Sběratel 1999: Sběratelské směry ve filatelii

Sběratelská činnost je především věcí záliby. Každý může sbírat co chce a jak chce. Rozhodne-li se však vytvořit ze své sbírky exponát, vystavit jej na veřejnosti, případně se zúčastnit soutěžní výstavy, musí znát - a hlavně dodržovat - stanovená pravidla. Proto by měl mít každý od samého začátku svého sbírání jasno, jaké druhy sbírek existují a rozhodnout se, co a jak bude sbírat.

Před asi 150 lety první sběratelé sbírali poštovní známky celého světa. Objevovali při tom také kouzlo a půvab jejich použití na dopisech. Netušili, že pokládají základy k tak zvané teritoriální filatelii.

Dále vznikaly sbírky, které nazýváme generální. Obsahují od každé známky jeden kus. Každá generální sbírka se postupem času a zásluhou sběratelových zkušeností změní na sbírku specializovanou nebo dokonce studijní. Takové sbírky jsou věnovány jen jedné známkové emisi.

V poválečných letech se rozšířilo sbírání poštovních známek podle námětů. Toho využily poštovní správy k vydávání sérií s florou a faunou, poději s auty, lokomotivami, loděmi, letadly. V 60. letech se zájem filatelistů soustředil na sportovní náměty. Po vzletu J. Gagarina do vesmíru přišla záplava poštovních známek s kosmonauty, raketami a družicemi. Nejvíce takových známek vycházelo v bývalém SSSR a zemích východního bloku, zejména Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, NDR, ale i u nás a v Polsku.

V průběhu vývoje se námětová filatelie rozdělila na řadu skupin. Z nich se postupně vyvinuly dvě základní - filatelie motivová a filatelie tématická. V posledních letech se jako samostatný obor vyčlenila ještě filatelie zabývající se kosmickou poštou, tak zvaná astrofilatelie.

Mnozí filatelisté přitom zapomínají na hodnotné celistvosti a příležitostná razítka. Mezi celistvosti patří dopisy, pohlednice i korespondenční lístky a celinové dopisnice doplněné známkami. Sbírají se i pohlednice, které mají známku nalepenou na obrazové straně a vše je doplněno vhodným příležitostným razítkem. Pozoruhodné při tom je, že pohlednice má stejný obraz jako známka a razítko. Tento sběratelský obor se nazývá maximafilatelie.

Rozšířené je i sbírání celin, což jsou dopisní obálky s natištěnou známkou. V současné době se hodně sbírají korespondenční lístky (dopisnice) s různými přítisky. Automatizace poštovního provozu se projevila i používáním nálepek APOST. Existují jak na listovních, tak i balíkových zásilkách. Je to zatím nejmladší sběratelský obor, ale má velkou budoucnost.

Na soutěžních výstavách jsou exponáty rozdělovány do tříd. V národní třídě jsou exponáty se známkami a celistvostmi Československa a České republiky. Specializované sbírky ostatních států jsou ve třídě teritoriální. Doklady o poštovním provozu se vystavují ve třídě poštovní historie, i když jsou velice vhodným doplňkem i exponátů námětových a teritoriálních.

Sportovní úspěchy povzbuzují národní hrdost a často se objevují na známkách.

Sběratel 1999: Sběratelské směry ve filatelii


Nejkrásnější známka a aršík roku 1997 podle čtenářů německého filatelistického tisku.

Sběratel 1999: Sběratelské směry ve filatelii


Na známkách se objevilo i nedávné zatmění slunce.

Sběratel 1999: Sběratelské směry ve filatelii


Převzato z katalogu veletrhu Sběratel

Autor: Jaroslav Maleček | 12. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář