Skládaný dopis 2

V prvním díle jsem popisoval křížový dopis č.1 a trochu podrobností ke společnostem, které se na dopravě těchto dopisů podílely. Ve druhé části se věnuji dalším dvěma dopisům včetně jejich vyobrazení.

K vlastnímu dopisu č.2 lze konstatovat, že byl odeslán z Paříže dne 16.10.1937 v 17:15 hodin a vrátil se opět do Paříže dne 22.11.1937 v 9:00hodin.
Dopis byl ofrankován známkami č. 242c z roku 1931 Stavby a č. 344 z roku 1937 Jean Mermoz, 3F fialová. Byl odeslán dne 16.10.1937 z Paříže v 17:15hodin do Natalu, hlavního města státu Rio Grande do Norte (Brazílie). Dopis byl dopraven letecky na adresu společnosti Air France. Do Natalu přišel dne 18.10.1937.
V Natalu byl opět dopis ofrankován známkou č.323 (vydaná 12.3.1930) Bartolomeo de Gusmao, 2000R, známkou č.306a Ruy Barbosa (vydaná 19. 7. 1929), 5000R modrá a dvěma známkami č.404 (vydané 15.4.1934) 200R sv. modrá. Dopis byl odeslán dne 21.10.1937 a přes město Belem hlavní město státu Pará (razítko o den pozdější 22.10.1937) opět letecky společností Correio Aereo (která zajišťovala v té době poštovní přepravu zásilek) na adresu námořní společnosti „Compagnie Générale Transatlantique“ do New Yorku. Příchozí razítko opět není. Zde byl dopis ofrankován sérií leteckých známek č. 400 a 401 (vydané dne 15.2.1937) 20c zelená a 50c červená a byl odeslán na adresu námořní společnosti „Compagnie des Messageries Maritimes“ do Hong Kongu. Dopis šel opět pravděpodobně společností Air France, což u tohoto dopisu není dokladováno razítkem této společnosti.

V Hongkongu byl dopis opět ofrankován známkami č.123 a 129 z roku 1921 král Jiří V. 1$ modrá/fialová, 5c fialová a č.137 z roku 1937 korunovace krále Jiřího VI., 15c červená. Byla doplněna adresa strojem opět na Air France do Paříže a dopis odeslán dne 11.11.1937 v 11,30 hod ze čtvrti Viktoria. Jednalo se o první britské městské sídliště v Hongkongu. To bylo lokalizováno v dnešní „Centrální oblast“.
Dopis se vrátil do Paříže dne 22.11.1937 v 9:00 hodin, což dokazuje opět příchozí razítko.
Všechna příchozí razítka se nacházejí na střední části dopisu. Dopis prakticky za 37 dnů „obletěl“ celý svět. Opět je zajímavé, že se ve dvou případech jedná o razítka „Ředitelství pošty a telegrafu“( Natal - Brazilie, New York – USA).

Další dopis č.3 byl opět odeslán ve stejný den i čas jako ostatní, tj. 16.10.1937 v 17:15 hodin a vrátil se opět do Paříže dne 22.11.1937 v 9:00hodin.
Dopis byl ofrankován dvěma známkami č. 346 z roku 1937 Sjezd železničních dopravců v Paříži 1,50F modrá a dvěma č. 327 z roku 1936 100. výročí zaoceánské letecké pošty, 10F zelená. Byl odeslán dne 16.10.1937 z Paříže v 17:15hodin do Natalu, hlavního města státu Rio Grande do Norte (Brazílie). Dopis byl dopraven letecky na adresu společnosti Air France. Do Natalu přišel dne 18.10.1937.
V Natalu byl opět dopis ofrankován dvěma známkami č.323 (vydaná 12.3.1930) Bartolomeo de Gusmao, 2000R, známkou č.238 téma obchod, 400R modrá a leteckou známkou č.337 (vydaná 20.2.1930) 3000R fialová. Dopis byl odeslán dne 21.10.1937 a přes město Belem hlavní město státu Pará (razítko o den pozdější 22.10.1937) opět letecky společností Correio Aereo (která zajišťovala v té době poštovní přepravu zásilek) na adresu námořní společnosti „Compagnie Générale Transatlantique“ do New Yorku.
Příchozí razítko opět není. Zde byl dopis opět ofrankován sérií leteckých známek č. 400 a 401 (vydané dne 15.2.1937) 20c zelená a 50c červená a byl odeslán na adresu námořní společnosti „Compagnie des Messageries Maritimes“ do Hong Kongu. Dopis šel opět společností Air France, jak je dokladováno razítkem této společnosti.

