Rozprávky z poštového múzea - Valentinka

V tú noc, keď si január s februárom ruky podali, a zaželali si veľa zdravia a že sa o rok takto zasa stretnú, sa známky zišli ku ďalšiemu rozprávaniu príbehov.

Vtedy zistili, že im pribudli ďalšie kamarátky. Priviezli ich až z Francúzka. Zvedavo sa obzerali kde to sú. Bola medzi nimi zvláštna známka. Okrem zúbkov, bolo na nej vydierované srdiečko. Tá bola hneď zo všetkými kamarátka.

„Povedz nám svoj príbeh“ vyzvala novú známku Čierna Kráľovná.

Rozprávky z poštového múzea - Valentinka


„Ja som Valentínka“ predstavila sa nová známka.
„Podľa čoho ti dali také meno?“
„Vytlačili ma k sviatku Sv. Valentína.“
„Kto to bol svätý Valentín?“

Žiadna zo známok to ale nevedela. Čierna Kráľovná požiadala Modrého Maurícia, aby zavolal najmúdrejšiu známku, ktorá kedy bola vydaná. Nemusel ju zháňať, pretože táto múdra známka sedela skromne až úplne vzadu.

„Čo si želá Vaše Veličenstvo?“ povedala známka, zložila si ruky krížom na prsia a uklonila sa.
„Radi by sme vedeli, kto to bol svätý Valentín a aký je to sviatok.“

Rozprávky z poštového múzea - Valentinka


Mudrc na známke sa zamyslel a potom natiahol ruky nad Zlatou vežou.
“Zlatá veža odpovedz Jej výsosti Kráľovnej na jej otázku”.
Zlatá veža sa rozžiarila a bolo počuť jej tichý hlas.

Tento príbeh sa udial 300 rokov po narodení Krista pána. Bolo to za panovaní Rímskeho cisára Claudia druhého. Valentín bol kňazom a sobášil tajne mladé zaľúbené páry.

„Prečo tajne?“ prerušili známky rozprávanie Zlatej veže. Mudrc len vztiahol ruky, aby bolo ticho.
Bolo to preto, že cisár zakázal sobášiť mladé páry.

„Ale prečo?“ nevydržali byť ticho zvedavé známky.

Pretože zistil, že mladí vojaci bojujú statočnejšie, než tí, ktorých doma čakala rodina. A tým, že sa Valentín postavil proti Cisárovi, tak ho 14. februára umučili. Neskôr tento deň vyhlásili, ako sviatok zaľúbených.

Zlatá žiara pomaly zhasla. Mudrc sa uklonil a chcel odísť na svoje miesto úplne vzadu.
„Ďakujem ti Mudrc, a pozývam ťa aby si bol členom mojej družiny“.
Mudrc sa uklonil. To bolo ako poďakovanie za česť, ktorej sa mu dostalo. Známky navrhli kráľovnej, aby aj oni oslávili tento sviatok.

Rozprávky z poštového múzea - Valentinka


Potešili sa aj ďalšie valentínské známky, ktoré doteraz svoj sviatok neslávili.

Autor: Kristina Hončarivová | 24. 4. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223