Slovensko 1/2005

Valentín 2005Číslo emisie: 345
Deň vydania: 31. 01. 2005
Nominálna hodnota: 9,- Sk
Rozmery známky: 24 mm x 28,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Marián Čapka
Tlačiareň: WSP - Cartor - Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 3 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Marián Čapka
Návrh na pečiatku: akad. mal. Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: ofset
Náklad FDC: 5 000 ksVeselý, niekedy nevypočitateľný bôžik lásky, ktorého poznáme pod menami Eros, Amor alebo Kupido, od staroveku útočí so svojimi šípmi na ľudské srdcia. Bolo mu súdené, aby sa na svojich krídlach rýchlo a ľahko ako vánok vznášal nad nami a aby sa mu nikto nedokázal ubrániť. Staroveké legendy a mýty pripomínajú, že vždy neomylne trafil svoj cieľ. Preto odveky žije v predstavách básnikov alebo výtvarných umelcov ako okrídlený chlapec ozbrojený lukom a šípmi, zasahuje nielen srdcia ľudí ale aj samotných bohov. V období staroveku mu bolo zasvätených viacero chrámov, objavoval sa na vázach, freskách, neskôr v mnohých literárnych, dramatických, hudobných a výtvarných dielach. Dodnes zostal jedným z najznámejších symbolov lásky. Rovnako ako červená ruža, ktorá vraj vyrástla na znak lásky bohyne Afrodity ku krásnemu Adonisovi. Preto je na známke, ktorá vychádza ku sviatku zamilovaných, znázornený okrídlený bôžik vznášajúci sa nad ružami.

Na obálke prvého dňa vydania je zobrazený motív srdca a pečiatka znázorňuje uzol zamilovaných, ktorý má pripomínať dôležité atribúty lásky, ktorými sú vernosť a oddanosť.
RodinaČíslo emisie: 346
Deň vydania: 14. 02. 2005
Nominálna hodnota: 9,- Sk
Rozmery známky: 24mm x 27,5mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Vavrová
Tlačiareň: WSP - Cartor - Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 6 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Katarína Vavrová
Rytec FDC: Lucie Krulíčková
Návrh na pečiatku: Katarína Vavrová
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., BratislavaV tomto roku Slovenská pošta, a. s. zaradila do svojho emisného plánu vydanie poštovej známky s tradičným námetom „Rodina“. Tematika najstaršej prirodzenej zložky spoločnosti je aj napriek mnohým problémom, ktorým na začiatku 21. storočia čelí, stále aktuálnou.

Pred vyše desiatimi rokmi vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rok 1994 za medzinárodný rok rodiny. Tohtoročná známka „Rodina“ nadväzuje na známku s podobnou témou, ktorú v uvedenom roku Slovenská pošta vydala. Dôležitosť rodiny, ako základnej bunky spoločnosti si každoročne pripomíname 15. mája. Tento deň je uznaný ako Medzinárodný deň rodiny.

Motív rodiny sa v rôznych obmenách a symboloch objavoval v množstve umeleckých diel už od najstarších čias. A nešlo len o umelecké diela pochádzajúce z Európy. Interpretácie tohoto námetu môžu byť odlišné, ale základný zmysel – zmysel spolužitia, radosti a harmónie zostáva rovnaký. Význam rodiny je založený na princípe spolupatričnosti, ktorý je obsiahnutý, hoci rozličnou mierou, v každom z nás. Aj preto je myšlienka zobrazenia rodiny neustále inšpirujúca – v jednoduchom vzťahu matky, otca a dieťaťa sa prejavuje pestrá škála ľudských vlastností.

To, že je tento pojem u nás naozaj trvalo zakorenený, potvrdzuje aj námet na obálke prvého dňa vydania, ktorým je štylizovaná kresba súsošia vychádzajúca z pôvodných ľudových skulptúr.
Banská Bystrica - 750. výročieČíslo emisie: 347
Deň vydania: 14. 02. 2005
Nominálna hodnota: 16,- Sk
Rozmery známky: 34mm x 44mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Tlačiareň: WSP - Cartor - Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,3 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Rytec FDC: Miroslav Strnadel
Návrh na pečiatku: PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., BratislavaHistória, ktorá sa viaže k Banskej Bystrici, je neobyčajne bohatá. Už v roku 1255, kedy po tatárskom vpáde kráľ Belo IV. pozýval na toto územie kolonistov, sa Banská Bystrica stáva slobodným mestom s rozsiahlymi privilégiami. Vtedajším obyvateľom boli udelené cenné výsady – právo ťažiť vzácne kovy v celej Zvolenskej župe a právo voliť si richtára a farára. V roku 1380 sa Banská Bystrica spojila s ostatnými okolitými banskými mestami do spolku, v ktorom až do konca 16. storočia zaujímala vedúce postavenie. Po vzniku Thurzovsko- fuggerovskej spoločnosti ťažba, spracovanie a vývoz medi priniesli mestu ďalšie bohatstvo. V roku 1620 sa Banská Bystrica stala svedkom významnej udalosti – na zasadnutí uhorského snemu tu zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Mesto preslávil aj Matej Bel, polyhistor a najvýznamnejší vedec svojej doby, ďalej tu pôsobili Ján Francisci , Ján L. Bella, Ján Botto, Jozef Murgaš alebo prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes.

V roku 1944 sa mesto stalo centrom povstaleckého územia a odtiaľto vysielal Slobodný slovenský vysielač. Hlavným motívom známky, ktorá vychádza k 750. výročiu udelenia mestských privilégií je veža Kostola nanebovzatia Panny Márie (nazývaný tiež Nemecký alebo Farský) v ktorého interiéri sa nachádza vzácny neskorogotický oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. Na obálke prvého dňa je Matejov dom, ktorý dal v 15. storočí údajne postaviť Kráľ Matej Korvín.
Slovakia Summit 2005Číslo emisie: 348
Deň vydania: 24. 02. 2005
Nominálna hodnota: 25,- Sk
Rozmery známky: 40 mm x 26 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Grafická úprava: Enterprise, s.r.o., Banská Bystrica
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,2 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Peter Augustovič
Návrh na pečiatku: Mgr.art Štefan Kubovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: tlač z hĺbky v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 5300 ksEmisia Slovakia Summit 2005 vychádza v čase, keď bude Slovensko hostiteľom série dôležitých medzinárodných stretnutí. Slovenskú republiku po prvýkrát v dejinách navštívi prezident Spojených štátov amerických George Bush a na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Okrem stretnutí s najvyššími predstaviteľmi Slovenska sa prezidenti George Bush a Vladimír Putin stretnú 24. februára 2005 na summite, ktorý bude pokračovaním ich predchádzajúcich stretnutí.

Slovensko, jeho zahraničná politika, ale aj domáce reformy požívajú v zahraničí rešpekt. Summit a návštevy oboch prezidentov sú potvrdením silného postavenia Slovenska vo svete. Sú tiež dôkazom toho, že Slovensko sa teší úcte ako v Moskve, tak aj vo Washingtone. Tieto významné podujatia sú príležitosťou pre Slovensko. Príležitosťou porozprávať svoj príbeh. Príbeh Slovenska ako krajiny, v ktorej sa presadili sloboda a demokracia. Krajiny, ktorá chce byť lepšou. Krajiny, ktorá podporuje svojich susedov. A nakoniec, krajiny, ktorá sa usiluje pomáhať všetkým, ktorí túžia po slobode.
Veľká noc 2005 - Veľkonočný baránokČíslo emisie: 349
Deň vydania: 10. 03. 2005
Nominálna hodnota: 9,- Sk
Rozmery známky: 28mm x 34mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Vladimír Machaj
Tlačiareň: WSP - Cartor - Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1,5 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Vladimír Machaj
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: akad. mal. Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., BratislavaSviatok Veľkej noci je zložený z kultúrnych javov rôznej povahy. V kresťanstve je Veľká noc najdôležitejší sviatok cirkevného roka. Jeho názov pochádza z „veľkej noci“ zo soboty na nedeľu, keď došlo k zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje súvisiace s príchodom jari, ktoré mali zabezpečiť zdravie a ochranu ľudí a domácich zvierat, ako aj hospodársku prosperitu. Prastarými symbolmi jari boli voda, zeleň, vajíčka. Veľká noc sa slávi v nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti, t. j. v období medzi 22. marcom a 25. aprílom.

Baránok je v kresťanstve známy ako symbol Krista. Pod vplyvom kresťanstva sa rozšírilo pečenie veľkonočného baránka z cesta. Zelené konáriky vystupovali vo veľkonočných sviatkoch vo dvoch podobách. Pučiace vŕbové prútiky – bahniatka, posvätené na Kvetnú nedeľu v kostole, v domácnosti chránili dom pred bleskami. Prútiky zapletené do šibáka, korbáča, dotykom symbolicky odovzdávali silu, zdravie a sviežosť. Vajíčko bolo od pradávna symbolom plodnosti, úrody, života, narodenia, návratu jari a slnka. Patrí k najstarším veľkonočným jedlám a vyzdobené sa spája so šibačkou a oblievačkou ako dar chlapcovi od dievčaťa, ktoré vyšibal.

Časom magický význam zvykov ustúpil spoločensko-zábavnej funkcii. Známka zobrazuje atribúty Veľkej noci symbolizujúce tento sviatok až do súčasnosti.
Zora Valentová
Zdenka SchelingováČíslo emisie: 350
Deň vydania: 10. 03. 2005
Nominálna hodnota: 34,- Sk
Rozmery známky: 28mm x 44mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň: WSP - Cartor - Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,14 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: akad. mal. Peter Augustovič
Rytec FDC: Mgr. art Juraj Vitek
Návrh na pečiatku: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., BratislavaBlahoslavená sestra Zdenka Schelingová, rodným menom Cecília, sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. Očarená láskou a obetavosťou milosrdných sestier svätého Kríža ako pätnásťročná odchádza do ich kláštora v Podunajských Biskupiciach, rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k Bohu a blížnemu. Po absolvovaní zdravotnej školy a povinnej rehoľnej formácie zložila 30. januára 1937 svoje prvé sľuby a prijala rehoľné meno Zdenka. Ako zdravotná sestra pracovala najprv v Humennom, neskôr od roku 1942 v Štátnej nemocnici v Bratislave na röntgenologickom oddelení. Ani po politickej zmene v roku 1948, kedy začalo prenasledovanie Katolíckej cirkvi, nedokázala zradiť svoje presvedčenie. S výnimočnou odvahou umožnila vo februári roku 1952 útek väzneného kňaza, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na následky mučenia. Povedala: „Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!“ Štátna bezpečnosť ju zatkla 29. februára 1952, a po bezcitnom mučení vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave bola nakoniec odsúdená dňa 17. júna 1952 na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Postupne bola väznená v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, Brne a Prahe. Kruté zaobchádzanie vo väzbe znášala s hrdinskou trpezlivosťou tak, ako jej to kázala jej viera. Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné problémy jej nezostáva viac ako jeden rok života, 16. apríla 1955 bola na amnestiu prepustená na slobodu. O tri mesiace neskôr, 31. júla 1955 zomiera v trnavskej nemocnici. V súčasnosti sa jej telesné pozostatky nachádzajú v Kostole svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach.

Mimoriadnosť života sestry Zdenky Schelingovej zdôraznil pápež Ján Pavol II., ktorý ju v Bratislave vyhlásil ako vôbec prvú Slovenku v dejinách za blahoslavenú 14. septembra 2003 počas svojej Tretej návštevy Slovenska. Životný príbeh sestry Zdenky Schelingovej v historickom kontexte obnovy Slovenska a Európy žiari ako príklad vernosti a odpustenia, cesty ku jednote a mieru.
Solidarita s ÁziouČíslo emisie: 351
Deň vydania: 31. 03. 2005
Nominálna hodnota: 25,- Sk
Rozmery známky: 30,8 x 44,4mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Motív na známke: František Studený: Chudobná matka
Grafická úprava: Mgr. art. Arnold Feke
Rytec známky: Mgr. art. Arnold Feke
Tlačiareň: PTC, Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 0,2 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Mgr. art. Arnold Feke (grafická úprava)
Rytec FDC: Mgr. art. Arnold Feke
Návrh na pečiatku: Mgr. art. Arnold Feke
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Krajiny, ktoré prežili koncom minulého roka prírodnú katastrofu, potrebujú pomoc. Táto ohromná medzinárodná a ľudská tragédia nemôže nechať ľahostajnými civilizované kultúrne krajiny a spoločnosti, ku ktorým sa Slovenská republika a Slovenská pošta, a. s. bezpochyby radia.

Slovenská pošta, a. s. svoju pomoc postihnutým krajinám deklaruje vydaním poštovej známky, obálky prvého dňa vydania a pamätného listu na tému „Solidarita s Áziou“. Nosným motívom známky je ľudskosť a solidarita, empatia s postihnutými krajinami a ich obyvateľmi. Časť výnosov z predaja Slovenská pošta, a.s. daruje nadácii UNICEF Slovensko, ktorá poukázané prostriedky použije na podporu záchranných programov v Indonézii, zameraných na zdravie a výživu detí a tehotných žien.

Aj takýmto spôsobom chce Slovenská pošta, a.s. poukázať na to, že nie je len podnikateľským subjektom ale aj spoločnosťou, ktorá sa zaujíma o riešenie následkov prírodných katastrof a osobných, ľudských tragédií. A to nielen na Slovensku, ale v prípadoch, akým bola obrovská živelná pohroma v Ázii, aj vo svete.
Na známke reprodukujeme dielo Františka Studeného Chudobná matka (ceruza, 1944 -1945) zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Kresba, ktorá v nás svojím poňatím vyvoláva spoluúčasť v tej najjednoduchšej forme – je ním súcit s bezbrannými obeťami.

Jej silný sociálny podtext, hoci podmienený odlišnými okolnosťami, získava v týchto súvislostiach všeobecnú platnosť.
CyklistikaČíslo emisie: 352
Deň vydania: 31. 03. 2005
Nominálna hodnota: 22,- Sk
Rozmery známky: 34mm x 28mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Igor Piačka
Tlačiareň: WSP
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 0,5 mil.
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava

Po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa dostáva do obehu poštová známka s paralympijským motívom. Slovenskí paralympijskí športovci sú už roky mimoriadne úspešní na najvýznamnejších svetových súťažiach, preto si túto poctu oprávnene zaslúžia. Zo šiestich doterajších paralympiád, ktoré sa konali v ére samostatnosti Slovenska (tri letné a tri zimné), získali celkove 60 medailí, z toho 10 zlatých. Najúspešnejší sú v stolnom tenise, lyžovaní, atletike a v cyklistike.

Na známke je vyobrazený dnes už zosnulý, paralympijský víťaz zo Sydney 2000, Radovan Kaufman počas svojej víťaznej jazdy na 1 km s pevným štartom. Rodákovi z Partizánskeho amputovali v roku 1994 pravú nohu pre kostný Ewingov sarkóm a v roku 2002 sa musel podrobiť aj amputácii ľavej lopatky pre chondroblastický osteosarkóm. Okrem zlatej medaily zo Sydney triumfoval aj na Majstrovstvách sveta 1998 v Colorado Springs, kde navyše dosiahol svetový rekord. Z tohto podujatia si v ďalších diciplínach odniesol ešte aj striebornú a bronzovú medailu, podobne ako aj z majstrovstiev Európy v roku 1999. Zomrel 19. júna 2003 vo veku 25 rokov.

Na jeho počesť sa koná už tretí ročník celoslovenskej kampane „Na kolesách proti rakovine“, ktorej podstatou je prejdenie vytýčeného úseku na nemotorovom kolesovom dopravnom prostriedku. Výťažok tejto zbierky putuje na diagnostický prístroj Wave system, ktorý znamená veľký prínos pri zisťovaní dedičných foriem rakoviny.
Ján Riapo
Zdroj: Internetové stránky Slovenské pošty


Autor: Slovenská pošta | 25. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář