Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč

Sbíráme knihy - 3. část

V této části budeme pokračovat ve výčtu zaměření, žánrů, jimž naši sběratelé nejčastěji věnují svou pozornost, případně těch, které si jejich pozornost dle názoru autora zaslouží.

Pohádkové a dětské knihy. Tento žánr je velikým hitem posledních let. Ceny hlavně předválečných knih a leporel s hezkými ilustracemi ve zcela perfektních stavech se pohybují kolem tisícovky. Ale i ceny výtvarně zajímavých dětských knih z 50. či 60. let minulého století již nejsou zanedbatelné, ceny kolem 200 až 300 Kč za titul nejsou žádnou výjimkou. Sbírání tohoto žánru těsně souvisí se sbíráním knih Mistrů knižní ilustrace. Připomeňme si alespoň několik jmen spojených s dětskou ilustrací: František Smatek, Marie Fischerová-Kvěchová, Rudolf Mates, Vojtěch Kubašta, Josef Lada, Helena Zmatlíková, Alena Ladová. Velmi vyhledávané jsou starší dětské slabikáře, u nichž vzestup cen je trvalý. Problémem knih tohoto žánru je jejich stav, často jsou značně poškozené, ovšem o to vyšší jsou ceny zachovalých výtisků. Ale tak to již v jakémkoliv sběratelství chodí, i filatelisté a sběratelé bankovek ví o tom své.

Chlapecké příběhy. Většina příslušníků starší generace má své čtenářské mládí spojeno se jménem spisovatele Jaroslava Foglara. Ale i mimo něj zde stojí celá řada kvalitních a neprávem opomíjených českých autorů, jako jsou např.: Vladimír Zíka, Adolf Veselý, Jiří Medula, Milan Kosina, Zdeněk Matěj Kuděj, Jan Karel Čemus. Zážitek z pěkně ilustrovaného chlapeckého románu přečteného v těch správných klukovských letech patří k nezapomenutelným zážitkům na celý život. Bohužel autor to štěstí v životě neměl. Je možná škoda, že sbírání tohoto žánru zatím není u nás příliš rozšířeno. O to víc bych orientaci tímto směrem sběratelům doporučil. Ceny až na některé výjimky, např. knihy ilustrované Zdeňkem Burianem, nejsou vysoké a v antikvariátech jsou zatím knihy tohoto žánru stále k sehnání i v hezkých stavech.

Ženský a dívčí román. V tomto žánru kralují ženy. Psát o edicích Červená či Modrá knihovna anebo sešitových ženských románech hlavně z předválečného období by bylo asi zbytečné. Ale právě u tohoto žánru bych si dovolil upozornit začínající sběratele na velmi důležitou skutečnost, s níž se bude často potkávat ve své sběratelské praxi. Protože se zachovalo velmi málo původních přebalů z titulů tohoto žánru v slušných stavech, hlavně z Červené a Modré knihovny, cena zachovalého přebalu často převyšuje cenu samotné knihy bez přebalu. Stejné pravidlo se nejednou uplatní např. u dobrodružných titulů zhruba do roku 1948, titulů meziválečné avantgardy. Ale nedejte se oklamat tímto zlatým pravidlem, jsou situace, kdy stav knihy, natož přebalu, nehraje tak významnou roli, protože je vůbec zázrak, že titul je. To platí hlavně pro starší tisky.

Starší ilustrované přírodopisné knihy a tituly z exaktních věd. Jedná se o téměř jistou investici. Ceny těchto titulů rovnoměrně a nepřetržitě na světových aukcích stoupají, bohužel ale právě ceny jsou pro naše sběratele problémem. V bohatých kruzích západní Evropy se jedná o velmi rozšířený sběratelský žánr, který proto lze doporučit především solventnějším sběratelům. Za špičku v tomto žánru jsou považovány staré tisky z matematiky, fyziky a astronomie. Hlavně u ilustrovaných přírodopisných knih s barevnými litografickými ilustracemi (rostliny, hmyz, motýli, ptáci, zvěř) jsme svědky jejich dost značného ničení. Někteří obchodníci kvůli zisku z nich vyrvou, jiný výraz mě nenapadá, ilustrace, dají je zarámovat a prodávají je jako obrazy. To se často děje i u xylografických ilustrací ze starých časopisů, ale tam to tak smutně nevidím.

