenskú stravu bola typická predovšetkým kyslastá príchuť jedál. Sladké jedlá sa konzumovali menej a väčšinou len príležitostne. Z hľadiska spôsobu prípravy jedál, väčší podiel tvorili varené než pečené jedlá. Za posledných dvesto rokov vývoj slovenskej stravy ovplyvnilo rozšírenie novších poľnohospodárskych plodín – zemiakov, kukurice a cukrovej repy, zdokonalenie mletia obilia a obchod.

Z rastlinných produktov základnými jedlami obyvateľov Slovenska boli chlieb, varené cestoviny, kašovité, zeleninové a zemiakové jedlá, polievky, omáčky, rozličné druhy koláčov. Veľká úcta sa vždy prejavovala chlebu. Najznámejším zvykom spojeným s chlebom je ponúkanie vzácnych hostí chlebom a soľou. Najznámejšou a najtypickejšou varenou cestovinou slovenského etnika sú halušky. Najzaužívanejšou zeleninou je oddávna kapusta, najmä v kyslej kvasenej forme. Pre mliečne produkty slovenskej stravy sú špecifické ovčiarske pastierske výrobky – ovčie syry bryndza, oštiepky a parenice a mliečny nápoj žinčica.

Medzi nápojmi k najstarším druhom patrí medovina. Alkoholické nápoje v slovenskej strave charakterizujú najmä pálenky pálené zo sliviek a borievok.

Známka svojím stvárnením charakterizuje základnú potravinu slovenskej stravy – chlieb a v spojitosti so soľou súčasne symbol pohostinnosti. Zora Valentová
Bratislavský mierČíslo emisie: 354
Deň vydania: 29. 04. 2005
Nominálna hodnota: 23,- Sk
Rozmery známky: 27mm x 34mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,8 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Peter Augustovič
Rytec FDC: Mgr. art. Arnold Feke
Návrh na pečiatku: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Víťazstvo v bitke pri Ulme dňa 17.októbra 1805 otvorilo Napoleonovi cestu do Strednej Európy, do cisárskej Viedne, ktorú obsadil v noci z 13. na 14. novembra. Jeho ďalší postup na východ mala zastaviť bitka na Morave, neďaleko Slavkova /Austerlitz/. Ale aj tam Napoleonova armáda 2. decembra 1805 zvíťazila nad spojenými vojskami posledného rímskonemeckého a súčasne prvého rakúskeho cisára Františka a ruského cára Alexandra. Bola to už druhá prehra cisára Františka II., ktorý bol aj českým a uhorským kráľom. Hoci Uhorsko sa snažilo byť vo vojnách s Napoleonom nezávislým, porážka pri Slavkove katastrofálne zasiahla aj toto kráľovstvo a obzvlášť jeho bývalé sídelné a korunovačné mesto Prešporok (dnes Bratislava). Napoleon mohol teraz Európe neobmedzene diktovať svoju vôľu a túto možnosť aj náležite využil. Do mierovej dohody dal prostredníctvom svojich zástupcov a vyjednávačov zapracovať pre cisára Františka ponižujúce podmienky. Na základe podmienok zmluvy sa mala politická mapa vtedajšej Európy úplne zmeniť. Vyjednávania trvali necelý mesiac. Výsledný text podpísali zástupcovia oboch cisárov, knieža Charles Maurice Talleyrand-Périgord za Napoleona; knieža Johannn von Liechtenstein a gróf Ignác Gyulai za Františka II., dňa 26. decembra 1805 v Prešporku, v zimnej rezidencii ostrihomského arcibiskupa. Objekt, všeobecne známy ako Primaciálny palác, je dnes radnicou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podpisom dokumentu prišiel cisár František II. o vplyv na ďalší vývoj v nemeckých krajinách. Bavorsko a Wűrtembersko sa stali kráľovstvami, ktoré mali stáť v budúcnosti na strane cisára Napoleona. Rakúsko stratilo všetky svoje územia v Taliansku, Dalmáciu, Tirolsko, Vorarlberg. Republika Batavia /Nizozemsko/ a Republika Helvetia /Švajčiarsko/ boli uznané za nezávislé štáty. Mier netrval dlho. Už v roku 1809 sa Napoleon so svojou armádou vrátil s úmyslom dobyť Prešporok a pokoriť Františka s ktorého dcérou Máriou Lujzou sa neskôr, roku 1810, oženil.
Svetový rok fyziky - Dionýz IlkovičČíslo emisie: 355
Deň vydania: 16. 05. 2005
Nominálna hodnota: 18,- Sk
Rozmery známky: 34mm x 27mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Zdeno Brázdil
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Zdeno Brázdil
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Návrh na pečiatku: akad. mal. Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

