Seminář o mládežnické filatelii

Poslední den výstavy, neděle 15. května, byl vyhlášen jako Den mládeže. Bylo používáno speciální příležitostné razítko, proběhlo palmáre exponátů mládeže a také seminář o mládežnické filatelii.

Seminář i palmáre se uskutečnily na Staré radnici v centru Brna. Programu se kromě našich vedoucích a dětí zúčastnili také hosté z Rakouska, Slovenska, Slovinska a Belgie, na palmáre přišli i zástupci dalších zemí (Arménie, Kypr, Lucembursko, Německo, Francie).

Program semináře byl zahájen přednáškou Václava Špatného na téma subjektivních a objektivních prvků v hodnocení exponátů. Následovala prezentace Stanislava Duška, který představil exponát Jakuba Macouna „Cenné nálepky APOST“. Seznámil přítomné s historií vzniku a vývojem tohoto exponátu i s problematikou cenných nálepek APOST vůbec. Vše bylo hojně dokumentováno ukázkami z exponátu.

Dalším bodem programu bylo palmáre exponátů mládeže. Předávání diplomů a medailí provedli předseda jury Lumír Brendl a člen skupiny, která hodnotila exponáty mládeže Zdeněk Töpfer, přítomni byli i další dva jurymani z této skupiny Joss Wolff a Nicos Rango.

Seminář byl i příležitostí pro řadu osobních setkání a schůzek a také pro schůzky mezi zástupci komisí mládeže z několika zemí.

Autor: Zdeněk Töpfer | 31. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář