Šiesta schôdzka

Čas letí a váš krúžok už dávno nie je hŕstkou neznalých vlastníkov neusporiadaných zbierok známok. Dokonca sa už o ňom vie v škole a v domovoch jeho členov. (Nezabudli ste ani na nástenku v škole a príspevok do miestneho alebo školského časopisu). Objavili sa aj prvé problémy. Niekoľko chlapcov z krúžku odišlo a zostávajúcich možno pomerne ľahko rozdeliť na dve časti. Jedna priamo oplýva známkami a druhá sa drží na svojich „100“ kúskoch rôznej kvality. (Je dobré im občas pomôcť prebytkami členov z materského, patronátneho KF). I to býva niekedy pre činnosť KMF na závadu a vlastne vedúci je úplne bez viny. Obe skupiny majú ale rovnaký záujem ako o „dávkovanie filatelistických znalostí“ tak aj o činnosť viac-menej zábavnú. Rozdeľujú ju ale možnosti, a ak nemá dôjsť k najhoršiemu, je treba niečo podniknúť. Vyhlásime súťaž o najzaujímavejšiu celistvosť, keď predtým vysvetlíme, čo to je, prečo sa zbiera a ako sa medzi filatelistami hodnotí.

Pretože sa taký materiál len tak ľahko nekúpi, ale je treba jeho získanie čiastočne organizovať, príde v kolektíve k akémusi vyrovnaniu síl (finančne lepšie situovaní na strane jednej a tí druhí so záujmom o filateliu nemenším na strane druhej), s prínosom pre veci nové, pre naše ďalšie zámery zahrnuté do programu činnosti na školský rok užitočné. Na každú schôdzku môže priniesť hocikto 3 celistvosti so svojou značkou, umiestnenou na dohovorenom mieste, vyznačenú ceruzkou. Každý účastník súťaže umiestni svoj materiál na voľný pripravený stôl, a úlohou vedúceho bude spolu s najzdatnejším mládežníkom vybrať 3 najlepšie. Samozrejme, že sa komentujú aj ostatné (upozorníme na zaujímavosti alebo kritizujeme chyby). Najlepší dostanú do súťaže, prebiehajúcej v KMF po celý rok za každú celistvosť 5 bodov a každá ďalšia je ocenená jedným bodom. Kto si nedal robotu a za týždeň nepriniesol nič, má zisk nulový.

Po vyhodnotení sa všetko zoberie a uloží. Rozdáte to majiteľom po polroku alebo nakoniec podľa toho, ako sa súťaž páčila a ako to potrebujete. Celkom určite táto „posilňovacia metóda“ pomery vo vašom KMF trošku upraví. Zhora uvedené opatrenie s uložením obálok nevedie k ničomu inému, než k zabráneniu chytráčenia s ktorým je nutné už u mladých filatelistov počítať.

S popísanou súťažou úzko súvisí dopisovanie so zahraničím, ktoré neváhajte rozbehnúť hneď, ako sa ukáže, že v KMF je niekto zdatnejší v angličtine, nemčine alebo aj v ruštine. Venujte čas od času týmto dopisovateľom aj väčšiu časť času určeného krúžku. Vyplatí sa to! Adries je všade dosť a jednoduché vety dajú dokopy vaši zverenci alebo ich učitelia alebo rodičia. Listy môžu byť spočiatku úplne rovnaké a pozornosť treba zvýšiť len v prípade, keď máte v KMF spoločne chlapcov aj dievčatá. Nie je na závadu, keď si niektorí píšu s viacerými partnermi. Za pár korún možno získať výmenou detí pekný materiál, spoľahlivo rozšíriť slovnú zásobu toho – ktorého jazyka a pekné prírastky do prv popísanej súťaže (za peknú celistvosť a adresu môžeme pripísať ďalšie 2 body, pretože ono je s tým určite spojené dosť práce).

Obálky so známkami, ilustráciami, pečiatkami sa hromadia, vlastne tak dávame možnosť vzniku našej prvej propagačnej akcii – výstavke v KMF. Nikde nie je napísané, že musí byť všetko na albumových listoch a že musí ísť práve len o filatelistický materiál. Rozoberieme niekoľko čísel Mladého filatelistu, pridáme niekoľko fotografií z činnosti KMF, prvé pokusy o návrhy známok, pripravované k 1. výročiu vášho KMF... (Vyložíme aj kroniku – ak ju píšeme. A ak nie, tak s jej písaním neotáľame na neskoršiu dobu, ale začneme hneď. Prezenčná listina návštevníkov našej výstavky, spoločná fotografia môže byť dobrým úvodom a základom kroniky, na ktoré budeme naväzovať.) To všetko na stoloch, pod sklom, v provizórnych rámoch, skrátka podľa toho, čo kto má k dispozícii. A samozrejme so zasväteným výkladom členov KMF. Celkom určite bude mať vaša akcia úspech u spolužiakov v škole, aj u rodičov.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)


Autor: Ján Mička | 18. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář