Slovenská pošta a detské súťaže vo filatelii

Slovenská pošta, a.s., prostredníctvom odboru POFIS má trvalý záujem na propagácii filatelie medzi deťmi a mládežou. Deje sa tak pravidelne podporou mládežníckych podujatí Zväzu slovenských filatelistov, organizovaných jeho komisiou mládeže aj vlastnými aktivitami. (Dôkazy? Ceny pre finalistov olympiády a vystavovateľov JUNIORFILy, výtvarná súťaž detí na známku s tematikou Vianoc, podobne aj o Vianočnú poštovú pečiatku, pomoc krúžkov skartom, sadami pečiatkovaných známok, FDC a iné).

Naposledy pošta organizovala súťaž medzi deťmi v zbieraní slovenských známok, ktorej podstata spočívala v tom, aby deti poslali na adresu POFISu 10 slovenských použitých eurových známok vystrihnutých z listov a pohľadníc. Zo zaslaných listov boli potom vyžrebovaní výhercovia, ktorí dostali novú knižku o filatelii pre začínajúcich zberateľov a ďalší výhercovia získali hodnotný set slovenských poštových známok vydaných v roku 2010! A to nebolo ešte všetko. Každý účastník dostal ako darček potvrdenie, že sa zúčastnil súťaže v podobe osobitnej obálky s vloženým hárčekom psov a navyše aj s príležitostnou poštovou pečiatkou , tematicky zameranou na túto detskú súťaž.

Okrem podnietenia detí k zbieraniu slovenských známok, súťaž priniesla aj najmenej dva dôkazy o tom, že o známky je medzi deťmi záujem , ak sú vhodne motivované. Ako mi potvrdila Mgr. Veronika Kopečná, ved. odd. obchodu a marketingu z bratislavského POFISu, v stanovenom termíne prišlo okolo 200 obálok detí (a medzi nimi aj niekoľko dospelých s prísľubom, že začínajú s krúžkom mladých filatelistov) z celého Slovenska. Ta k sa podarilo zmapovať, že o detskú a mládežnícku filateliu by snáď mohlo byť v budúcnosti postarané celoplošne, ak by sa našli ľudia, ktorí by sa deťom venovali. Ale to už nemôže byť vecou pošty... Druhá zaujímavosť je v tom, že sa potvrdila skutočnosť, že deti a mládež pracujú s počítačom a sledujú internet, čo ukazuje na nutnosť viac využívať toto médium, ktoré by nemuselo byť prekážkou, ale prostriedkom rozvoja na priblíženie nášho zberateľského koníčka.

Mgr. Veronika Kopečná oznámila, že táto súťaž nebola posledná a v podobných aktivitách mieni POFIS pokračovať. Teda ako ďalej? Tešíme sa v mene zúčastnených detí a veríme, že sa počet detí, ktoré zaujímajú poštové známky, ešte zvýši. (Mgr. Ján Mička)

Autor: Ján Mička | 9. 3. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223