Saské poštovní mílníky

Mnohá místa sousedního Saska zdobí tzv. saské poštovní mílníky. Nedávno jsem obdivoval dva z nich (tzv. východní a západní mílník – viz přiložené fotky) u mostu k zámku Moritzburg, nedaleko Drážďan.

Saské poštovní mílníky

Saské poštovní mílníky

Saské poštovní mílníky byly zřizovány na základě nařízení kurfířta (de facto saského krále) ze dne 19.září 1721.

Kurfiřtské poštovní mílníky anebo též hovorově Saské poštovní mílníky potažmo poštovní sloupy jsou čtyřhranné sloupy typu obelisku anebo kvádru, které nesou údaje o vzdálenostech z daného místa a dalšímu poštovnímu cíly (údaje o vzdálenostech jsou na sloupech uváděny v hodinách).

Takových sloupů bylo za vlády Augusta Silného a jeho následníků vztyčeno na početných významných poštovních a obchodních cestách v téměř všech městech Saského království. V té době byl saský stát omnoho rozložitější než-li dněšní německá spolková země Sasko. Proto tyto mílníky nacházíme též v Durýnsku, Brandenbursku, Sasku-Anhaltsku a dnešním Polsku.

Zřízení mílníků v Kurfířství saském nebylo v žádném případě osamocené. Z historie celé řady států je známo, že tam byly podél cest zřizovány takovéto sloupy anebo kameny s údaji o vzdálenosti, tedy mílníky (název odvozen od délkové míry – míle). Saské poštovní mílníky najdeme i na německých známkách – DDR Michel č.1704 a č.2853/2856 (ukázku přikládám).

Saské poštovní mílníky


Autor: Jaroslav Tomandl | 7. 9. 2009

Komentáře

milníky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223