SČF k padělatelské aféře

Vážený pane Petříku,
děkuji Vám za blahopřání ke zvolení do funkce předsedy Svazu českých filatelistů.

K Vámi uvedené problematice sděluji následující. Výkonný výbor SČF na své únorové schůzi, kterou řídil pan Ing. Lumír Brendl, přijal usnesení, že Svaz českých filatelistů se kauzou padělatelské aféry, o níž se zmiňujete na stránkách serveru Infofila, ani prodejem zcizených chebských archiválií ve Vídni, nebude zabývat. Nemám žádný důvod dávat hlasovat o revokaci výše uvedeného usnesení. Pokud v dané kauze máte podezření či dokonce důkazy o spáchání trestného činu, obraťte se na orgány činné v trestním řízení.

S přáním hezkého dne srdečně zdraví
Walter Müller


Citace z emailu L. Brendla (13. 2. 2011):

Jako předseda SČF se musím poradit, než předložím aféru výkonnému výboru a předsednictvu k projednání a posouzení. SČF je dobrovolným, neziskovým občanským sdružením, v němž funkce ve vedení SČF jsou ČESTNÉ, tedy neplacené, s výjimkou placeného tajemníka SČF. Kauzy, spojené s padělky známek či jejich přetisků, rozpoutané v roce 2004 kolem L. Pytlíčka, J. Karáska a P. Pittermanna, a dnes kolem Fischmeisterových (a asi nejen jeho) padělků K, se týkají trestního práva, etiky a navíc miliónových obchodních transakcí, kdy jde o ziskovost a zištnost. To nemá nic společného s hlavním posláním SČF. Proto jde o neúnosný stav, který musí být věcně a odpovědně řešen a vyřešen, aby nedocházelo opakovaně k zaměřování pozornosti vedení SČF na aféry, místo na hlavní starost o členy klubů a odborných společností a o jejich oprávněné zájmy a filatelistický rozvoj.
Vážený pane Jindro, za Vaše informace, konkrétní odhalení a chvályhodnou iniciativu v zájmu SČF děkuji a zdravím.

Lumír Brendl


Poznámka redakce: citaci z důvěrného emailu L. Brendla nebylo možné zveřejnit dokud si to SČF nevyřeší a nepodá rozhodnutí. Jelikož to bylo celé dle slov W. Müllera v SČF uzavřené je jistě možné zveřejnit důležitou pasáž. To jenom k vysvětlení, že L. Brendl chtěl potrestání k prodeji padělků ze sbírky Fischmeister. Toto si dějiny naší filatelie budou pamatovat.

Autor: Redakce | 2. 6. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223