Staré tisky. Jedná se o poměrně náročné sběratelské zaměření, jež těsně souvisí s předchozím žánrem. Při investicích do starých titulů doporučuji zvýšenou opatrnost. Nelze si myslet, že např. titul starý 300 let již je automaticky drahý. Může být klidně levnější než např. vzácnější dobrodružný titul či titul meziválečné avantgardy. V bohatých kruzích západní Evropy je rovněž rozšířeno sbírání tzv. inkunábulí, jedná se o prvotisky, knihy zhotovené od vynálezu knihtisku do roku 1500 (včetně). Asi jen tak někdo z nás finančně na jeden celý výtisk inkunábule nemá, ale občas se na trhu objeví prvotiskový list s obrázkem, někdy i kolorovaným, nebo list s textem, tam je již šance na cenu dosáhnout; ceny jednoho listu se obvykle pohybují do deseti tisíc korun.

Pro začátek doporučují začínajícím sběratelům pozorně si všímat vystavených starých tisků v antikvariátech a jejich cen. Teprve po vytvoření si ucelené představy bych doporučoval přistoupit velmi obezřetně k nákupům. Tyhle knihy vyžadují i zvýšenou péči při jejich uschování. Veliký zájem je o knihy z medicíny, kupříkladu hledaný titul Zahn-Arzt, oder Tractat von den Zahnen z roku 1733, Berlin, Andreas Rudingen se prodal v brněnském Antikvariátu Alfa za 80 000 Kč. Dále o knihy filozofů, ilustrované náboženské knihy a první vydání významných děl známých spisovatelů a básníků. Důležité si je uvědomit, že Česko není rájem starých tisků, spíš je to vypleněná krajina, takže pokud nevíte co s penězi, chce to vyrazit např. do staré dobré Anglie, do Londýna, nebo sladké Francie, do Paříže, tam jistě dostanou vaše oči, ale i peněženka, pořádně zabrat. Pokud se na tento žánr dáte, doporučuji si zakoupit monografii: Petr Voit Encyklopedie knihy, starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. První vydání v jedné knize vyšlo v roce 2006, LIBRI, veliký formát, 1352 stran. Druhé vydání v roce 2008 vyšlo pro snadnější manipulaci ve dvou samostatných dílech.

Na tento žánr částečně navazuje i sbírání titulů se zajímavými knižními vazbami. U nás tento žánr není příliš rozšířen, přičemž jsou v antikvariátech stále k dostání knihy se zajímavými vazbami za rozumné ceny. Sběratelům, kteří mají dostatek prostoru pro uložení knih, bych uvedený žánr k pozornosti doporučil. Tento žánr je velmi oblíbený kupříkladu v Německu. Problém vidím v tom, že na různých výstavách má možnost sběratel vidět krásně vyvázané knihy našimi současnými knihaři, jenomže až tak jednoduše si takovou knihu nekoupíte. Přiznám se, že neznám prodejnu, která by se na prodej moderní knižní umělecké vazby specializovala. Asi umělci knihaři jsou na tom finančně dobře a tvoří hlavně sobě pro radost. Zatím bezkonkurenční špičkou v moderní umělecké vazbě je dílo brněnského uměleckého knihaře Jindřicha Svobody (1909–2001). Mít ve sbírce alespoň jednu z jeho nádherných uměleckých vazeb je snem každého sběratele tohoto žánru. Na umělecké vazbě se mi líbí, že obvykle máte v rukách sběratelský unikát, jelikož knihaři umělecké vazby tvoří obvykle v jediném exempláři.

Sbíráme knihy - 3. část
Ukázka přední desky pevné ozdobné reliéfní vazby knihy o matematice. Hlava Archimeda a text vystupují do prostoru. 3. vydání z roku 1890. Vydal Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Sttutgard, Berlin, Leipzig. Cena takové knihy je v dnešní době kolem 250 Kč.


Fotopublikace. Jedná se o velmi rozšířený sběratelský žánr. Doporučoval bych se soustředit na sbírání monografických a autorských profilových publikací. Za pozornost stojí i publikace věnované umělecké fotografii. Trvalé vysokému zájmu se těší ženské akty, jako muž se tomu vůbec nedivím. Typickým příkladem je tvorba Františka Drtikola. Chci upozornit, že různé dárkové fotopublikace měst a z přírody až na výjimky – asi nejklasičtější výjimkou je Sudkova Panoramatická Praha z roku 1956 –, nemusí být pro sběratele vždy tou nejvýhodnější investicí. V některých antikvariátech je ani nechtějí vykupovat. Ovšem jména jako např. František Drtikol, Josef Sudek, Jaromír Funke, D. J. Růžička jsou téměř ve všech případech zárukou správné volby. Doporučuji průběžně věnovat pozornost např. webovým stránkám www.antikvariat.eu, kde se hodně prodávají fotopublikace a umělecká fotografie. Lze zde získat základní představu o cenových relacích a také o tom, co sběratele právě zajímá.

Pokud se dáte do sbírání umělecké fotografie přímo na fotografiích autentizovaných autory, ceny fotografií známých fotografů jsou obvykle již tak vysoké, že začínající (běžný) sběratel na to nemá. Doporučuji se soustředit na začínající fotografy, kteří si teprve jméno získávají a jsou vděčni za každou přízeň sběratele, protože jim dává šanci ufinancovat poměrně finančně náročný koníček nebo se začít živit fotografováním profesně. Pochopitelně chce se to trefit, ale o tom rovněž sběratelství je.

Meziválečná avantgarda. K jejím členům řadíme jména jako Karel Teige, Jindřich Štýrský, Toyen, Otakar Mrkvička a další. V dnešní době je k dispozici řada odborných titulů k historii a tvorbě tohoto uměleckého hnutí. Začínajícímu sběrateli nelze nic jiného než doporučit seznámit se s tvorbou uvedených a dalších meziválečných autorů a výtvarníků. Obálky, přebaly a ilustrace patří k tomu nejlepšímu, co naše knižní tvorba zná. Ceny nejkvalitnějších titulů ilustrovaných členy meziválečné avantgardy rovnoměrně stoupají. Jsou běžnými položkami všech našich knižních aukcí. Svou tvorbou na meziválečnou avantgardu tvořivým způsobem navazují Ladislav Sutnar, Zdeněk Rossmann a další. Do meziválečného období zapadá např. i jedinečná ilustrační tvorba Josefa Čapka. U všech těchto ilustrátorů, ale i dalších, doporučuji věnovat zvýšenou pozornost prvním vydáním a kvalitě a stavu obálky či přebalu (vysvětlení rozdílu viz další díl seriálu). Tyto dva faktory obvykle určují i cenu celé knihy. Často se tento typ knih sbírá jenom kvůli umělecké kvalitě obálky či přebalu, ale pokud má taková kniha i kvalitní ilustrace a zajímavou typografickou úpravu, cena je podstatně vyšší.

Bibliofilské tisky. Jedná se o málovýtisková vydání, dnes obvykle do 200 výtisků, s původní grafikou (litografie, dřevoryt, dřevořez, linoryt, mědirytina a další). Běžné jsou i vydání do 50 či ještě míň výtisků. Stále hledané jsou bibliofilie např. nakladatelství Lyra Pragensis, Spolku českých bibliofilů, jehož činnost nebyla přerušena od roku 1908, kdy byl založen – viz jeho webové stránky http://scb.wdr.cz . Při koupi bibliofilie je důležité mít správný cit a dokázat umět vsadit na správného výtvarníka. Protože ceny se někdy pohybují dost běžně i v tisícikorunách, někdy i výše, lze tento žánr doporučit pouze solventnějším sběratelům. Když se „trefíte“ do ilustrátora, zhodnocení vaší investice může být v budoucnosti dost významné.

K dalším sběratelskému žánru patří sbírání titulů podle konkrétního autora nebo podle konkrétního titulu, tedy sbírání jednotlivých vydání stejného titulu, kupříkladu Babičky od Boženy Němcové. I v tomto žánru jsou někdy dosahované až překvapující ceny. Kupříkladu Spisy Karla Hynka Máchy, rok vydání 1836, se prodaly v brněnském Antikvariátu Alfa za 80 000 Kč; přitom stav bych si dovolil označit za průměrný. Na tomto příkladu je opět hezky vidět, jak se překrývá sbírání různých žánrů, v tomto konkrétním případě se sbíráním starých tisků. Takovou třešničkou u těchto žánrů je sbírání titulů s podpisy (signace) či věnováním (dedikace) autora. Někdo se podepisoval rád a hodně, např. básník Jaroslav Seifert, někdo málo, např. Karel Čapek. Právě u méně se vyskytujících signací jsou ceny často dost vysoké. Abychom si to názorně dokumentovali, pokud se podíváte na stránky antikvariátu Kant (http://antik-kant.cz/), vlevo v navigaci si zvolíte katalogy a pak katalog Knihy podepsané autory, vyhledejte si tituly od Karla Čapka. Vidíte, že žádná láce a přesto prodáno. Sympatické je, že tento antikvariát v katalozích uvádí pro pohodlí a informovanost zákazníka i prodané tituly a jejich cenu.

Asi nejrozšířenějším žánrem je budování odborné knihovny podle profesního nebo neprofesního zájmu toho kterého sběratele. Pokud jde o profesní zájem, tam je to jasné, kvalitní profesní knihovna je jedním ze základních předpokladů profesního úspěchu. Pokud jde o neprofesní zájmy, sem jistě patří i sbírání filatelistické literatury. Uvádím to proto, že teď se pohybujeme na filatelistických stránkách a mnozí filatelisté investice do filatelistické literatury či časopisů podceňují. Bez znalostí kvalitní filatelistickou sbírku těžko filatelista vybuduje, nemluvě o tom, že se může doběhnout i při nákupech či prodejích filatelistického materiálu. V takovém případě doporučuji nebědovat a nemoralizovat o absenci slušnosti v dnešním světě, ale zcela férově si vynadat do blbců. Je si vhodné uvědomit i jednu širší souvislost. Jelikož Česko i Slovensko jsou krajiny s relativně malým počtem filatelistů a čeština a slovenština jsou jazyky ve světě téměř nepoužívané, a navíc pokud filatelistickou literaturu bude kupovat jenom malý počet filatelistů, zákonitě porostou její ceny, čímž poklesne i její prodej a současně poklesne i zájem o psaní nových titulů ze strany potenciálních autorů.

Trvalé lákající, hlavně mužskou populaci, klasikou je výtvarně a fotograficky zajímavá erotická literatura. Pochopitelně nebavíme se o současné běžné stánkové pornografii, ta je k mání za relativně levný peníz. Pokud na to máte, doporučuji vám vyrazit do Paříže nebo Londýna, tam v antikvariátech narazíte na nádherné věci. V našich antikvariátech ale na veliké zázraky tohoto žánru nenarazíte, holt prudérnost se u nás stále dost nosí. Tenhle žánr je obvykle úzce provázán se sbíráním fotografií, grafiky a ex libris.

Takže ex libris (rovněž psáno exlibris nebo Ex Libris). Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich majitele. Zde nebudu nosit dříví do lesa. Podívejte se na webové stránky sběratelů ex libris: http://www.exlibrisweb.cz, odkud jsem převzal i definici ex libris. Zde se o nich dozvíte opravdu hodně. K těm nejvyhledávanějším patří erotické náměty od známých výtvarníků. Doufám, že opět nedostanu vynadáno od známých – které jsem včas upozornil, ale neposlechli –, když uvedu, že v roce 2010 vyšel v nakladatelství G-DESIGN CZ titul Oldřich Kulhánek: Exlibris. Vyšel v limitované a v běžné edici. Jsou tam opravdu k vidění nádherné erotické, ale i jiné, ex libris. Limitovaná edice stojí 4 000 Kč; kniha i grafický list, ten je přílohou knihy, jsou signovány, číslovány a datovány autorem. Bohužel opět platí to, co jsem již napsal o jiném díle tohoto autora v první části seriálu, limitovaná edice je beznadějně vyprodána a opětovně již nikdy nevyjde, protože Mistr nás bohužel navždy opustil.

Jak je vidět z našeho výčtu, pestrosti a nápaditosti se při volbě konkrétního zaměření v rámci našeho sběratelského oboru žádné meze nekladou, ale to platí pro každý sběratelský obor. Náš přehled si nemůže činit nárok na úplnost už z toho prostého důvodu, že úplný přehled ani nelze vytvořit. Pokud se zajímáte o podrobnější členění, doporučuji se podívat na webové stránky antikvariátů. Jenom upozorňuji, že většina antikvariátů nabízí kromě knih a časopisů i pohlednice, svaté obrázky, grafiku, faktury, plakáty a jiné tiskoviny. Členění těchto sběratelských oborů náš seriál neřeší.

Pokud jde o získání orientačního přehledu o cenách, doporučuji se občas podívat např. na webové stránky brněnského Antikvariátu Alfa, www.antikalfa.cz, kde v levém navigačním sloupci je volba Prodáno. Na prodaných titulech si lze poměrně dobře vytvořit základní přehled o tržních cenách knih a grafiky. Osobně považuji zveřejňování cen prodaných titulů za ukázku vysoké solidnosti každého antikvariátu, přesněji jeho majitele, vůči všem zákazníkům: jak těm, co zde nakupují, ale i těm, co chtějí nabídnout antikvariátu knihy, časopisy či jiný materiál k výkupu. Ovšem i tady je si potřeba uvědomit, že ceny knih a časopisů mají také svoje cenové vlny, jednou jsou vysoké, pak poklesnou, aby pak možná po čase vystoupaly ještě výše, než bylo kdysi jejich maximum, nebo ještě pokračovaly v poklesu. Jenomže bez těchto výkyvů by jakýkoliv sběratelský obor byl dost nudný.
V další části našeho seriálu si vysvětlíme hlavní odborné termíny spojené s knihami samotnými.


Autor: Dušan Polanský | 26. 12. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

  • Cena: 25000 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč