Seminár námetových vystavovatežov

Komisia námetovej filatelie zväzu slovenských filatelistov organizuje Seminár, ktorého ciežom je pouči vystavovatežov, ako tvori a zlepšova námetové filatelistické exponáty. Ukáza možnosti zvýšenia úrovne jestvujúcich námetových exponátov.

Seminár bude 1. mája 2004 v Mestskom múzeu v Bratislave od 10. do 13. hodiny v rámci Námetovej filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2004.

Na programe je prednáška MUDr. Petra Osuského, PhD., zväzového porotcu:
  • postup a hlavné zásady pri tvorbe námetových exponátov
  • zmeny v novom Výstavnom poriadku ZSF týkajúce sa námetových exponátov
  • odpovede na otázky

Praktické ukážky správneho a nesprávneho použitia materiálov vo vybraných vystavených exponátoch (zväzoví porotcovia). Pokusné hodnotenie niektorých vybraných vystavených exponátov účastníkmi podža nového Výstavného poriadku ZSF.

(ljf)

Autor: ZSF | 11. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223