Slovenská filatelia 3/2021

Třetí číslo spravodajca Zväzu slovenských filatelistov je rozsahem a obsahem vynikajícím časopisem pro všechny zájemce o filatelii.

Váš komentář