Siedma schôdzka

Nášmu krúžku sa v poslednej dobe podarila výborná vec, pretože výstavka našej činnosti mala neobyčajný úspech, ktorý sa prakticky prejavil podstatne vyššou aktivitou.A získali sme aj pár nových záujemcov, ktorí o nás ešte v škole nevedeli. Všetci zahoreli túžbou po práci na ozajstnom exponáte.

Samozrejme nepodľahneme eufórii, ale ani nesklameme. Prvé by znamenalo narýchlo inštalované albumové listy vyvolávajúce možno uspokojenie na všetkých stranách a druhé nebolo nič iné než dať prednosť vášmu vlastnému pohodliu a nastúpiť cestu postupnej stagnácie a možno aj straty záujmu o vec. Preto do toho!

Ak nemáme vhodný vzor albumových listov, budeme hľadať pomoc u skúsenejších alebo siahneme po návode, ktorých je vo filatelistických časopisoch a príručkách alebo výstavných katalógoch celý rad. Najskôr naučíme členov krúžku zachádzať s takými pomôckami, ktoré všetci síce do KMF usilovne nosia, ale inak sa k ich používaniu zatiaľ moc nedostali. Nezabudneme na zásadu čistoty, starostlivosti a predvedieme vzorné narysovanie 5 obdĺžnikov s medzerami 1 cm na papier formátu A5 (A4) buď čistý alebo so štvorčekovým rastrom, samozrejme ostrou ceruzkou a potom fixkou, najlepšie čiernou, s hrúbkou čiary 0,5 mm. Nie je na závadu, ak si rysovanie sami vopred doma vyskúšame. Obdĺžniky šírky 2,5 a 4 cm výšky rastú pred očami vašich zverencov tak rýchlo, že sa nik nenudí. Ak sa vám to podarí za 3 minúty, tak vám všetci uveria, že to nič nie je a pustia sa do práce bez donútenia. Tým najmladším dáme šancu rysovať čokoľvek a akokoľvek, nezabudneme ich pochváliť. Ak toto deti naučíte, urobili ste veľmi veľa, pretože súčasná škola sa na matematike s rysovaním „moc nebabre!“

Ak sa rozhodneme, že deti budú robiť aj veľký rámik okolo albumového listu, pripravíme si na to šablónu, v ktorej sú v rohoch trojuholníkové otvory. Šablónu deti priložia na albumový list a ceruzkou obkreslia tenúčko iba rohy, vlastne krátke ramená pravouhlých trojuholníkov a nakoniec príslušné rohy spoja s pomocou dlhšieho pravítka a ceruzky alebo fixkou. Prepisovačky (guľôčkové perá) nedovoľujeme používať na rysovanie, kto to skúsi, sám sa presvedčí prečo.

Pripomenieme, čo je to os listu, a pod našim radom políčok (nový termín je už takmer filatelistický) vnucujeme ho KMF práve od narysovania prvých štvorčekov. Necháme rysovať aj 4 štvorce 4 x 4 cm opäť v jednom rade a s medzerami. Ak to niektým členom naozaj nejde, pokúsime sa im vyrobiť šablónku z tvrdého papiera s viacerými veľkosťami otvorov, zodpovedajúcimi veľkostiam najbežnejších známok.

Nasleduje prestávka. Pri nej pomôžeme menej zdatným a pripustíme i nejaké ťažkosti. Všetko to možno až do tohto miesta vykonať s pomocou nášho zástupcu-pomocníka v KMF ak ho máme. Po prestávke zaradíme rozdelenie drobných odmien za prácu na inštalácii našej poslednej (vlastne predovšetkým prvej) výstavky, ktoré ochotne poskytne patronátny KF, alebo ho aspoň dotuje. Čiastka 50 centov – 1 Euro by nemala byť na jednotlivca prekročená a ak sa nenájdu prostriedky klubu, má nejaké škola, centrum voľného času alebo sponzor. Nezabúdajme ani na „vyznamenania“ vo forme výstižnej správičky o našej výstavke a činnosti v okresných novinách. Vymenujeme najlepších alebo pripojíme podarený obrázok a vhodnú fotografiu.

Je isté, že od počiatku činnosti nášho KMF sa bude zberateľstvo poštových známok uberať cestou námetov a viac-menej podľa možnosti u jedného alebo dvoch členov aj zbieraním generálnym. Obe skupiny podporujeme spravodlivo, ale dnešná súťaž je predsa len zameraná námetovo.

Aspoň stručne vysvetlíme zmysel zberateľstva motívového (t.j. napr. kvetinku ku kvetinke, je pritom ľahostajné, či je to na známke, pečiatke a či celine, na albumových listoch možno ukladať celé série s jedným obrázkom, snažíme sa o úplné vyzbieranie danej témy atď.) a rozdiel v zberateľstve námetovom (kvety s prihliadnutím k systematickému triedeniu botanickému, významných botanikov, vzťah k určitej krajine, možný hospodársky význam, botanické kongresy, využitie v heraldike, kvety v domácnosti a pod.)

Potom určíme nasledujúcu úlohu: Vymenujte nadväzujúce námety k oblastiam
a) poľnohospodárstvo
b) letectvo
c) automobilová (letecká, námorná) doprava

Na oblasti poľnohospodárstva sa presvedčíme, že zadaniu dokonale porozumeli. Postupne všetci súťažiaci zoznámia ostatných so svojimi predstavami – býva to veselé a výsledok sa do súťaže neráta, až potom sa ide naostro. Prvýkrát poznáte, kto chce byť originálny a tým vlastne aj úspešný o niekoľko rokov neskôr. A tak ako inokedy – príspevky zozbierame, doma vyhodnotíme, príkladných pochválime, nejasné si necháme vysvetliť a mylné uvedieme bod za bodom na správnu mieru. Správne oceníme jedným bodom za každý námet. Prvýkrát sa do súťaže dostane „filatelistické myslenie“ ale šancu dáme všetkým: za domácu úlohu narysujú všetci na zbytok plochy dnes rozpracovaného albumového listu 2 rady obdĺžníkov a štvorcov, ako predviedli na dnešnej schôdzke.

Poznali ste, že dnešná hodina bola vlastne v KMF historická. Potvrdí to blížiaca sa filatelistická olympiáda. Komu by sa úloha málila, tak môže na osobitný albumový list namaľovať ľubovoľný obrázok k jednému zo zvolených námetov, uvedených vyššie. Chápete, že je to náznak budúceho titulného listu mládežníckeho exponátu, ktorým si overíte, čo vaši mládežníci dokážu.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)


Autor: Ján Mička | 21. 11. 2013

Komentáře

To ma teší

Díky

Přidat komentářZobrazit komentáře