Slovenská pošta a ZSF vyhlásili anketu o najkrajšiu poštovú známku

BANSKÁ BYSTRICA (12. 01. 2006) – O víťazstvo v ankete o najkrajšiu poštovú známku roku 2005 sa uchádza 23 poštových cenín, ktoré vydala Slovenská pošta (SP) v minulom roku. Trinásty ročník verejného hlasovania vyhlásila SP spoločne so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti.

Prostredníctvom odpovedí na anketové otázky chcú organizátori spoznať názor domácich a zahraničných filatelistov a laickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu. Zároveň predpokladajú, že získajú podnety a námety nových poštových známok. Účastníci ankety majú odpovedať aspoň na jednu z troch anketových otázok: ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2005 považujú za najkrajšiu, ktorú príležitostnú poštovú pečiatku používanú v roku 2005 považujú za najlepšiu a ktorý námet navrhujú spracovať na slovenských poštových známkach v budúcich rokoch. Možnosť zapojiť sa do ankety trvá do 31. marca t.r., odpovede prijíma ZSF, Radlinského 9, 811 02 Bratislava 1. Vydané známky a používané poštové pečiatky možno nájsť na internetovej stránke www.pofis.sk.

Minuloročný emisný plán otvorila 31. januára valentínska známka. Známka venovaná rodine prišla do predaja 14. februára súčasne so známkou k 750. výročiu udelenia mestských práv Banskej Bystrici. V marci pripomenula SP hárčekom s portrétom Zdenky Schelingovej z Inštitútu milosrdných sestier svätého kríža tragický osud obetí komunizmu. Marec vyhradila v emisnom pláne dvom známkam s veľkonočným baránkom a poctou cyklistike a apríl taktiež dvom známkam - Europa - Gastronómia a Bratislavský mier. K Svetovému dňu fyziky vydala v máji známku venovanú pamiatke významného slovenského fyzika Dionýza Ilkoviča. Hravému svetu detí patrila v máji Detská známka a Bienále ilustrácií Bratislava. Prvý polrok uzavreli dve známky venované ochrane prírody. Pre milovníkov železníc pripravila SP v septembri po jednej známke venovanej úzkorozchodným tratiam v Čiernom Balogu a Vychylovke. O mesiac neskôr prišla na rad tradičná emisia Umenie s reprodukciami obrazov Rembrandta van Rijna a Karola Barona. Vianočná známka a známka ku Dňu poštovej známky vyšli v novembri.

Na dôležité udalosti reagovala SP mimoriadnymi emisiami, napríklad známkami venovanými živelnej katastrofe v juhovýchodnej Ázii, či stretnutiu prezidentov USA a Ruskej federácie G. Busha a V. Putina.
Kontaktná adresa: Mgr. Bela Lisáková, vedúca odboru externej a internej komunikácie, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, tel. 048 433 92 35, mobil: 0903 550 812, e-mail: lisakova.bela@slposta.sk

Autor: Slovenská pošta | 4. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223