Sběrný přepravný uzel Olomouc

V průběhu loňského května byla dána do provozu třídící linka v Olomouci. Přesněji Olomouc 02. Jedná se o poštu v původním objektu nově rekonstruované budovy u nádražní z roku 1961. A nahradila tak koncem roku 2003 zrušenou třídírnu v Přerově. V tichosti a bez velkého filatelistického humbuku vznikla po Praze - Malešicích a Plzni – Křimicích třetí třídící linka. Podle článku otištěném v Poštovním kurýru 9/2004, bude třídit poštovní zásilky z téměř 350 pošt, pro skoro milion obyvatel naší republiky.

Jen stěží by bylo možné oddělit překládku roztříděné pošty od nádražního uzlu. Proto rekonstrukce pošty probíhala za jejího provozu po dobu přibližně tři roky. Postupně, od února 2004, byla uváděna do provozu technologie součástí třídících linek, včetně linky na třídění balíků. Celá rekonstrukce byla završena slavnostním otevřením pošty 10. června 2004 a stála zhruba 360 milionu korun včetně technologie. Velmi schematicky lze říct, že srdcem i mozkem třídící linky je čtecí zařízení, které pomocí počítačového programu na principu OCR dokáže rozluštit adresu příjemce. Následně dá povel k další cestě toho či onoho konkrétního dopisu, pohlednice.

Filatelisté, pozorující korespondenci, mohli v průběhu měsíce června najít otisk příležitostného štočku na strojovém razítku ve tvaru České republiky a textem: "Otevření SPU Olomouc 02", a dodatkem: "červen 2004". Viz obr. 1.

Sběrný přepravný uzel Olomouc


Jak dlouho byl tento příležitostný štoček používán se mi nepodařilo jistit. Podle množství nalezených celistvostí se jedná o zlomek z obrovské hory roztříděné pošty. Usuzuji proto, na velmi krátkou dobu, snad jen 14 dní. Jedná se tak bezesporu o kvalitní materiál do výstavních exponátů na téma mechanizace a automatizace poštovního provozu. Jak jsem napsal, již v průběhu května bylo možné najít čárový kód prokazatelně prošlý třídící linkou. Viz obr. 2. 7. května 04 s reklamním štočkem na služby Expresní pošty EMS.

Sběrný přepravný uzel Olomouc


Nelze vyloučit, že zkušebně linky běžely podstatně dříve, první doklad, se všemi náležitostmi, mám ze dne 21. 4. 2004.

Podle údajů o třídícím centru jsou instalované linky schopny přetřídit v plném provozu až 15 tun listovních zásilek denně, což by mělo být až 40 tisíc zásilek za hodinu. Toto číslo je až neuvěřitelné a znamená, že každou vteřinu stroj přečte adresy více jak deseti dopisů. Které následně rozešle do 205 směrů. Naprostá většina korespondence, za uplynulého půl roku, je bez reklamních přítisků, pouze s označením pošty Olomouc 02, poštovním směrovacím číslem 770 02 a s pěti rovnými čarami vpravo. Viz obr. 3.

Sběrný přepravný uzel Olomouc


Co musím poznamenat, našel jsem málo zásilek se špatně, nebo nekvalitně provedeným otiskem strojového razítka. Čárový kód, který tiskne tiskárna nad spodním okrajem je velikostí i barvou totožný s čárovými kódy používanými jak v Praze, tak v Plzni. U neinformovaných filatelistů nemusel vzbudit žádnou pozornost. Proto teď, po vánocích, prohlédněte doručené vánoční pozdravy a schovejte si pár pohlednic s nenápadnými červenými čárkami.

Mechanizace a automatizace, jako jeden ze směrů poštovní historie, nepatřila a asi nikdy nebude patřit k nejpopulárnějším oborům filatelie. Moudrost praví: "Historie je to, co se děje dnes, z pohledu za dvacet let."

Za použití článku z Poštovního kurýra 9/2004 Moderní technika v hanácké metropoli.

Sběrný přepravný uzel Olomouc

Sběrný přepravný uzel Olomouc

Sběrný přepravný uzel Olomouc


Autor: Pavel Lukavský | 29. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223