S mladými filatelisty na Evropském setkání v rakouském Grazu 24. - 28. září 2003

Měl jsem to štěstí, že jsem byl za úspěšnou vystavovatelskou činnost a za umístění ve filatelistických olympiádách vybrán spolu s Honzou Štusákem z Brandýsa nad Orlicí a s Jakubem Macounem ze Znojma do delegace ČR, která se zúčastnila Evropského setkání mladých filatelistů (EMYP) v Grazu. Vedoucí delegace byl pan Stanislav Sýkora - vedoucí svitavského KMF 55 -54. Naším spolucestujícím byl také předseda komise mládeže SČF pan dr. Zdeněk Topfer, který se zúčastnil semináře tajemníků komisí mládeže evropských zemí.Cesta proběhla bez problémů. V 8:44 jsme vyrazili z České Třebové vlakem EC a kromě přestupu ve Vídni pokračovali až do Grazu. Vlak dorazil ve 14:36. Po krátkém čekání nás ubytovali v místním domově mládeže. Na pokoji nás bylo 5 z ČR + 1 švédský delegát.

Stravovali jsme se v místní jídelně. Na výběr bylo docela velké množství chutných jídel. Město Graz má přibližně 200 000 obyvatel. Všechny nás udivilo, že po dvoumiliónové Vídni je druhým největším rakouským městem. V letošním roce 2003 je Graz "Evropské město kultury". Je zde velké množství památek a historických budov různých stavebních slohů. Volnou sobotu dopoledne jsme využili na prohlídku města. Z místního hradu Schlossbergu je velmi pěkný výhled do okolí.

Hlavním programem prvních dvou dnů bylo sestavení společného exponátu "Fauna a Flora Evropy" ze 4 - 8 listů, které si přivezla každá delegace. Mohli jsme zde spatřit listy z Polska, Německa, Rakouska, Ruska, Švédska, Finska. Nechyběly samozřejmě ani listy z ČR. S ostatními mladými filatelisty z těchto zemí jsme připravili společný exponát. V nejbližší době má být uveřejněn na internetu. Mimo to probíhala diskuze na téma filatelie, vyměňovaly se zkušenosti a filatelistické materiály. V pátek proběhla soutěž spojená s prohlídkou města. Účastníci museli v historickém centru Grazu najít odpovědi na otázky, týkající se jeho historie. Např. názvy soch okolo kašny, rok vybudování schodů na hrad Schlossberg, počet figur na orloji... Večer obdrželi všichni soutěžící filatelistické ceny.

Také jsme se podívali na mezinárodní výstavu. Vystaveno bylo 80 exponátů, 4 z nich z ČR (B. Štechová z Aše, N. Mojsl z Turnova, T. Pavelka z Brna, J. Vancl z Roudnice). K příležitosti setkání a výstavy byly vydány 2 oficiální obálky a 4 razítka. Poté přišla na řadu exkurze do třídírny dopisů. Všichni jsme byli překvapeni rychlostí a přesností třídičky. Při odchodu dokonce kdosi spatřil naše dopisy odeslané ten den z výstavy. V sobotu odpoledne proběhlo palmáre. Všechny české exponáty obdržely vysoké hodnocení - 1 pozlacená medaile, 2 stříbrné a 1 postříbřená. Večer bylo v klubovně domova mládeže rozloučení s občerstvením. Rozdali jsme poslední dárky a suvenýry a v neděli ráno vyrazili domů.

Z tohoto setkání jsem si odvezl spoustu krásných dojmů a seznámil se s mladými filatelisty z ostatních evropských států. Náš dík patří i organizačnímu výboru, který velmi dobře zvládl tuto velkou akci. Na město Graz budu vždy vzpomínat.

S mladými filatelisty na Evropském setkání v rakouském Grazu 24. - 28. září 2003


Petr Třeštík, člen KMF Svitavy 55 - 54

Autor: Petr Třeštík | 4. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223