Sběratel 2000: 160. výročí první poštovní známky

Doručování písemných zpráv existovalo již u starých Římanů, ale ještě před nimi u Egypťanů, Řeků a Peršanů. V Čechách bylo zajišťováno za vlády Lucemburků, kdy byla Praha sídlem římského císaře, spojení s Vatikánem.

Počátky moderní pošty jsou však spjaty až se jménem italského šlechtického rodu Thurn - Taxisů. První, zakladatel slavné poštovní dynastie, se jmenoval Francesco de Taxis. Jeho vynalézavost a obratnost při zajišťování kurýrní služby za polního tažení Itálii nadchla císaře Maximiliána I. do té míry, že mu udělil rakouský hraběcí titul, nové jméno Thurn - Taxis a privilegium organizovat veškerý poštovní provoz na území říše, jakož i do blízké ciziny.

Dobová kresba poštovních vozů Thurn - Taxis (1846)

Sběratel 2000: 160. výročí první poštovní známky


Jak se střídaly generace Thurn - Taxisů, tak rostl jejich vliv a záhy jejich poštovní síť obsáhla celou střední a západní Evropu. Roku 1615 udělil Thurn - Taxisů císař Matyáš dědičný titul říšských generálních poštmistrů, který si udrželi až do roku 1867.

Škoda jen, že se rakouská pošta, resp. parlament ve Vídni nevěnoval více návrhu na první poštovní známku, který předložil Slovinec v rakouských službách Lovrenc Košir. Již v roce 1832 se zúčastnil mezinárodního poštovního kongresu v Miláně a vyslechl diskuzní připomínky a nářky mnoha delegátů o neudržitelnosti tehdejší poštovní praxe. Ještě téhož roku předložil vídeňské dvorní komoře návrh a obrazovou předlohu na zavedení nalepitelné známky, ale byl odmítnut. Rakouská pošta tak přišla o světový primát.

Zatímco letošní Světová filatelistická výstava WIPA se konala ve znamení oslav 150. výročí vydání první rakouské známky, oslavovali ve Velké Británii již 160. výročí své "BLACK PENNY". Světová výstava poštovních známek LONDON 2000 tak měla důvod být o něco světovější než WIPA.

Světově známá unikátní celistvost: smíšená frankatura prvních známek světa - 3* 1 penny a 2* 2 pence, odeslaná 15. května 1840 z Londýna do Bostonu v USA.

Sběratel 2000: 160. výročí první poštovní známky


Prvenství v použití nalepitelných poštovních známek tedy zásluhou jejího tehdejšího generálního poštmistra Rowlanda Hilla patří Velké Británii. První známka světa měla hodnotu jedné pence a pro její černou barvu se jí říkalo "BLACK PENNY". Rowland Hill nebyl sice výtvarníkem, ale přesto naskicoval svou představu se siluetou mladičké britské královny Victorie. Inspiroval se pamětní medailí, kterou vyryl medailér Wiliam Wyon. A tak první známky vyšly 6. května roku 1840. Dlouho se tradovalo, že spolu s nimi vyšly také modré dvoupennyovky, ale není to pravda. Modré známky s vyobrazením královny Victorie vyšly až 8. května 1840, takže jsou o dva dny mladší, než jejich černé sestry.

První poštovní známky se začaly tisknout v arších po 240 kusech. Do rohů každé z nich byla umístěna písmena. Byl to hotový rébus, ale perfektní ochrana proti padělatelům. V archu měly vodorovné řady 12 známek a svislé 20. V první vodorovné řadě měly všechny známky v levém dolním čtverečku písmeno "A", v druhé řadě "B", ve třetí "C", až do řady dvacáté, kde bylo písmeno "T". Ve dvanácti čtvercích vpravo pak byla písmena řazena od "A" až po "L". Díky tomuto přesnému systému lze snadno určit polohu každé jednotlivé známky v archu. Protože tiskových desek bylo jedenáct, musel by specialista shromáždit nejméně 2640 známek, aby mohl provést jejich úplnou rekonstrukci.

A proč bylo v archu 240 známek? Rozhodla o tom zvláštnost britské měny: jedna libra šterlinků se totiž rovnala 20 šilinkům a jeden šilink 12 pencím. Takže jeden arch jednopennyových známek po 240 kusech měl hodnotu jedné libry.

Rowland Hill (1795 - 1879)

Sběratel 2000: 160. výročí první poštovní známky


Známky byly znehodnocovány razítkem ve tvaru Maltézského kříže. Razítková barva byla zprvu červená a dala se snadno odstranit. Proto dostali poštmistři příkaz, aby razítkovali výhradně barvou černou, která byla sice nesmazatelná, ale nebyla zase vidět na černých známkách. A tak nechal Rowland Hill vytisknout nový náklad jednopennyových známek v barvě červené.

O oprávněnosti zavedení nalepitelných poštovních známek svědčí fakt, že se za pouhý rok jejich používání zvýšil počet poštou přepravených zásilek o celých sto miliónů! Královna Victorie udělila Rowlandu Hillovi šlechtický titul a při odchodu do důchodu dostal národní dar ve výši 20 000 liber. Když roku 1879 zemřel, byl s veškerými poctami pochován ve Westminsterském opatství vedle nejvýznamnějších osobností Velké Británie.

Převzato z katalogu veletrhu Sběratel

Autor: Jaroslav Maleček | 28. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223