Sběratel 2003 a výstava jednorámových exponátů

Letošní ročník veletrhu Sběratel byl zpestřen soutěžní výstavou jednorámových exponátů, kterou organizoval Svaz českých filatelistů. Na výstavě se sešlo celkem 17 exponátů, které byly průřezem výstavních tříd jak je známe z ostatních soutěžních výstav. Pravda, jednotlivé třídy byly zastoupeny nestejnoměrně, např. celiny jedním exponátem, tradiční třída třemi exponáty, pokud k nim počítáme i exponát Lidová architektura, tematická třída třemi exponáty, atd. Těchto 17 exponátů hodnotila 4-členná jury (Ing. Müller, Ing. Pittermann, Ing. Vaníček a Ing. Cacka) a poprvé použila pro hodnocení 100-bodové stupnice.

Pro připomenutí lze uvést, že toto byla teprve třetí výstava, na které byly vystavovány jednorámové exponáty (PREMIÉRA Příbram 2002, OSTROPA Jihlava 2003 a SBĚRATEL 2003 Praha). Hodnocení jednorámových exponátů ještě není ustáleno a sjednoceno - např. na prvních dvou výstavách (Příbram a Jihlava) byly exponáty hodnoceny stupnicí drahokamů: diamant (odpovídá zlaté medaili), rubín (stříbrné medaili) a smaragd (bronzové medaili). Na této výstavě byly uděleny diplomy na medaile zlatou, stříbrnou a bronzovou. Bodové hodnocení pro zisk medailí bylo: od 50 do 69 dosažených bodů - bronzová medaile, od 70 do 89 bodů - stříbrná medaile a od 90 do 100 bodů - zlatá medaile. Vystavené exponáty dosáhly těchto ocenění:

K. Bičovský: Pošta cizích států na území Číny - 92 bodů, zlatá medaile,
J. Maleček: Perfiny na emisi Hradčany - 92 bodů, zlatá medaile
J. Píša (SR): Dierkované Hradčany - 91 bodů, zlatá medaile
J. Horák: Bezpečné silnice - 91 bodů, zlatá medaile
V. Beneš: Perfiny německých bank - 86 bodů, stříbrná medaile,
V. Svoboda: Chomutovská pošta a její razítka - 77 bodů, stříbrná medaile
L. Brendl: Vývoj adresy k poštovnímu směrovacímu číslu - 77 bodů, stříbrná medaile,
J. Maleček: Již nikdy Mnichov! - 75 bodů, stříbrná medaile,
V. Pavliš: Lidová architektura- výplatní známky - 73 bodů, stříbrná medaile,
I. Vápenka: Tour de France 1998 - 71 bodů, stříbrná medaile,
M. Veselý: Mezinárodní kosmická stanice - 71 bodů, stříbrná medaile,
M. Veselý: Cizinci na orbitu - 71 bodů, stříbrná medaile
F. Karásek: CDV 166 - 30 h modrá - 61 bodů, bronzová medaile,
I. Vápenka: Volby našich prezidentů - 60 bodů, bronzová medaile,
J. Píša (SR): Čo je to perfin? - 58 bodů, bronzová medaile,
V.Pixa: Podací lístky pro APOST - 57 bodů, bronzová medaile,
O. Krbec: Klasické známky Srbska - 57 bodů, bronzová medaile.

Celkem byly tedy uděleny 4 zlaté medaile, 8 stříbrných a 5 bronzových. Dá se říci, že úroveň výstavy byla docela slušná. Co je překvapující skutečnost, je to, že na výstavě se sešly hned 4 exponáty perfinů. Při celkovém počtu 17 exponátů je to téměř 1/4, ze 4 udělených zlatých medailí dostaly exponáty perfinů hned 2 - a to je polovina zlatých medailí. To svědčí přinejmenším o faktu, že perfiny jsou zajímavý a hodnotný materiál a že se z nich dají vytvořit exponáty, které mohou dosahovat nejvyšších ocenění.

K hodnocení jednorámových exponátů se nyní dá říci pouze tolik, že pravidla nejsou ani u nás ani ve světě ještě zcela ustálena. Nejbližší doba snad ukáže, kdy dojde ke sjednocení pohledu na jednorámové exponáty a hlavně ke sjednocení pohledu na jejich hodnocení.

Autor: Vladislav Beneš | 25. 9. 2003

Komentáře

oprava

RE: oprava

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223