Setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Setkání se uskutečnilo v sobotu 18. června 2005 v pražském Poštovním muzeu. V úvodu seznámil přítomné s knihovnou a s postupně vytvářeným systémem její automatizované evidence a vyhledávání ředitel Poštovního muzea Dr. Pavel Čtvrtník. Praktické předvedení systému se bohužel nemohlo uskutečnit pro náhlé úmrtí knihovnice paní Mgr. Hrdé. Knihovna muzea je dočasně uzavřena a práce na naplňování systému musely být přerušeny. Výhledově se uvažuje i o zpřístupnění části informací o knihovně Poštovního muzea přes Internet.

V další části setkání byli účastníci seznámeni s dosavadní činností společnosti, která má 52 řádné členy a 4 přidružené členy (právnické osoby). Informace o nové filatelistické literatuře a o odborných zpravodajích jsou publikovány na internetových stránkách společnosti na stránkách SČF (www.japhila.cz/scf). Přítomní byli také seznámeni s vydavatelským záměrem nakladatelství Pofis a dostali informace o bibliografiích článků publikovaných ve zpravodajích vydávaných zahraničními společnostmi sběratelů čs. známek (v SRN, USA a ve Velké Británii) a o jimi nabízené literatuře.

V diskusi mj. představil p. Dvořáček připravovanou publikaci o historii pošty v Bystřici nad Pernštejnem, která vychází za podpory města a kraje. Pan Karel Holoubek nabídl k vydání rukopis publikace o tzv. revolučních přetiscích z roku 1945. Členové společnosti také nabízejí organizačním výborům připravovaných filatelistických výstav odborné články do výstavních katalogů. Tajemník SČF Jaroslav Maleček informoval o jednáních směřujících k uspořádání výstavy PRAGA 2008 jako specializované jedno- nebo dvouoborové výstavy pod patronátem FIP. Přítomní se shodli, že jednou z výstavních tříd by měla být třída filatelistické literatury.

Příští setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF se uskuteční v sobotu 1. 10. 2005 a hlavním bodem programu bude "poradna" pro autory, redaktory a vydavatele filatelistických zpravodajů a publikací. Dostatečný prostor bude opět věnován aktuálním informacím a diskusi členů.

Autor: Miroslav Langhammer | 23. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223