Sbírání APOSTu není nuda

Historie cenných nálepek APOST se datuje již od roku 1994. Přesněji z 6. června 1994, kdy začal zkušební provoz na poště Kroměříž 1. Původní plán automatizovat 1100 pošt byl v roce 1995 přehodnocen a bylo rozhodnuto automatizovat všechny pošty se dvěma a více přepážkami. Definitivní rozhodnutí padlo v roce 1999, dokončit automatizaci všech pošt v roce 2001. Datem10. prosince 2001 byl APOST zaveden i na poslední poště v Lipolticích, tím také ukončena I. etapa projektu APOST, která trvala 8,5 roku. Naplnění tohoto cíle je dokumentováno nejenom příležitostným razítkem, ale i příležitostnou cennou nálepkou APOST .

I pro informovaného filatelistu je dodnes hodně nejasného. Cituji:“Jejím cílem bylo vybavení přepážek pošt i pracovišť v zázemí výpočetní technikou, a tím zjednodušení a zkvalitnění práce pracovníků pošt a zrychlení obsluhy zákazníků. Pilotní instalace byla spuštěna na poště Kolín 2 v červnu 1993 a plošné nasazování bylo zahájeno v září poštami Praha 4 a Brno 2. Do konce roku 1993 bylo vybaveno počítači cca 60 největších pošt po celém území ČR.“ (Tolik mluvčí České pošty Ing. Vladislav Vančura 5. prosince 2001.) Je snad toto datum začátkem jen počítačového vybavování pošt, fungujícího tehdy ještě pod operačním systémem DOS, nebo ho lze považovat jako začátek celé koncepce fungování naší pošty?

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 1 Plumlovská jednička – první APOST použitý na poště Plumlov 1. března 1999

Jako dokumentaci k článku jsem vybral naprosto běžnou korespondenci (mimo obr: 1) s cennými nálepkami APOST z mého nejbližšího okolí. Jedná se o kvalitní sběratelský materiál, bez líbivých opiček automatových známek, příležitostných razítek a prapodivných výplatních kombinací. Domnívám se, že ctí každého filatelisty je dokumentovat poštovní provoz v místě bydliště.

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 2 Doporučený dopis vyplacený zn. 104 Josef Sudek 9,60 Kč, doplacen APOSTem 4,80 Kč

Nálepky APOST v době svého vzniku byly na okraji zájmu filatelistů a dochovalo se jen malé množství skutečně hodnotného materiálu. Proto všechny tyto nálepky na celistvostech z počátku zavádění do povozu v dobrém stavu a se všemi náležitostmi, jsou cenné. Zvláště nefilatelistické zásilky do zahraničí budou velmi vzácné a ve srovnání s ostatními způsoby vyplácení výrazně lépe hodnocené. Jak hodnotit cenné nálepky APOST? Můžeme se na cenné nálepky dívat s pohledu samotné cenné nálepky, a zde hodnocení bude vcelku jednoduché. Výstřižky cenných nálepek můžeme hodnotit podle ustálené typologie, kterou publikoval například katalog Pofis. Bohužel, pohled na tyto nálepky je deformován společným hodnocením s nálepkami na celistvostech. Domnívám se, že tento pohled je nekritický a výrazně nadhodnocuje APOSTy na výstřižcích, oproti celistvostem a to z prostého důvodu jiného významu.

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 3 Doporučený dopis z Kostelce na Hané, výplatné uhrazeno převodem, APOST ve funkci R nálepky

Budeme li se dívat na výstřižky jako na ražené známky (dle mého se blíží spíše rekomandačním nálepkám), je jejich hodnota odvozená od typu nálepky. Naopak, jestli se na APOST díváme jako na jedinečnou a neopakovatelnou cennou nálepku, náš pohled musí být logicky jiný. Z pohledu data, místa a použití, zajímavostí i odchylek, dokonce vyplacené částky. Z tohoto hlediska je dle mého pohledu významnější a důležitější ocenění celistvostí. Ale i v tomto případě je dobré mít při ruce kvalitní katalog.

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 4 Doporučený dopis z prostějovské pošty 6, výplatné 17 Kč uhrazeno APOSTem.

Od zavedení APOSTu do provozu uběhlo dlouhých deset let a můj pohled filatelisty na cenné nálepky se proměnil. Změnila se preference od chybotisků a chybné manipulace , k dokumentaci uvádění do provozu, poštovních služeb, použitých kombinací vyplácení a samozřejmě příležitostných cenných nálepek.

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 5 Doporučený dopis s příležitostným APOSTem pošty na místním nádraží v Prostějově.

Tak jako vždy ve filatelii se najdou snaživci vyrábějící zajímavosti a odchylky, tak ani tato oblast sbírání nezůstala prosta prosťáčků naplnit vaše nejniternější sny a přání. Zmiňuji se o této malinké pize na kráse z důvodu celkem pochopitelného. Ostříleným borcům jen tak někdo nebude věšet bulíky na nos, ostatně pro ně tento článek není.

Sbírání APOSTu není nuda
Obr.: č. 6 Služební doporučený dopis z Určic na hlavní poštu v Prostějově.

Přál jsem si článkem oslovit mladé sběratele, kteří své „školné“ teprve platí. Vždy se vyplatí ostražitost a vlastní úsudek a pokud Vám něco smrdí je lepší se bez toho obejít. Jako příklad uvádím mé setkání se sběratelem, který bez uzardění ukazoval celý arch poštovně neupotřebených nálepek s přítiskem. Proto, že se domnívám, tato v uvozovkách praxe, není ojedinělá, bude lepší nejmenovat… A celkem by mne zajímal Váš názor.

Autor: Pavel Lukavský | 7. 11. 2005

Komentáře

APOST...

Pohled na svět a filatelii

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223