Sběratel 1999: Vývoj filatelie

Sbírání poštovních známek se rozšířilo především ve Velké Británii, Belgii, Francii a v Německu. Bylo to kolem roku 1850, kdy také Rakousko začalo vydávat své známky.

Název pro tento sběratelský obor vznikl ve Francii, odkud byl později převzat do všech řečí světa. "Filatelie" vznikla složením dvou řeckých slov - autorem byl Georges Herpin z Paříže. Chtěl vyjádřit philos = láska a telos = poplatek, což není zcela přesné.

V té době se však začínají o novou sběratelskou zálibu zajímat i obchodníci. Napřiklad Jean B. Moens v Bruselu obchodoval od roku 1850 pouze se známkami. Stal se vynikajícím odborníkem ve filatelii.

Počátky odborné filatelie můžeme položit do let 1860 - 1865. V té době vznikla nejstarší odborná literatura, zejména katalogy, které sběratelé seznámily s rozsahem jejich zájmu. První historický katalog známek vydal roku 1861 pařížský obchodník Laplante a jeho autorem byl Alfred Potiquet. Malý sešitek byl pouze ilustrovaný seznamem dosud vyšlých známek, bez jejich popisu. Dokonalejší katalog vydala v roce 1862 firma Moens v Bruselu. První album známek vzniklo roku 1861 ve Francii. O rok později vyšel v Liverpoolu první filatelistický časopis. V dalších letech následovaly časopisy ve Francii, Belgii, Německu - a v roce 1866 také v Rakousku.

Zakládání filatelistických spolků se rozvíjelo převážně v letech 1870 - 1880, i když dříve již existovaly spolky v St. John od roku 1866, a od roku 1869 v Londýně a Heidelbergu. Na území rakouské monarchie vznikl první německý filatelistický spolek v roce 1874 v Brně a teprve o rok později také ve Vídni.

První zmínkou o filatelii v české literatuře je fejeton Jana Nerudy v Národních listech ze dne 24. února 1870.

V roce 1887 byl v Praze založen první spolek "Klub českých filatelistů", který sdružoval několik stovek sběratelů poštovních známek Čech, Moravy a Slezska. V roce 1914 se v Praze na Žofíně konal 1. sjezd českých filatelistů zemí Koruny České.

Klub českých filatelistů dlouhá léta u nás zůstal jediným odborným spolkem. Teprve po roce 1918 nastal rozmach v zakládání dalších klubů. Nejstarší z nich vznikly r. 1919 v Brně, Písku, Litomyšli, Plzni, Prostějově a v Uherském Hradišti. V roce 1920 byla ustavena ústřední organizace Svaz českých filatelistů. Přes různé rozkoly a rozpady na další spolky, zůstal Svaz filatelistů až do současné doby jednotnou organizací, která sdružuje více než pět set klubů a má sídlo v Praze.

Sběratel 1999: Vývoj filatelie


Převzato z katalogu veletrhu Sběratel

Autor: Jaroslav Maleček | 12. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223