Scoutphilex 2004

SČF pověřil sekci Skauting České námětové společnosti uspořádáním Regionální oborové tematické výstavy s mezinárodní účastí SCOUTPHILEX 2004. Spolupořadatelem byl Klub skautských sběratelů Junáka. Výstava se konala 15. – 17. 10. 2004 v Kulturním centru Zahrada v Praze 11 – Chodově při příležitosti 14. mezinárodního setkání skautských sběratelů 5. EUROSCOUT.

V pátek 15. 10. 2004 v odpoledních hodinách výstavu otevřeli předseda Klubu skautských sběratelů PhDr. Ladislav Kurka, starostka Městského obvodu Praha 11 Marta Šorfová, prezident Mezinárodní federace skautských sběratelských organizací (IFSCO) John Ineson a předseda SČF Ing. Lumír Brendl. Slavnostní vernisáž doplnil herec Jiří Brož četbou vzpomínky RNDr. Rudolfa Plajnera, náčelníka Junáka, o setkání českých skautů v roce 1929 s princem Waleským v průběhu světové skautské konference v Birkenheadu v Anglii.

Na výstavu byly doručeny 63 exponáty, z toho 1 do třídy tradiční filatelie, 2 do třídy poštovní historie, 13 do třídy tematické, 6 do třídy mládeže, 7 do třídy filatelistické literatury, 8 do třídy jednorámových exponátů, 13 do otevřené třídy a 13 do nesoutěžní třídy. Jury (ve složení předseda Walter Müller, tajemník Julius Cacka, člen Jaroslav Petrásek, pozorovatelé Václav Špatný a Loris Fogli) udělila v klasických soutěžních třídách celkem 27 medailí, z toho 7 zlatých, 1 velkou pozlacenou a 3 pozlacené, 3 velké stříbrné a 2 stříbrné, 8 postříbřených, 2 bronzové a 3 exponátům potvrdila účast. Cenu výstavy získal Benito Gonzáles Bugallo z Madridu za exponát Česká skautská služba 1918. Velmi vzácný a zajímavý materiál obsahovaly exponáty Obléhání Mafekingu a Skautská poštovní služba: Praha 1918 Itala G. Cucchianiho, Skauting ve světě (M. Ferrini-Bronzoni) a Varšavské povstání 1944 a jeho skauti (G. Steinmann, SRN).

Ve třídě jednorámových exponátů jury udělila 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. V otevřené třídě byla udělena 3 hodnocení výborný, 6 hodnocení velmi dobrý a 4 hodnocení dobrý.

Českou organizovanou filatelii reprezentovalo 15 vystavovatelů. V tematické třídě získal nejlepší hodnocení – pozlacenou medaili – Ivan Vápenka za tematicky velmi dobře zpracovaný exponát Pohledy do historie skautského hnutí v Česko-Slovensku. Velkou stříbrnou medailí byl ohodnocen přepracovaný, doplněný a v nové úpravě prezentovaný exponát Skauting – světové hnutí mládeže Pavla Šveňhy z Klášterce nad Ohří.

Scoutphilex 2004 byl první soutěžní filatelistickou výstavou ve východní Evropě, která seznámila návštěvníky s evropskou skautskou filatelií a propagovala skautské hnutí ve světě. Dominantou mnohých vystavených exponátů byly především skautské služební doruční známky českých skautů z roku 1918, včetně přetisků Příjezd prezidenta Masaryka, a jejich použití na doručených celistvostech a telegramech. Mnozí z návštěvníků poprvé shlédli i jejich zkusmé tisky, známky s prvními skautskými motivy, celistvosti z burské války a ze skautské poštovní služby za Varšavského povstání. Získali dobrý přehled o nejrůznějších filatelistických skautských materiálech téměř z celého světa. A za to patří naše poděkování celému realizačnímu týmu této náročné akce.

Autor: Walter Müller | 2. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223