Setkání členů GEOPHILA - 21. 4.2012

Datum vydání: 23. 4. 2012


Setkání členů GEOPHILA, sdružení sběratelů známkových území celého světa při příležitosti konání 7. veletržního setkání sběratelů Brno 2011 dne 21. 4.2012

V Brně na Kotlářské ulici 53, proběhlo již tradiční jarní setkání sběratelů známkových zemí v souvislosti s Veletržním setkáním sběratelů, které pořádá v areálu Brněnského výstaviště místní KF Alfonse Muchy. Začnu tedy nejdříve tímto veletrhem nejen poštovních známek, ale i pohlednic, bankovek, mincí či medailí. V neděli 21. 4. 2012 zde bylo již podstatně méně návštěvníků, ale o to více bylo prostoru k prohlížení nabízeného zboží. Za ty roky zde člověk viděl samé známé tváře, ať již obchodníků, tak sběratelů, že více toho spíše proklábosil, než prohlédl. Ale i tak zde bylo na výběr hodně kvalitních materiálů ze všech oblastí světa.


1. Před vstupem do pavilonu A3 (Členové Geophily zleva: Peter Valdner, Ladislav Fekete, vpravo: Július Balogh)

Osobně mne nejvíce zaujaly perfektně zpracované materiály na albových listech, které zde prodával jeden ze špičkových sběratelů známek a známkových zemí. Byly zde k vidění rekonstrukce archů známek Velké Británie s královnou Viktorií (obsahují 240 známkových polí), celé archy známek Moldávie - Valašska, Jammú a Kašmír včetně celistvostí, či takové lahůdky jako čtyřblok Jasdánu dokonce s dopisem! Před několika lety něco nevídaného.


2. Albový list s obálkou a čtyřblokem Jasdánu


3. Pohled do jednoho z prodejních sálů

Setkání členů Geophily jako vždy zahájil předseda sekce Jiří Marek. Přivítal přítomné členy (sešlo se nás 31). Seznámil nás s činností sekce a plány do budoucnosti. Sběratelé známkových zemí vědí, že se Jiřímu Markovi podařilo aktualizovat všechny světadíly známkových zemí celého světa včetně fotodokumentace a vytvořil ojedinělé dílo nejen u nás, ale i ve světě. Jak jsem již psal při jiné příležitosti, kdyby takové dílo vytvořil někdo z dílny třeba Gibbonse, Scotta, Michela, nebo Iverta, tak po světových výstavách získá zlaté medaile a možná i cenu světové výstavy. Toto dílo totiž svojí kvalitou překonává i katalogy všech zemí celého světa, jaké tito světoví vydavatelé katalogů vydávají. Nyní jde Jiří Marek více do hloubky a kromě již vydaného Balkánu připravuje oblast známkových zemí Skandinávie.

Poté vystoupil hospodář sekce Geophily Jiří Schovánek, který přítomné seznámil s hospodařením, které je vysoce plusové, na rozdíl od jiných organizací, které se utápějí ve finančních problémech. Musíme dodat, že z členských příspěvků se vydává Zpravodaj Geophily a spolufinancuje vydávání Filatelistických atlasů známkových zemí. Velmi zajímavý je i současný počet členů sekce: 121. Většina je vysoce aktivních, ať již při setkáních, tak je z našich řad několik vystavovatelů. Myslím si, že v rámci SČF je málo sekcí, které se něčím takovým mohou pochlubit. Je proto překvapivé, že třeba z vedení SČF nikdo nejeví o činnost této úspěšně pracující sekce zájem a na schůzkách není přítomný nikdo z vedení Svazu. Jen za loňský rok přibylo 9 nových členů Geophily, což je zřejmě unikát, když ve všech ostatních sekcích počet členů trvale klesá a řada z nich zanikla.


4. Pohled na setkání členů Geophily, přednáší předseda sekce Jiří Marek

Při následné diskusi vystoupil Ladislav Fekete, který vypracoval na výstavu exponát se známkovými zeměmi. Jeho zpracování však neodpovídalo požadavkům výstavních tříd dle směrnic a tak velmi zajímavý exponát, který vzbudil zájem u diváků, byl bohužel diskvalifikovaný. Každý vystavovatel ví, kolik práce dá zpracování 5 rámového exponátu (tedy 80 listů A4), a když tato práce přijde vniveč, je to velká škoda.

Zde za sebe jako vystavovatele na všech našich úrovních i na světové výstavě uvedu svůj názor. Pravidla jednotlivých výstavních tříd jsou jednoznačně daná a pro sběratele známkových zemí v podstatě připadají pouze dvě třídy: třída tradiční filatelie a třída poštovní historie. Třídy jako tématická, celiny, aerofilatelie, či astrofilie nepadají vůbec v úvahu. Třída poštovní historie musí být doložena pouze celistvostmi, což je u vzácnějších známkových zemí prakticky nemožné, vždyť existují i známkové země, u nichž není známá jediná dochovaná celistvost. Zbývá tedy třída tradiční filatelie, která dává určitý prostor, ale pokud by chtěl vystavovatel prezentovat známkové země, které spolu příliš nesouvisí, tak u jurymanů narazí. A pokud existuje i taková třída jako maximafilatelie, možná by stálo za úvahu pro příslušné funkcionáře a jurymany, zda by nebylo na místě v tomto případě trochu upravit pravidla v třídě tradiční filatelie. Není nutné, aby přímo vznikla nová výstavní třída, ale "nacpat" exponát prezentující známkové země do třídy Tradiční filatelie bývá většinou hodně obtížné. A osobně si myslím, že potom je větší ostuda pro funkcionáře než pro vystavovatele, když je exponát s kvalitními materiály i zpracováním vyřazený ze soutěže.

Za sebe jako vystavovatele uvádím, že pokud by se někdo z členů Geophily chystal nově vystavovat, aby se obrátil přímo na mne. Budu se mu snažit s vytvořením exponátu poradit, aby se podobného zklamání vyvaroval ( e-mail: Jaromir.Petrik@seznam.cz). Též bych doporučoval vedení sekce Geophila navázat spolupráci s naším jurymanem Ing. Jiřím Černým PhD, který je na tuto záležitost specialistou.

V diskusi ještě vystoupil Jaromír Petřík a seznámil členy s podivným postupem vedení SČF v případě prodeje padělků předsedou komise znalců SČF, soudním znalcem a členem předsednictva SČF Františkem Benešem. Jedná se o velmi závažnou záležitost (prodej padělků za několik milionů Kč a žádný zákrok proti distributorům padělků) a je obava, že způsob, jakým se vedení SČF k této záležitosti postavilo, naší filatelii určitě neprospěje.

Poté proběhla výměna a prodej filatelistických materiálů mezi členy Geophily. A zase sběratel známkových zemí nestačil žasnout v jejich nabídce. Díky komunikačnímu prostředku jako je Internet, jsou již v nabídce známkové země, o kterých ještě před nějakými 15 lety nebylo téměř nic známo, a byly prakticky nesehnatelné. Na této schůzce se objevily 2 známky snad nejvzácnější známkové země Chorezmu a řešila se jejich pravost. Srovnávacích materiálů je bohužel příliš málo, na celém světě neexistuje znalec, který by vystavil atest pravosti na tyto materiály. Takže můžeme tyto známky jen porovnávat mezi sebou a dohadovat se o jejich pravosti, ale vyslovit definitivní verdikt je obtížné.

Psát obvyklou frázi, jak se setkání členů Geophily vydařilo je myslím zbytečné, to potvrdí vždy sami členové svojí vysokou účastí (jak jsem již uvedl, letos 31). Takže se se čtenáři rozloučím přáním hodně úspěchů při jejich sběratelském úsilí.

Autor: Jaromír Petřík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz