Slatiňany Junior a Premiéra 2003

Východočeské město Slatiňany se stalo místem konání letošní výstavy známek mladých filatelistů. Ve dnech 15.11. – 17.11.2003 tu ve Společenském domě probíhaly výstavy Junior 2003 a Premiéra 2003. Bylo zde vystaveno celkem 21 exponátů, od začátečnických až po některé poměrně kvalitní.

Jury udělila na výstavě Junior celkem 6 velkých stříbrných, 1 stříbrnou a 2 postříbřené medaile. Jako nejlepší byl oceněn exponát Hradčany Zdeňka Kejmara. Exponát má jasný záměr a autor ho důsledně naplňuje. Je vidět, že dané problematice dobře rozumí a umí také vybrat vhodný materiál. Dalším dobrým exponátem jsou Cenné nálepky APOST České pošty Tomáše Jíravy. Autor exponát od výstavy Ostropa přepracoval podle připomínek a exponátu to velmi prospělo. Opět tu je jasný záměr – zpracování nálepek APOST podle typologie. Tohoto záměru se autor skutečně drží, ukazuje základní typy APOSTů i podtypy, exponát je doplněn i množstvím ukázek chybných nálepek. Příjemným překvapením byl exponát Jana Fiedlera Druhy dopravy pošty vzduchem a jejich historie. Pod tímto trochu zvláštním názvem se skrývá poštovně historický exponát zaměřený na aerofilatelii, ve kterém je prezentováno to, co říká název – letecká pošta, balónová pošta, atd., tedy přeprava pošty vzduchem. Vše je poměrně přehledně zpracováno a dokumentováno množstvím celistvostí. Překvapením byly také některé exponáty v tematické třídě. Jan Meitner přepracoval svůj exponát Kolejová vozidla. Exponát je přehledný, dobře tematicky zpracovaný. Ondřej Odvárka tu představil svůj exponát HIPPOS – kůň. Tvůrce exponátu má jasný záměr, co chce ukázat, a představuje koně ve všech souvislostech. Od ostatních exponátů se již na pohled odlišuje exponát Jana Menglera Druhá světová válka v Evropě. Jednak tím, že je celý v angličtině, jednak tím, že je na zelených albových listech. Exponát sám o sobě představuje zajímavý a poměrně originální pohled na druhou světovou válku: tvůrce exponátu dokumentuje důležité okamžiky, které měly vliv na vývoj války, přičemž se snaží zachytit jak naše území, tak i východní i západní frontu.

Na výstavě Premiéra byly uděleny 2 stříbrné, 2 postříbřené a 5 bronzových medailí. Mezi nejzajímavější patřil exponát Tomáše Jíravy Česká republika 1993 – 2003. Autor ukazuje některé odchylky a vady na českých známkách, přičemž se snaží o maximální dokumentaci na celistvostech. Mezi tematickými exponáty byl nejlepší exponát Pavla Soukupa Letectví. Exponát je dobře tematicky zpracován a má všechny předpoklady pro další vývoj. Na Premiéře se objevilo také několik exponátů, na nichž bylo příliš patrné, že jde o první pokusy. Jestliže však jejich tvůrci vytrvají a exponáty přepracují podle připomínek, určitě se s nimi setkáme na nějaké další výstavě a získají vyšší ocenění.

Výstava se skutečně vydařila, měla dobrou úroveň a byla velice dobře připravena. Za to patří poděkování všem organizátorům v čele s Antonínem Odvárkou. Opět se ukázalo, že i ve skromných podmínkách a za minimálních nákladů lze vytvořit příjemné prostředí a uspořádat pěknou výstavu. Z filatelistického hlediska výstava také splnila svůj účel: byla dobrou propagací filatelie, a to nejen na místní úrovni, a zároveň umožnila dalším mladým sběratelům získat kvalifikaci pro vyšší typy výstav, konkrétně např. na Brno 2005.

Autor: Zdeněk Töpfer | 18. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223