V Hongkongu byl dopis opět ofrankován známkami č.123 a 129 z roku 1921 král Jiří V. 1$ modrá/fialová, 5c fialová a č.137 z roku 1937 korunovace krále Jiřího VI., 15c červená. Byla doplněna adresa strojem opět na Air France do Paříže a dopis datován razítkem ze dne 9.11.1937 ze čtvrti Viktoria. To je jediné odlišné datum od ostatních (tj. dne 11.11.1937).
Dopis se vrátil do Paříže dne 22.11.1937 v 9:00 hodin, což dokazuje opět příchozí razítko.
Všechna příchozí razítka se nacházejí na střední části dopisu, navíc u tohoto dopisu je zde i razítko letecké společnosti Air France. Dopis prakticky za 37 dnů „obletěl“ celý svět. Opět je zajímavé, že se ve dvou případech jedná o razítka „Ředitelství pošty a telegrafu“( Natal - Brazilie, New York – USA).

Je mi znám ještě dopis č.4, který byl otištěn a popsán v Merkur – Revue č.6/2012. Je velmi podobný jako dopis č.2 popsaný výše, také mu chybí otisk razítka společnosti Air France. Je na něm však ještě jedna věc odlišná od všech tři dopisů, které jsou vyobrazeny v tomto článku a to je odesílací razítko z Paříže. Není kulaté „turistické“, ale šestihranné společnosti „Air France“. Rovněž z Hong-Kongu byl odeslán ve stejný den i čas tj. 11.11.1937 v 11,30 hod ze čtvrti Viktoria. Obrázky nemohu zveřejnit s ohledem na autorská práva redakce Merkur-Revue. Jediný dopis č.2 má razítko ze dne Hong-Kong 9.11.1937 v 9,30 hod ze čtvrti Viktoria. Odeslán však byl nepochybně ve stejný den jako ostatní, neboť příchozí razítka všech dopisů jsou opět stejná.

Co říci na závěr. Rozhodně se jedná o zajímavé celistvosti, které se objevují velmi zřídka. Jsem přesvědčen, že tyto dopisy dopravovala osoba či osoby všechny najednou, o čemž svědčí nejen stejné datum začátku a konce „putování“ všech těchto dopisů, ale i velmi podobné jejich provedení. A co odpověď na otázku, kterou jsem si kladl na konci článku z minula? Ta zněla:
„Na přední části dopisu, kde je uvedena adresa z Paříže do Natalu, je na známce č.170 razítko z datem sice nečitelným, ale rok 1924, den 7. a čas 20,45hod jsou jasné. Rok 1924 byl rokem konání Olympiády v Paříži a k této příležitosti byla vydaná i tato známka.“

Jsem přesvědčen, že ten, kdo zařídil, či provedl tuto cestu dopisů „kolem světa“ měl skutečně někde v zásuvce stolu několik těchto prázdných formulářů křížových dopisů a to od roku 1924 (nebo i dříve) a na jednom z nich nalepenu výše uvedenou známku vydanou k příležitosti Olympiády. Poněvadž se konala v Paříži, možná, že už v té době zamýšlel nějakou cestu takového dopisu uskutečnit. Všechny tyto formuláře mají shodné výrobní číslo série 326-C6-AF a dle mého soudu jejich výroba byla zadána společností Air France. Jedna otázka však zůstane pravděpodobně navždy nezodpovězena a ta zní: byl autor tohoto projektu filatelista a nebo se snažil vytvořit velmi lákavou celistvost za účelem zisku? To už ale nezjistíme.

S vděčností přijmu jakoukoliv připomínku, či podnět k problematice těchto křížových dopisů.

Čísla známek jsou podle katalogu Michel.

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2

Skládaný dopis 2


Autor: Petr Kunc | 13. 1. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář