Slovenská filatelia 3/2021

Datum vydání: 3. 1. 2022


Třetí číslo spravodajca Zväzu slovenských filatelistov je rozsahem a obsahem vynikajícím časopisem pro všechny zájemce o filatelii.


Vojtech Jankovič - Kam sa dostaneme bez komunikácie? Rada ZSF - Predstavenie nového člena rady ZSF - Jozefa Šiarika. Pavol Lazar - Inaugurácia poštovej známky James. Miroslav Ňaršík - Uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove.


Zdeněk Baliga - Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu poštovú známku roku 2020. Vojtech Jankovič a Jaromír Petřík - Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov Nitra 2021. Jan Pelikán - Rakousko emise 1850 stehová průsvitka (LADURNER). Vojtech Jankovič - Propagačné vložky do výplatného stroja Zväzu slovenských filatelistov. Miroslav Gerec - Zaujímavosti emisie č. 706 - 75. výročie organizácie spojených národov. Miroslav Bachratý - Pešina (POF. 1507) bez jednotky.


Časopis vydává Zväz slovenských filatelistov - www.slovenskafilatelia.sk.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz