Sekcia Zberateľ známkových území Ruska pri SČF

Tento rok oslavuje sekcia už svoje 45 narodeniny. Sekcia bola založená v októbri 1967. Je najstaršou sekciou zberateľov teritoriálnej filatelie. Zakladateľmi boli pražskí filatelisti Josef Hoffman a traja Františkovia Šulc, Švarc a Daniel. Postupne sekcia rástla a v roku 1969 už mala 70 členov. V tom istom roku začala sekcia vydávať časopis o sovietskych, ruských známkach a celistvostiach, s názvom Informace sekce SSSR. Najväčší rozmach zažila sekcia v roku 1986 keď mala okolo 350 členov. V súčasnosti má sekcia zhruba 40 členov z najrôznejších kútov Česka a Slovenska. Nepretržite od roku 1969 vydávame časopis Informace sekce známkových zemi Ruska so zaujímavými článkami o ruských, sovietskych známkach a poštovej histórii. Okrem klasických známok Ruska sa v informáciách objavujú články aj o iných územiach viažucich sa k Rusku, ako je Ukrajina, Kaukazské republiky, pošta armád počas Ruskej občianskej vojny. Dvakrát do roka tiež usporiadavame priateľské stretnutie zberateľov v Prahe, s malou aukciou. Vedenie sekcie pracuje na propagačnej filatelistickej výstave pri príležitosti 45. výročia sekcie. Sekcia je tiež veľmi plodná čo sa tyká vydávania odbornej literatúry. Do dnešného dňa sekcia vydala celkom 12 filatelistických príručiek a jeden rusko-česky filatelistický slovníček .V prípade, že sa zaujímate o ruské alebo sovietske známky, prípadne poštovú históriu, tak neváhajte a vstúpte do sekcie. Podmienky na vstup do sekcie nie sú žiadne, iba mať záujem a chuť zbierať známky. Členský príspevok na rok je 150 Kč, v prepočte 6 Euro.

Sekcia Zberateľ známkových území Ruska pri SČF

Zoznam Filatelistickej literatúry vydanej členmi sekcie:
RSFSR – SSSR : Autorský kolektív Sekcie
Doplatné známky SSSR : Ladislav Červinka
Zakarpatsko : Miroslav Bláha
RSFSR Dobročinné známky 1921-1923 : Ladislav Červinka
RSFSR 1 a 2 štandardná emisia : Ladislav Červinka
RSFSR Predtlačová a 3 štandardná emisia 1922-1923 : Ladislav Červinka
Celistvosti RSFSR v období inflácie 1921-1923 : Ján Podhájsky, Václav Zeman
Prvá výplatná emisia SSSR 1923-1928 : Ladislav Červinka, Ján Podhájsky, Alois Vávra
Opakované vydania poštových známok SSSR 192-1992 : Alois Vávra
Ukrajina, známky, celiny a poštový prevoz : Dr. Pavel Cais
Ukrajina II, Západná Ukrajina a miestne vydania : Dr. Pavel Cais
Rusko-Česky filatelistický slovníček : Alois Vávra
Ruská pošta v utečeneckých táboroch v rokoch 1920-1921 : Ján Podhájsky

Autor: Simon Horecky | 27. 7. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223