Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač

Veľmi zaujímavým druhom skúšobných tlačí (ZT) pre známku pof. 140, 125 h TGM 1920 sú ZT zobrazené na obrázku 1. Boli vytlačené v dobe ich vzniku nie bežnou tlačovou technikou a ich výnimočný zamatový vzhľad je veľmi netradičný pre známkovú tvorbu ČSR I.

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 1. ZT 125 h

Nejedná sa o  techniku hĺbkotlače (neotypie) využívajúcu pravidelný raster, ktorý je charakteristický pilovitímy kontúrami prerušovaných čiar na tomto rastri. Pri detailnejšom pohľade majú tieto ZT znaky hrubého kruhového rastra. Niektorí autori uvádzajú, že sa jedná o tlač ofsetom.

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 2. Detaily poukazujúce na rastrový ofset

Farba vyhotovenia týchto ZT je uvádzaná ako zelenomodrá. Po kontrole farebným triednikom [1] som jej farbu upresnil ako tmavo tyrkysovo modrú. Táto farba je na všetkých prezentovaných kusoch identická. Na niektorých obrázkoch v tomto článku farby tak nepôsobia, čo je spôsobené použitím snímok z môjho mikroskopu a kópií z elektronických médií. Všetky mne doteraz známe položky sú bez zúbkovania.

Usporiadanie známok na zdokumentovanom krajovom a rohovom štvorbloku (Obr.3.) naznačuje tlač z jednej ucelenej x-kusovej tlačovej dosky.

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 3. Bloky ZT 125 h

V literatúre [2] je uvedené: „V zrcadlovém obraze známek 125 h, 50 h a 1000 h, spatřil spoluautor této monografie E.Hirsch v roce 1947 důkaz, že tyto hodnoty měly být tištěny ofsetem, k jehož tisku je zrcadlový obraz nezbytným předpokladem. Důvod vysvětluje níže uvedený přehled, jenž sleduje předlohu od původní kresby až k hotové reprodukci známky na tiskovém archu....“. Odkaz na súvislosť zrkadlových tlačí a ofsetu uvádza aj [3]: „Z dochovaného otisku se zrcadlovým obrazem velikosti 19 x 26,5 mm je opět zřejmý úmysl tiskárny zvolit ofsetový tisk.“

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 4. Zrkadlová tlač hodnoty 125 h

Urobil som nasledovné porovnanie kontúr písmen mena Maxa Švabinského zo  zrkadlovej čiernotlače a skúmanej ZT (Obr.5-6.).

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 5. Zväčšená zrkadlová tlač mena autora, ktorá bola následne elektronicky otočená

Skúšobné tlače 125 h TGM 1920 rastrová tlač
Obr. 6. Meno zo ZT vo formáte rastrovej tlače ofsetom

Písmená A,S,K a Ý nie sú zhodné s touto zrkadlovou ZT. Je možné aj uvažovať, že bolo potrebné upraviť túto predlohu v procese prípravy ofsetovej tlače.

Na základe informácie uvedenej v literatúre [2] o odlišnej vzdialenosti medzi jednotlivými známkami pri oficiálnej a zrkadlovej tlači som premeral vodorovné a zvislé vzdialeností medzi jednotlivými ZT na tomto ofsetovom štvorbloku. Nameraná vzdialenosť vo vodorovnom smere je 5,5 mm a vo zvislom smere 5,9 mm. Vzdialenosti medzi známkami pof. 140 125 h sa pohybuje medzi 5,5 až 6,2 mm vodorovne a 6,1 až 6,9 mm zvisle. Tieto zistené minimálne rozdiely považujem za nepodstatné a tvrdenie o disproporciách vzdialeností preto nemôžem jednoznačne potvrdiť.

Ofsetové ZT hodnoty 125 h TGM 1920 nie sú v katalógoch ČSR I uvádzané ako samostatné položky. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi na základe detailov mena autora jednoznačne potvrdiť ich pôvod zo zrkadlových čiernotlačí uvádzaných v literatúre ako podklad pre túto tlač ofsetom. Napriek tomu plne akceptujem nevyhnutnosť zrkadlovej tlače vo fáze prípravy ich tlače. Možnosť výskytu takýchto ZT je potrebné ešte preskúmať aj pri ďalších nevydaných hodnotách TGM 1920. Pokiaľ máte akékoľvek vedomosti a skúsenosti s týmito ZT, resp. s ofsetovou technikou tlače, ocením vašu spoluprácu v ďalšom skúmaní.

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

[1] Stanley-Gibbons Ltd – Stamp Colour key, 2001
[2] Hirsch E., Franek J., Monografie čs. známek – nepublikovaný rukopis autorov, Praha 1958
[3] Karásek, Michele, Svoboda – Monografie československých známek - Díl II, Praha 1971
[4] Plško Š., Barvulský J., Krampl B. – Čo má vedieť filatelista, Filatelistické state 14, Bratislava 1987


Autor: Miroslav Češelka | 20. 4. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč
Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč