Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc (1918-2005)


Skautský katalog si lze objednat na Eshop.infofila.cz.
Kdo z vás vlastní publikaci Skautská filatelie na našem území 1918 – 2003 autora Ivana Vápenky, tak se na straně -5- mohl dočíst, že tento publicista připraví samostatnou publikaci se skautskými privátními přítisky na celinách. Tato informace byla vskutku pravdivá, neboť v současné době je v prodeji publikace „Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc (1918-2005)“.

Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc (1918-2005)


Na jarním setkání skautských sběratelů v Klatovech se poprvé objevila v prodeji nová příručka pro skautské filatelisty, kteří sbírají neoficiální příležitostné celiny (NPC) s názvem Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc… (1918 – 2005). V publikaci, která volně navazuje na katalog Skautská filatelie na našem území 1918 – 2003 od stejného autora, je uvedeno 284 přítisků na celinách, tj, na celinových dopisnicích i celinových obálkách, navíc jsou zde zařazeny i celistvosti, které byly vydány při oficiálních příležitostech. Jsou zde i celiny s foglarovskými a country motivy a samostatnou kapitolu tvoří slovenské přítisky.

Sběratelům, kteří mají již první publikaci by tato nová (ve stejné grafické úpravě) neměla rovněž chybět v jejich filatelistické knihovně.

Na mezinárodním sběratelském veletrhu Hobby Mania v Plzni, dne 22. dubna 2006, byl uskutečněn slavnostní křest této nové publikace za účasti plzeňského mediálního tisku. K akci vydavatel připravil i CDV s přítiskem.

Publikaci o 104 stranách vydala společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o.


Skautský katalog si lze objednat na Eshop.infofila.cz.


Autor: Ivan Vápenka | 6. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223