Setkání členů Společnosti sběratelů československých známek 26. března 2022 v Praze

Datum vydání: 5. 4. 2022


Uvedené setkání členů Společnosti sběratelů československých známek proběhlo v dopoledních hodinách v Domě dětí v areálu vodárenské věže na Letné.

Dostavilo se celkem 22 členů a několik hostů.


Setkání zahájil předseda společnosti Jiří Sedlák, který přivítal přítomné a přednesl krátkou výroční zprávu.

Na setkání probíhala Valná hromada, jejíž částí byly zprávy o činnosti, hospodaření a volby.

Společnost sběratelů československých známek je po této stránce největší společností v rámci SČF.

Diskuse probíhaly na téma české známkové tvorby, vedla se odborná debata o určování typologie a tiskových vad, byly prezentované i nové, dosud nepopsané poznatky.


Debata byla i kolem nedávno proběhlé světové výstavy v Londýně, kdy někteří členové SSČSZ velmi úspěšně naši společnost reprezentovali.

Vít Vaníček získal v Londýně Velkou zlatou medaili se ziskem 97 bodů, Miloš Hauptman získal zlatou medaili s 93 body, Petr Tuček a Jaromír Petřík zlatou medaili s 90 body.


Předseda SSČSZ Jiří Sedlák na světové výstavě v Londýně navíc působil v roli národního komisaře české výpravy a současně i jako akreditovaný porotce ve třídách literatury a třídy tradiční filatelie. Dá se tedy říct, že českou výpravu a SČF reprezentuje SSČSZ naprosto rozhodujícím způsobem.

Jaromír Petřík na téma výstavy vystoupil s diskusním příspěvkem a při této příležitosti představil i svoji knihu Mauritius Post Paid-Dopisy vydání 1848.Na uvedeném setkání proběhly volby, kdy byl zvolený nový výkonný výbor Společnosti v tomto složení:Po skončení oficialit následovala volná debata. Řada členů přinesla materiály ze svých sbírek, ať již k odborné konzultaci, výměně či prodeji, takže i po této stránce se rozeběhla činnost.
Autor: Jaromír Petřík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz