Skončila premiérová výstava Popradfila 2006

Slávnostným palmáre skončila v sobotu, 18. marca, premiérová filatelistická výstava III. stupňa Popradfila 2006. Výstava sa konala netradične dlho už od 24. februára v Tatranskej galérii v Poprade. Výstava bola rozdelená do dvoch častí. V prvej bola od 24. februára do 8. marca výstava exponátov dospelých vystavovateľov. Od 13. do 18. marca pokračovala výstava mládežníckej časti filatelistickej výstavy.

Výstavná porota v prvej časti filatelistickej výstavy Popradfila 2006 hodnotila 36 exponátov zaradených do siedmych výstavných tried. Predsedom poroty bol dr. Peter Osuský, tajomníkom Mgr. František Sopko a členom Jozef Korený. V zozname vystavovateľov, uvedenom vo výstavnom katalógu prišlo v posudzovaných výstavných triedach k viacerým zmenám. Vyplývalo to z rozhodnutia poroty ohodnotiť aj tzv. trezorové exponáty, ktoré nemohli byť vystavené kvôli priestorovým obmedzeniam výstavy. Aj výstava Popradfila potvrdila absenciu vyhovujúcich výstavných, či galerijných priestorov v Poprade. Podľa poroty by zberatelia, ktorí majú záujem o ohodnotenie svojich exponátov nemali byť odmietaní z „kapacitných“ dôvodov. Podľa predsedu poroty Petra Osuského sa v Poprade našli nadšení ľudia, ktorí urobili v skromných podmienkach veľmi dobrú výstavu a je radosťou nielen ich snaha dokázať, že to urobia, ale i radosť z toho, že filatelisti z celého Slovenska sa rozhodli vystaviť na výstave, ktorá nemá historickú tradíciu a urobili dobre. „To, čo odviedol organizačný výbor je v daných podmienkach dôstojným prísľubom, že ak mesto Poprad nadobudne slušný výstavný priestor, tak kádre tu sú a toto zoskupenie bude schopné v Poprade urobiť výstavu vyššieho i väčšieho rangu,“ povedal P. Osuský.

Porota ocenila záujem prvovystavovateľov o získanie prvého hodnotenia svojej zberateľskej činnosti i záujem ostatných vystavovateľov o znovuzískanie kvalifikácie svojich starších a novospracovaných exponátov. Viaceré nové exponáty dosiahli podľa poroty zaslúžené vysoké hodnotenie a cesta k ďalšiemu rastu je otvorená pre väčšinu exponátov. K takýmto exponátom určite patrí exponát Poštovníctvo na Spiši do roku 1920, ktorého autorom je František Divok zo Spišskej Novej Vsi. Jeho exponát získal najvyššie bodové ohodnotenie - 78 bodov a ako jediný vystavovateľ získal Veľkú pozlátenú medailu. Pozlátenú medailu získalo sedem exponátov. Po 73 bodov získali exponáty Jozefa Vangela „Poštové použitie výplatných známok z emisie Hradčany“ a „Poštovníctvo na Spiši v rokoch 1938 – 1948“ Františka Divoka a „Slovensko – krajina histórie, kultúry a krás“ Júliusa Molnára. Len o jeden bod menej získal exponát Dr. Jána Nyékiho „Morfológia a ekológia cicavcov“. Rovných 70 bodov získali exponáty „M.R.Štefánik vedec, vojak, diplomat“ In. Jána Maniačeka, st., Luboša Weignera „Život a dielo F. Chopina“ a exponát Čo prezradia známky o Antarktíde? Veľa!!! Popradčana Jána Denka.

Výstavná porota upozornila na potrebu vypracovania štandardizovaných hodnotiacich listov exponátov pre výstavy III. stupňa v súlade s novelizovaným výstavným poriadkom Zväzu slovenských filatelistov.

Výstavná porota mládežníckej filatelistickej výstavy Popradfila 2006 hodnotila 35 exponátov zaradených do triedy mládeže. Na výstavu bolo pôvodne prihlásených 44 exponátov, z rôznych dôvodov však deviati vystavovatelia exponáty nedodali. Predsedom poroty bol Dr. Jozef Oško, tajomníkom Ján Mička a členom Norbert Feiner. Najviac exponátov, až 26, bolo v kategórii A 13 až 15-ročných. Najvyššie bodové hodnotenie získal exponát „Doplatné“ Dominiky Nevrlovej, ktorá vystavovala v C kategórii 19 až 21 ročných.

Skončila premiérová výstava Popradfila 2006


Autor: Rastislav Ovšonka | 21. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223