Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

V Brně na Kotlářské ulici proběhla již tradiční jarní schůzka sběratelů známkových zemí – sekce Geophila.
Navázala na 6. veletržní setkání sběratelů Brno 2011, které se konalo ve dnech 8. - 9.4.2011 v pavilonu A3 brněnského výstaviště.
Protože téměř všichni členové Geophily se tohoto veletržního setkání zúčastnili, napíši nejdříve pár slov o této události.
Veletrh, který probíhá v Brně v jarních měsících je zřejmě druhý největší sběratelský podnik po veletrhu Sběratel Praha, který pro změnu probíhá v září, takže v naší republice máme dva opravdu velké sběratelské zážitky.
V několika sálech pavilonu A, křídla 3 proběhla i letos již uvedená prodejní akce pro sběratele všemožných oborů. Samozřejmě vévodí filatelie, přece jen tento koníček má nejvíce zástupců a potvrzují se slova:
„Filatelie je koníčkem králů a králem koníčků.“
Neměl jsem letos příliš času na prohlídku materiálů, takže nabídku nemohu objektivně posoudit, ale obchodníků i návštěvníků zde bylo opravdu slušné množství. Asi můj největší problém byl, že jsem každou chvíli potkal někoho známého a většinu času tak„proklábosil“.
Mnoho dotazů se totiž týkalo čerstvé aféry s prodejem padělků předsedou komise znalců Františkem Benešem. Jelikož jde o prodej padělků za miliony Kč, byl jsem doslova na každém kroku zasypávaný dotazy na toto téma. Přece jen jde zřejmě o jednu z největších (pokud ne vůbec největší) aféru s prodejem padělků v historii naší filatelie. (Pozn. Čtenáři si o této aféře mohou přečíst články na internetovém serveru Infofila).

Pro ilustraci atmosféry na brněnském výstavišti připojuji několik fotografiíí.

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

Po této sběratelské události již následovala vlastní schůzka sběratelů sekce známkových zemí Geophila na Kotlářské ulici.
Filatelisté si často stěžují na to, že jich ubývá, že nejsou mladí sběratelé, že je nezájem atd.
Ale o sběratelích známkových zemí se toto dá těžko říci. I když organizovaných filatelistů zz je kolem stovky, tak i „organizovaně“ se nás každoročně dokáže sejít několik desítek.
Konkrétně se nás letos sešlo 34, což si myslím, že se daří málo sekcím v rámci svazu SČF.
A když si člověk vyslechne poutavá vyprávění členů vedení i některých pokročilých sběratelů Geophily, tak ostatní poslouchají jedním dechem. Nejlepším vypravěčem a přednášejícím je asi Miroslav Prokop, který letos na setkání chyběl, ale i vyprávění vedoucího sekce Jiřího Marka bývají velmi zajímavá.
Při tomto setkání byl hlavním bodem diskuse nově vydaný atlas známkových zemí Balkánu, právě již jmenovaným Jiřím Markem.
Pro čtenáře, kteří nejsou členy Geophily a neznají blíže díla Jiřího Marka, stručně uvedu, že v posledních asi 15 letech nově zpracoval atlasy známkových zemí celého světa. Protože jde o dílo obrovsky rozsáhlé , které nemá ve světě obdoby, zpracoval je autor do jednotlivých světadílů, které postupně samostatně vycházely.
Přestože již všechny světadíly jsou aktualizované a vydané, některé oblasti jsou tak náročné a komplikované, že si zaslouží samostatného zpracování. Jiří Marek z tohoto důvodu vytvořil speciální atlas známkových zemí zabývajících se pouze Balkánem. Tento atlas Jiří Marek poutavým způsobem představil a uvedl.

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

Že je i o další atlasy velký zájem nejen mezi členy sekce Geophila, ale i ostatními sběrateli potvrdila skutečnost, že je již zcela rozprodaný Filatelistický atlas světadílu Asie vydaný v roce 2008. V diskusi se probírala možnost dotisků, ale tato záležitost je zatím otevřená, i když se hned na této schůzce objevil zájem asi o 10 výtisků. Pro ilustraci o jak výjimečné dílo se jedná si dovolím zobrazit ukázky z tohoto atlasu

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila

Filatelistický atlas Asie má 400 stran formátu A3 a je nabitý samými fakty. Jen tento díl sám o sobě obsahuje podstatně více informací než celý legendární FAZZ od Hlinky a Muchy. Za velmi silnou stránku těchto filatelistických atlasů se dá pokládat perfektní obrazová dokumentace, což u podobných děl bývá naprosto výjimečné.
Jak jsem se již zmiňoval, jde o tak ojedinělé dílo, že kdyby je v tomto rozsahu zpracoval například Gibbons, určitě by jej na světových výstavách neminuly zlaté medaile, nebo i síň slávy. Vzhledem k tomu, že Česká republika je přece jen „malým trhem“, tak o to větší uznání si uvedená díla zaslouží.
Další diskutující Karel Bičovský nás informoval o průběhu internetových aukcí na stránkách Geophily. Tyto aukce i prodej filatelistických materiálů probíhají již několik let a sběratelé mají možnost sehnat velmi zajímavé položky, které se běžně nevidí ani na zahraničních aukcích.
Druhá část setkání probíhala ve formě volné diskuse „každý s každým“ spojená s výměnou, či prodejem filatelistických materiálů. Osobně jsem se nestačil divit, jakou „samozřejmostí“ jsou kdysi naprosto nedostupné známkové země: Španělské Mariany, Tabora, Kigoma atd. Objevilo se i několik známek Buchary, po kterých se ihned „zaprášilo.“

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila
Přednáší vedoucí sekce Geohpila a autor atlasů známkových zemí celého světa - Jiří Marek (vlevo Karel Bičovský, vpravo Milan Schovánek – členové vedení Geophily)

Schůzka sběratelů známkových zemí Geophila
Pohled na účastníky setkání

Co říci závěrem?
Nabízejí se různé fráze, ale za sekci Geophila mluví výsledky jejich činnosti.
Ať již zmiňované atlasy známkových zemí celého světa od Jiřího Marka, vydávání vlastního tištěného časopisu Zpravodaj, tak i úspěšná reprezentace členů sekce na našich i zahraničních výstavách.
O přátelské atmosféře na všech těchto setkáních se snad nemusím ani zmiňovat.

Autor: Jaromír Petřík | 11. 4. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223