V decembri roku 2000 sa konal v Berlíne Svetový kongres fyzikálnych spoločností. Viac než štyridsať fyzikálnych spoločností z celého sveta, ktoré sa kongresu zúčastnili, schválilo návrh, aby rok 2005 bol deklarovaný ako Svetový rok fyziky. Tento návrh bol prijatý a deklarovaný v roku 2003 UNESCO a v roku 2004 tak urobilo aj OSN. Hlavným dôvodom bolo 100. výročie napísania legendárnych vedeckých článkov Albertom Einsteinom (v roku 1905 - „annus mirabilis“). Tieto články sa stali základom troch oblastí fyziky: teórie relativity, kvantovej teórie a teórie Brownovho pohybu. Tieto články úplne ovplyvnili dovtedajšie chápanie sveta. Einsteinove revolučné myšlienky sa týkali základných otázok, ako je existencia atómov, podstata svetla a predstava o priestore, energii a hmote.

Cieľom tohoto roku je tiež prostredníctvom pripomenutia si Alberta Einsteina, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, svetoznámej osobnosti a zároveň najslávnejšieho fyzika a mysliteľa dvadsiateho storočia, zvýšiť záujem verejnosti o fyziku a jej porozumenie. Fyzika hrá dôležitú úlohu v rozvoji vedy a technológií a má obrovský vplyv na celkovú životnú úroveň spoločnosti.

Známka zobrazuje blesk – prírodný úkaz, ktorý sa uskutočňuje na základe fyzikálnych zákonov. Je to veľmi silný elektrický výboj v oblaku, alebo medzi oblakom a zemou. Na obálke prvého dňa je tiež zobrazený významný slovenský fyzik Dionýz Ilkovič (1907 – 1980), ktorý sa preslávil svojou rovnicou pre polarografické difúzne prúdy. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
Detská známka 2005Číslo emisie: 356
Deň vydania: 23. 05. 2005
Nominálna hodnota: 9,- Sk
Rozmery známky: 27mm x 34mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Motív na známke: detská kresba - Juraj Kiš
Grafická úprava: Mgr. art Peter Čisárik
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 2,0 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: detská kresba - Patrik Kudrik
Návrh na pečiatku: detská kresba - Rastislav Dudáš
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: ofset

FIFIK, celoslovenský časopis pre deti základných škôl s vystrihovačkou, spolupracuje so Slovenskou poštou, a.s. pri propagácii slovenskej známky viac než tri roky. K deťom sa dostupným spôsobom dostávajú zaujímavé informácie o filatelii a zvyšujú tak ich záujem o zberateľstvo. Z tejto spolupráce vyšiel nápad použiť na detskú známku roku 2005 výtvarný návrh, ktorý pochádza z výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Súťaž je určená deťom telesne či duševne handicapovaným bez ohľadu na vek a diagnózu. Každoročne prichádzajú do redakcie časopisu Fifík, detského charitatívneho Združenia Korytnačky a SPP, ktorí sú spoluorganizátormi súťaže, tisícky kresbičiek, malieb a trojrozmerných prác od detí zo špeciálnych základných škôl, detských domovov, nemocničných škôl a internátnych zariadení. Výtvarné práce vysokej úrovne hodnotí porota, ktorej dlhoročným predsedom bol profesor Karol Ondreička, keď zomrel, funkciu predsedu prevzal profesor Dušan Kállay. Za sedem rokov existencie súťaže prešli rukami poroty desiatky tisíc detských prác, ktoré vznikli pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Ich témy a námety sa každoročne menia. Jednou z veľmi úspešných a bohato zastúpených úloh, ktoré deti zaujali, bol návrh na slovenskú poštovú známku, ktorú výtvarne spracúvali jednotlivci i celé triedne kolektívy.

Výtvarnú prácu Juraja Kiša zo špeciálnej základnej školy vybrala ako motív na Detskú známku Realizačná komisia známkovej tvorby pri Slovenskej pošte, a.s. z veľkého počtu vystavených a ocenených detských prác.

Detskú známku 2005 chápeme ako ocenenie práce organizátorov a povzbudenie pre deti, ktorým osud nenadelil do vienka plné zdravie.
Bienále ilustrácií BratislavaČíslo emisie: 357
Deň vydania: 23. 05. 2005
Nominálna hodnota: 30,- Sk
Rozmery známky: 27mm x 34mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Motív na známke: ilustrácia Iku Dekune
Grafická úprava: Vladislav Rostoka
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 2,0 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka (ilustrácia Dušan Kállay)
Rytec FDC: Lucie Kruličková
Návrh na pečiatku: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava originálov ilustrácií detských kníh. Dielo reprodukované na známke je knižná ilustrácia, ktorú medzinárodná porota ocenila na BIB 2003. Na tomto bienále sa celkovo predstavilo 311 ilustrátorov z 38 krajín, pričom Grand Prix BIB 2003 získala Iku Dekune z Japonska. Jej ilustrácia však neprezentuje typické znaky japonskej ilustračnej kultúry. Ilustrácie tejto umelkyne nesú znaky európskej ilustrácie a autorka nezaprie ani skutočnosť, že bola žiačkou profesora Dušana Kállaya. Kállayov vplyv na jej tvorbu je evidentný v chápaní ilustrácie, v poetike, vo fantazijných polohách a vo vyprofilovanom zmysle pre jemný, nenápadný a sympatický humor. Hoci sa v jej plnofarebných obrazoch objavujú figúry, či už ľudské alebo zoomorfné, ktoré majú svoju vlastnú povahu a charakter, jej ilustrácia je architektonicky vystavaná, má perspektívu, inokedy masívne bloky, ktoré kombináciou svetla a tieňa dosahujú hĺbku a poskytujú priezory smerom von i dnu, vytvára útulné prostredia, ktoré majú intimitu. Výrazným znakom je aj kontrastne plošná, takmer dekoratívna ilustrácia.

Prezentovaným dielom na FDC je ilustrácia profesora Dušana Kállaya, ktorého možno právom považovať za nášho najznámejšieho a najuznávanejšieho výtvarného umelca v zahraničí. Jeho tvorba je finálnym tvarom absolútneho výtvarného videnia a vnímania sveta podloženého výnimočnou predstavivosťou. Zmysel pre fantáziu aplikuje v zámerne deformovaných kompozíciách figúr, zvierat, vtáctva v labyrinte línií spletených do nekonečných podivuhodných štruktúr dokumentujúcich hravosť a tajomnosť umelca zároveň. Tak sa dostáva v týchto dvoch rovinách do komparácie dielo profesora a jeho žiaka - úspešného pokračovateľa výtvarného myslenia a vizuálneho pertraktovania istého vplyvu, avšak bez straty vlastnej umeleckej identity. Mgr. Barbara Brathová
HolíčČíslo emisie: 358
Deň vydania: 03. 06. 2005
Nominálna hodnota: 22,- Sk
Rozmery známky: 24 x 27,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Doc. Igor Benca
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1 mil.
Prezident SR Ivan GašparovičČíslo emisie: 359
Deň vydania: 15. 06. 2005
Nominálna hodnota: 9,- Sk
Rozmery známky: 23 x 27mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Motív na známke: Fotografia - Ján Kuchta
Autor výtvarného návrhu známky: Doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD.
Rytec známky: Doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD.
Tlačiareň: PTC, Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač
Náklad známok: 5 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Ivan Schurmann
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: akad. mal. Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní

Ivan Gašparovič sa narodil 27. 3. 1941 v Poltári. V rokoch 1959 – 1964 študoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia bol v rokoch 1965 – 1966 právnym čakateľom na Okresnej prokuratúre v Martine a v rokoch 1966 – 1968 pracoval na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Od roku 1968 učil na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte UK.

V roku 1992 ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady, stal sa predsedom SNR a do roku 1998 predsedom NR SR. Po parlamentných voľbách roku 1998 ho zvolili za poslanca NR SR. V roku 2002 sa Doc. JUDr. Ivan Gašparovič vrátil za vysokoškolského profesora na Právnickú fakultu UK v Bratislave. Je autorom aj spoluautorom vysokoškolských učebníc a skrípt, odborných štúdií a článkov z oblasti trestného práva.

V priamych prezidentských voľbách v apríli 2004 ho občania zvolili za prezidenta SR a do úradu nastúpil po inaugurácii dňa 15.6.2004.

Ivan Gašparovič za prvý rok svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta navštívil už všetky významné európske aj svetové inštitúcie. V Bruseli sa stretol s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie a NATO. V septembri 2004 v New Yorku vystúpil na pôde OSN na 59. Valnom zhromaždení ako prvá hlava štátu v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vo februári 2005 bol hostiteľom hláv štátov USA a Ruskej federácie počas summitu Bush-Putin, ktorý bol najdôležitejšou zahraničnopolitickou udalosťou v Slovenskej republike v ostatnom období.

Autor: Slovenská pošta | 14. 8. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223